Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Radnice představila pravidla bytové politiky

Praha 3 přišla začátkem června s koncepcí, podle níž bude osobám, které jsou na trhu s bydlením z různých důvodů znevýhodněny, poskytovat možnost pronájmu bytů v její správě. Učiní tak za předem stanovených podmínek a za cenu nižší, než je cena běžná na volném trhu s byty. Pomůže tak hlavně mladým párům s dětmi, seniorům a zdravotně znevýhodněným.

366460_193199_tema_bydleni.png

Pravidla bytové politiky definují postup přidělení bytu z fondu hlavního města, který je provozován a spravován městskou částí Praha 3, a současně vymezují vstupní podmínky pro jednotlivé podporované skupiny. Těmi jsou rodiny s dětmi (manželské páry, partneři a samoživitelé s nezletilými dětmi či studenty do 26 let věku), senioři, zdravotně znevýhodnění, osoby ohrožené sociálním vyloučením, absolventi VŠ, ale třeba i osoby vykonávající profese potřebné z hlediska zajištění kvalitního fungování veřejných služeb – zaměstnanci Městské policie HMP, Policie ČR z Obvodního ředitelství Praha III, učitelé na základních školách na Praze 3 či zaměstnanci městské části Praha 3 nebo jejích příspěvkových organizací. „Pravidla pamatují také na případ nutnosti rychlého a přechodného bydlení z důvodu náhlé sociální krize. To se týká především osob ve složité životní situaci, obětí živelných katastrof a podobně. Vedle toho bude pronajímat i byty určené poskytovatelům sociálních služeb souvisejících s bydlením pro potřebné osoby. Koncepce se vztahuje i na byty v domech s pečovatelskou službou a takzvané ústupové bydlení, tedy poskytnutí menšího bytu výměnou za stávající byt,“ dodává zástupce starostky David Gregor.

Administraci žádostí o přidělení bytu provádí Odbor bytů a nebytových prostor Úřadu městské části Praha 3. Žadatel mu předloží vyplněnou žádost s požadovanými údaji na předepsaném formuláři, v níž se přihlásí ke konkrétní podporované skupině. Společně s žádostí předloží veškeré požadované přílohy. Následně dojde k prověření toho, zda splňuje základní vstupní podmínky a spadá do podporované skupiny. V případě, že podmínky splní, bude provedeno hodnocení jeho žádosti na základě doložených podkladových informací. Žadatel proto vyplňuje ve formuláři okruhy, které mohou být ověřeny prostřednictvím doložených příloh nebo místním šetřením. Komise pro bytovou politiku RMČ si může vyžádat místní (sociální) šetření některým z příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3. Následně vydává k žádosti doporučující nebo nedoporučující stanovisko a postupuje ji k projednání Radě městské části. V další fázi jsou pak úspěšnému žadateli nabídnuty dva byty, z nichž může vybírat. Koncepce tak myslela i na specifické potřeby uchazečů: „Návrh pravidel bytové politiky připravila pracovní skupina složená z odborníků na podporované bydlení, zástupců neziskového sektoru a vedoucích odborů ÚMČ, jichž se tato problematika týká. Pracovní skupina přihlížela i k pravidlům a koncepcím hl. m. Prahy a jeho městských částí. Při přípravě rovněž zohlednila vznikající Koncepci sociálního bydlení České republiky a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Pravidla bytové politiky následně projednala Komise pro bytovou politiku a byly do nich zapracovány návrhy vzniklé z mého jednání s předsedou komise,“ popisuje vznik koncepce David Gregor.


