Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Podporované bydlení

Zajištění důstojného bydlení pro své občany považuje městská část Praha 3 za jednu ze základních funkcí obce. Praha 3 má aktuálně k dispozici 1867 bytů. Asi dvanáct stovek z toho jsou byty starousedlíků se smlouvami na dobu neurčitou. Zbytek tvoří nájmy v režimu podporovaného bydlení, ať už jde o sociální nebo profesní byty, a byty pronajaté komerčně. Ročně se uvolní okolo 80 obecních bytů, které ale nemůžou být ihned předány k užívání. Velkou část z nich je potřeba opravit nebo zcela rekonstruovat. Obdobný počet bytů městská část každoročně pronajme – podle koaličního dohody v poměru šest na podporované (vč. profesního) a čtyři na komerční bydlení. Právě omezené množství bytů, se kterými může městská část ročně nakládat, vedlo k vytvoření Pravidel podporovaného bydlení, založených na přidělování obecních bytů občanům v bytové nouzi.

Pravidla podporovaného bydlení v Praze 3

Praha 3 od roku 2020 změnila systém přidělování obecních bytů ohroženým skupinám svých občanů, kteří se dostanou do bytové nouze. Pravidla jsou transparentní a jsou založena na bodovém hodnocení jednotlivých žadatelů. Největší pozornost je věnována samoživitelům, rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům. Součástí pravidel je i přidělování bytů zvláštního určení, podporovaným profesím a organizacím.

aktuální Pravidla podporovaného bydlení účinná od 1. 11. 2023

Každý, kdo si zažádá o tzv. sociální byt, je hodnocen podle sady bodových kritérií. Tato kritéria zohledňují míru bytové nouze, ve které se žadatel nachází. Zda žije v bytě a hrozí mu akutní vystěhování, zda žije v azylovém domě, na ubytovně nebo v hygienicky závadném bytě. Systém zohledňuje i to, zda jde o jednotlivce či rodinu s dětmi, jejich věk, zdravotní stav či případný hendikep žadatele, bere se v potaz také délka pobytu na Praze 3 a další.

Příjem žadatele

Důležitým kritériem v pravidlech podporovaného bydlení je finanční limit příjmů domácnosti žadatele. Jednou ze vstupních podmínek je čistý příjem všech členů domácnosti žadatele, který musí být menší nebo roven 0.5 násobku životního minima u jednotlivců a 1,6 násobku životního minima u ostatních skupin žadatelů, a to po odečtení normativních nákladů na bydlení (ty určuje vláda nařízením).

Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna do 31. prosince 2023 u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy v Praze:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5   Měsíční náklady na bydlení v Kč

jedna nebo dvě

18 129

tři

20 812

čtyři a více

24 995

Další informace k příspěvku na bydlení a aktuální výše částek normativních nákladů na bydlení naleznete na stránkách mpsv.cz

Hodnocení a následná podpora

U každého žadatele o nájem bytu provádí sociální odbor šetření, aby reálně vyhodnotil bytovou situaci a doporučil bodování u kritérií, která jsou založena na subjektivním hodnocení. Bodování je tedy přesnější (např. podpora matek samoživitelek by měla jít skutečně matkám, které se starají o své děti samy, nikoliv žijí ve svazku nesezdané). Sociální odbor hodnotí stav bytu, příjmovou situaci a sociální situaci tak, aby pomohl identifikovat ty nejzranitelnější skupiny žadatelů.

I poté, co žadatel dostane byt, péče o něj nekončí. Pokud to situace žadatele vyžaduje, je mu doporučena také následná podpora. Tu zajišťují pracovníci a pracovnice spolupracujících neziskových organizací, fungujících v rámci tzv. doplňkové sítě sociálních služeb. Profesionálové z těchto organizací navážou s domácností individuální spolupráci a poskytnou potřebnou podporu, která má za hlavní cíl bezproblémové zabydlení a zejména další udržení bydlení.

