Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech v Praze platí nově až do odvolání

Magistrát hl. m. Prahy na základě aktualizované výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, upravil platnost nařízení týkajícího se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Zákaz platí od 11. května 2022 do odvolání.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

 2. lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

 3. sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

 4. plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.


Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

 1. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

 3. používání pyrotechnických výrobků,

 4. používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

 5. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

 6. jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

 7. spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, která byla nově stanovena od 11. května 2022 do odvolání, a další podrobnosti k aktuálnímu opatření jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26. 4. 2019, je k dispozici na portálu praha.eu.

Výpis všech článků

Další důležité informace

Bez obrázku

Dopravní omezení v ulicích Lupáčova, Rokycanova, Lipanská, Štítného, Chlumova, Cimburkova a Seifertova a na Havlíčkově a Sladkovského náměstí

13. 05. 2022
Bez obrázku

Obnova vodovodního řádu v dolní části ulice Jeseniova 30. 5. — 31. 10. 2022

26. 05. 2022
Bez obrázku

Odstávka teplé vody v oblasti ulici Kouřimská a Slezská

06. 06. 2022
Login