Podporovanými skupinami jsou:
 • rodiny s dětmi (manželské páry, partneři a samoživitelé s nezletilými dětmi či studenty do 26 let věku)
 • senioři
 • zdravotně znevýhodnění
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • absolventi VŠ
 • zvláštní a ostatní případy

Anketa Bytová politika v diskusi

 • Po několika letech byla konečně přijata pravidla bytové politiky, kdy každý žadatel o přidělení bytu musí splňovat stanovené předpoklady, aby jeho žádost mohla být projednána v komisi pro bytovou politiku. Obávám se však, pokud dojde k přijetí zákona o sociálním bydlení, budeme muset opět tato pravidla přepracovat, aby byla v souladu s přijatým zákonem. Po dokončení plánované privatizace bytového fondu předpokládáme, že městské části Praha 3 zůstane cca 1200 bytů, včetně bytů v domech s pečovatelskou službou.
  Vladislava Hujová, starostka
 • Konečně máme možnost důkladně posoudit každou žádost. Kromě žadatelů, kteří jsou v opravdu složité životní situaci, můžeme navíc přivést perspektivní občany, kteří budou pro Prahu 3 přínosem. ODS spatřuje největší změnu v tom, že nová pravidla umožňují přidělování bytů mladým rodinám s dětmi a čerstvým absolventům. Tímto způsobem si chceme udržet stávající a získat nové občany, kteří se budou podílet na rozvoji naší městské části.
  Tomáš Kalivoda, zastupitel
 • Podařilo se konečně schválit spravedlivá pravidla pro přidělování bytů seniorům i rodinám s dětmi. Předchozí bytovou politiku v pojetí pana Stropnického poznali dobře obyvatelé domu v Husitské, kam bez jakékoli předchozí sociální práce nastěhoval skupinu nepřizpůsobivých lidí, kteří zamořili celý dům odpadky a injekčními stříkačkami, a někteří z nich skončili nakonec ve vazbě. Nechceme proto mít se „sociálními“ experimenty pana Stropnického ani jeho pojetím bytových pravidel nic společného.
  Irena Ropková, zastupitelka
 • Nejpalčivější bytovou nouzi, tedy osob bez domova, které nebydlí vůbec, koncepce bohužel téměř neřeší. Neobsahuje zároveň vznik nároku na obecní byt u žadatelů, kteří splní podmínky pravidly stanovené, takže bude pokračovat netransparentní přidělování bytů bytovou komisí, jako tomu bylo dosud. Pravidla jsou nicméně drobným krokem vpřed. Ostatně z velké části vznikla už v mé kanceláři, ale minulá koalice se na jejich znění právě z výše uvedených důvodů neshodla.
  Matěj Stropnický, opoziční zastupitel
 • Poslední mi známý návrh bytové politiky je velice přísný vůči žadatelům o bydlení ze sociálních důvodů. Pokud se budou úředníci, komise a rada řídit jen předloženými pravidly, bude docházet ke konfliktům na radnici především s těmi sociálně nejslabšími, kterým hrozí bezdomovectví. Situace se bude zhoršovat s každým dalším prodaným bytem, neboť již dnes je v městské části málo obecních bytů, a uvolní-li se některý, trvá příliš dlouho, než dojde k jeho opravě pro dalšího nájemníka.
  Pavel Ambrož, opoziční zastupitel
 • Praha 3 neumí hospodařit s byty a nebytovými prostory. Množství z nich je nezodpovědně dlouho prázdných a pak v nich bezdůvodně probíhají nákladné rekonstrukce. Nakonec jsou někdy přiděleny lidem, u nichž není dostatečná záruka bezproblémového užívání. Žádný soukromý vlastník by se takto nelogicky nechoval. Stanovit nová pravidla bytové politiky bylo tedy žádoucí, ale ne ve schváleném znění. Vadí mi, že o tak zásadním dokumentu rozhodla rada sama bez snahy konzultovat téma v rámci zastupitelstva.
  Mojmír Mikuláš, opoziční zastupitel
Výpis všech článků

Další téma měsíce

pomik_seifert_vitualizace

Radnice vzdá hold žižkovskému velikánu

29. 08. 2016
IMG_9035

Co čeká Prahu 3 v roce 2017?

02. 01. 2017
rozpocet1

Rozpočet pro rok 2017 je znovu proinvestiční

30. 01. 2017
Login