Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Informace pro zájemce o byt

Městská část poskytuje podporované bydlení znevýhodněným osobám, potřebným profesím a příspěvkovým organizacím. V případě zájmu nás kontaktujte.


Vybrané byty vhodné ke komerčnímu nájmu nabízí MČ Praha 3 formou elektronických aukcí.

Časté otázky a odpovědi

Jaká je aktuální výše nájmu v obecních bytech?

Výše nájmu u nově uzavíraných smluv je stanovena na 145,- Kč/m2/měsíc.

Kdo může podat žádost o byt v kategorii podporované bydlení?

Žadatel musí splnit tyto vstupní podmínky pro zařazení do evidence:

a) Žadatel je občanem EU. Výjimkou může být občan třetí země, jehož nezaopatřené dítě žijící ve společné domácnosti má české občanství a skutečně pobývá na území MČ P3.

 b) Žadatel je na území MČ P3 hlášen k trvalému pobytu, případně prokáže skutečný pobyt na území MČ P3.

c) Žadatel nebo jiná osoba, která s ním sdílí domácnost, není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitého majetku určeného k bydlení na území ČR.

d) Žadatel či člen jeho domácnosti se neúčastnili privatizace bytů z majetku státu, kraje nebo obce.

 e) Žadatel nebo jiná osoba, která s ním sdílí, resp. bude sdílet domácnost, nemá žádné nevypořádané finanční závazky vůči MČ P3.

 f) Doložený čistý příjem3 všech členů domácnosti žadatele je po odečtení normativních nákladů na bydlení pro hlavní město Prahu (podle aktuálního nařízení vlády) menší nebo roven 2,4 násobku příslušného ŽM. Příjem žadatele v exekuci, respektive jeho domácnosti, je pro potřeby výpočtu dále snížen o výši doložených exekučních splátek.

Na jakou dobu jsou uzavírány nájemní smlouvy k bytům?

Obvykle na dobu určitou jeden až dva roky. V případě nájemců starších 70 let je nájemní smlouva uzavírána na dobu neurčitou.

Co je potřeba k prodloužení doby nájmu? 

Nájemce, který má zájem o prodloužení smlouvy, musí doložit celkovou výši příjmů domácnosti za posledních 6 měsíců, kopii posledního daňového přiznání všech osob, které společně bydlí a hospodaří, potvrzení o bezdlužnosti vůči MČ P3 (ve vztahu k užívanému bytu), aktuální evidenční list a čestné prohlášení zahrnující vlastnictví nemovitého majetku. Může doplnit také informace o sociální situaci, zdravotním stavu nebo jiné relevantní skutečnosti.

Má MČ byty i pro vybrané profese?

Ano. Nájem bytu je zde vázán na zaměstnanecký poměr u níže uvedených organizací či výkon potřebné profese. Podmínkou pro přidělení bytu je doporučení navrhující organizace. Potřebnými profesemi a navrhujícími organizacemi jsou:

  • Zaměstnanci příspěvkových organizací, tj. převážně učitelé (příslušný odbor ÚMČ Praha 3)

  • Zaměstnanci městské policie HMP (Obvodní ředitelství Městské policie Praha 3)

  • Zaměstnanci Policie ČR (Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy)

  • Sociální pracovníci (Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3)

  • Zaměstnanci ÚMČ Praha 3 (tajemník nebo vedoucí odboru ÚMČ Praha 3)

Jak se mohu ucházet o pronájem bytu v obálkové metodě nebo v aukci?

Informace najdete na stránce Obecní byty formou aukce.

Vyřizuje

Odbor bytů a nebytových prostor
Lipanská 9

Úřední hodiny

pondělí
8—12 h 13—18 h
středa
8—12 h

13—18 h

Login