Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Evidence žadatelů

Aktualizováno k 15. 7. 2022

  kód body
1. 1721222 61
2. 8198422 58
3. 6947221 57
4. 2883322 54
5. 17308422 52
6. 5008722 51
7.—9. 44393421 50
  45421121 50
  8494622 50
10. 2928721 49
11. 46857521 48
12.—14. 5707206 47
  27303920 47
  59291120 47
15.—19. 21653020 46
  38073621 46
  22116721 46
  2148322 46
  7206222 46
20.—28. 29997920 45
  40571620 45
  3915121 45
  49818519 45
  17327020 45
  11061117 45
  43665421 45
  48056121 45
  32813621 45
29.—30. 41422521 44
  30287521 44
31.—36. 17193520 43
  41750220 43
  15055521 43
  50699319 43
  39432121 43
  29499521 43
37.—40. 9638220 42
  10256320 42
  20914520 42
  10664022 42
41. 4680022 41
42.—49. 19160920 40
  6373419 40
  60167920 40
  9847621 40
  55219520 40
  31015321 40
  33516721 40
  1925922 40
50.—51. 40685120 39
  4321214 39
52.—53 13366419 38
  28213720 38
54.—60. 5168820 37
  44123519 37
  7554719 37
  49713319 37
  9083716 37
  42609620 37
  19010921 37
61.—66. 7014009 36
  41516420 36
  9798415 36
  56709620 36
  8713121 36
  4899622 36
67.—72. 5870414 35
  12772716 35
  39052519 35
  19188520 35
  2430021 35
  55952420 35
73.—80. 28201120 34
  21482320 34
  26444420 34
  35811720 34
  42260020 34
  6235213 34
  5391422 34
  11031018 34
81.—86. 3348515 33
  29130620 33
  37777720 33
  26649620 33
  44827621 33
  9188715 33
87.—91. 11415417 32
  17344920 32
  19627520 32
  27308520 32
  38831920 32
92.—93. 5769721 31
  41313821 31
94.—100. 50070819 30
  9554020 30
  42281120 30
  24477920 30
  24353320 30
  21206321 30
  22080821 30

Na základě aktualizovaných Pravidel podporovaného bydlení platných od 1. 1. 2022 jsou žadatelé, kteřé získali méně než 30 bodů, z evidence žádostí vyřazeni.

V případě, že bude RMČ doporučeno uzavření nájemní smlouvy mimo pořadí v evidenci nebo v rozporu s ním, bude muset BK toto doporučení věcně odůvodnit.

Login