Přidělování bytů

Bodový systém umožňuje vytvořit pořadník — evidenci schválených žadatelů, podle níž se byty přidělují. Při přidělování bytů je vždy zohledněna velikost domácnosti. Součástí pravidel je také stanovení optimální dispozice a velikosti bytu pro žadatele. Je to proto, aby jednotlivec neobýval třípokojový byt, zatímco rodina s dětmi by se tísnila v garsonce. Každý žadatel, který je schválen usnesením RMČ k zařazení do pořadníku obdrží od oddělení bytů vyrozumění se specifickým kódem, pod kterým se v pořadníku nalezne.

Evidence schválených žadatelů

Žádosti

Formulář žádosti o byt stejně jako Pravidla podporovaného bydlení naleznete zde:

Informace a formuláře ke stažení

Vyplněný a podepsaný formulář žádosti spolu s přílohami se podává vždy prostřednictvím podatelny úřadu MČ Praha 3 a to buď osobně nebo prostřednictvím datové schránky.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním formuláře a další informace ke kompletaci žádosti o byt, můžete se obrátit na pracovníky Kontaktního místa pro bydlení.

3icon-upozorneni1-redŽádosti o nájem bytu pro potřebné profese prosím v tuto chvíli nepodávejte.
I
nformace o vyhlášení nového termínu pro podávání těchto žádosti na rok 2024 budou po jeho stanovení uvedena zde.

Evidence žadatelů

Evidence schválených žadatelů — pořadník

Usnesením RMČ č. 860 ze dne 18. 10. 2023 došlo ke zrušení předchozí verze Pravidel podporovaného bydlení účinné od 1. 1. 2022. S účinností od 1. 11. 2023 platí nová verze Pravidel podporovaného bydlení.

Od 1. 11. 2023 je opět otevřen příjem žádostí, který byl pozastaven v srpnu roku 2022 a to z důvodu plánované revize Pravidel PB a vysokému počtu žadatelů, čekajících v evidenci na přidělení bytu.

Ke dni 29. 2. 2024 dojde k ukončení platnosti dosavadní Evidence žadatelů o nájem bytu.

Žádosti podané dle Pravidel podporovaného bydlení účinných od 1. 11. 2023 budou průběžně vyhodnocovány. Evidence schválených žadatelů o nájem bytu dle Pravidel podporovaného bydlení účinných od 1. 11. 2023 bude zveřejněna 1. 3. 2024.

Vyřizuje

Mgr. Michaela Púčiková

navigátorka kontaktního místa
v
projektu MHMP — zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení

 

+420 778 525 508


Havlíčkovo nám. 746/11

Magdalena Hakenová

referentka nájemních vztahů

poradkyně pro nájemníky v projektu MHMP — Zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky

 

+420 778 525 509

Magdalena.Hakenova@praha.eu

Havlíčkovo nám. 746/11

Filip Horváth

referent nájemních vztahů

poradce pro nájemníky v projektu MHMP — Zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky

 

ffilip.horvath@praha.eu

Havlíčkovo nám. 746/11

Kontaktní místo pro bydlení Kontaktní-místo-pro-bydlení

Havlíčkovo náměstí 746/11, 1. patro

Praha 3 na začátku roku 2020 podepsala Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze s hlavním městem, a zřídila Kontaktní místo pro bydlení. V rámci pokračující spolupráce od roku 2023 hlavní město Praha realizuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus projekt „MHMP — zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení„ a projekt „MHMP — zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci ", přičemž místem pro poskytování poradenství pro bydlení veřejnosti bude území MČ Praha 3.

Pracovníci a pracovnice KMPB poskytují širší poradenství a podporu lidem, řešícím svou bytovou situaci. Zaměstnanci a zaměstnankyně Kontaktního místa pro bydlení zhodnotí jejich bytovou situaci, poradí, co vše se zohledňuje při hodnocení, jak a kde čerpat finanční příspěvky či různé druhy poradenství.

ESF OPZ + Praha logolink 2023

Úřední hodiny — Kontaktní místo pro bydlení

pondělí
9—12 h 13—17 h
(17—18 h objednaní klienti)
středa
9—12 h

13—17 h

(17—18 h objednaní klienti)

Vyhodnocení politiky podporovaného bydlení 2020—2023

Stáhněte si

Vyhodnocení podporovaného bydlení a výsledky práce Kontaktního místa pro bydlení v letech 2020—2023
07. 09. 2023
99 kB
Login