Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Cyklisté v protisměru – skvělý nápad nebo bezpečnostní hazard?

Jak jsme již informovali v minulém vydání, Rada městské části Praha 3 odmítla zavedení protisměrného provozu cyklistů v jednosměrných komunikacích.

cykloobousměrkaNávrh na úpravu celkem 34 úseků, kde se cyklisté nejčastěji pohybují v protisměru, obdržela městská část z Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy.

Magistrát návrhy ke zobousměrnění připravil na základě vyhodnocení dat o trasách cyklistů, kteří v roce 2017 využili navigační aplikace pro cyklisty. Z nich vyčetl úseky, ve kterých se cyklisté na území MČ Praha 3 nejčastěji pohybují v jednosměrných komunikacích proti přikázanému směru jízdy.

V příloze č. 1 usnesení č. 566 ze dne 30. 8. 2017 poukazuje na nevynutitelnost dodržování platných předpisů, ať již z kapacitních důvodů či pro jejich nelogičnost, což údajně vede k dlouhodobé dehonestaci činnosti orgánů provádějících dozor nad provozem na pozemních komunikacích.

Stanovisko Zbyňka Řezáče z Policie ČR praví ale něco jiného: „..dopis k úpravě některých ulic jsme obdrželi též. Nejen pro Prahu 3, ale i pro Prahu 2, kde pracovník MHMP – IPRu, lobuje za zlegalizování jízdy cyklistů v protisměru, jízdou po chodnících, atd. Argumentuje tím, jak cyklisté nerespektují zákon č. 361/2000 Sb., a proto je potřeba zlegalizovat jejich protizákonné počínání. Ihned, jak jsem se o tomto dopise dozvěděl, informoval jsem kolegy na jednotlivých dopravních inspektorátů Prahy 2 a 3 s tím, že se bude postihovat porušení zákona a výstupem bude analýza porušení v uvedených ulicích. První výsledky ukazují, že jsou uváděné počty nadnesené a zkreslené. V některých ulicích vůbec k tomuto porušování nedochází.“

Z pohledu nejen Policie ČR, ale i podobného vyjádření ředitele Městské policie Praha 3 Dušana Machoně, je jízda cyklistů v protisměru také nebezpečná a v uvedených lokalitách nepřijatelná (nedostatečná šíře komunikace – rozpor s ČSN, nezajištění rozhledu na cyklistických přejezdech, členité a nepřehledné úseky atd.). Podle policie je řešení cyklistické dopravy v Praze nekoncepční. V současné době, kdy IPR dostal od Magistrátu zelenou při tzv. kultivaci veřejného prostoru, snaží se do svých tzv. závazných studií tento trend zakomponovat u všech nových staveb, i když nikdy neprokázal návaznost na cyklistickou infrastrukturu (viz Lupáčova ul. – cyklostezka odnikud – nikam s úpravou SSZ). Cyklotrasy jsou mnohdy vedeny protizákonně po soukromých pozemcích, aniž by jejich majitel souhlasil s tímto provozem.
„Neprávem se v těchto případech účelově opomíjí stanovisko policie k těmto stavbám, které ve většině případech píšeme negativní. I nové technické podmínky pro cyklisty (TP 179) situaci cyklistů neřeší a naopak legalizují nebezpečné řešení a v některých odstavcích jsou v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb.,“ uvedl Zbyněk Řezáč z Policie ČR.

Tomáš Kaas, ředitel Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy zastává názor, že v případě navržených zobousměrnění se jedná pouze o legalizaci dlouhodobého stavu, který není provázen rizikem zvýšené nehodovosti v dané lokalitě a řádné vyznačení cykloobousměrných úseků pouze přispěje k informování řidičů o častém výskytu jízdy cyklistů v protisměru.
„Bohužel se setkáváme u cyklistů s nerespektováním pravidel silničního provozu – jízda na červenou, v protisměru, po chodnících, nerespektování příkazu ‚cyklisto, veď kolo‘, používání za jízdy mobilu, atd. Tyto přestupky, za které hrozí pokuta až do výše 2000 korun, se obtížně postihují. Do 30. 9. letošního roku jich na Praze 3 evidujeme 146“, sdělil ředitel Městské policie Praha 3 Dušan Machoň.
Proti názoru Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy hovoří i skutečnost, že by se zavedením cykloobousměrek zvýhodňovala jedna skupina účastníků silničního provozu oproti jiným. V současné době je cyklistický provoz na území Městské části Prahy 3 možný a není důvod upravovat dopravní režim proti zájmům bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bez logické návaznosti na legální cyklotrasy případně cyklostezky v hl. m. Praze. Lokální a individuální výjimky mohou být nebezpečné.

Jan Dvořák


Cykloobousměrka umožňuje cyklistům legální průjezd v protisměru jednosměrné ulice. České předpisy a normy v současné době definují následující možnosti průjezdu cyklistů:

  • oddělený fyzicky (jízda v přidruženém prostoru, např. po chodníkové cyklostezce)
  • oddělený dopravním značením (protisměrný jízdní pruh) • neoddělený (pouze v obytných zónách, v úsecích s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h, případně ve stísněných poměrech při nízkých intenzitách provozu)
  • neoddělený a společný s veřejnou dopravou (nejčastěji s tramvajemi). Cykloobousměrky v městském prostředí mohou řešit dopravní situaci cyklistů, při příznivých podmínkách a vhodném komplexním řešení bez vlivu pro ostatní uživatele.


Anketa – Měli by mít cyklisté v Praze 3 možnost jezdit v jednosměrkách obousměrně?

Jsem proti. Snižuje to bezpečnost silničního provozu, na což upozorňuje i policie. Jako radnici by nám mělo jít o bezpečnost provozu na prvním místě. Pokud dojde k neštěstí, tak už bude pozdě debatovat o tom, že obousměrný cykloprovoz v jednosměrných ulicích není dobrý nápad. Navíc, speciálně u nás na Žižkově máme spoustu úzkých, klikatých a tím pádem i nepřehledných ulic, které jsou i kvůli povrchu z kočičích hlav dosti nebezpečné pro cyklisty už v dnešní době. Takže speciálně pro naši čtvrť mi to opravdu nepřipadá jako dobré řešení.

Alexander Bellu (ODS), zástupce starostky


Jízdu cyklistů v protisměru považuji za experiment, na který nejsou stavěné ani žižkovské a vinohradské ulice a nejsou na to připraveni ani řidiči. Velké množství zaparkovaných aut brání dobré přehlednosti a povede k rizikovým situacím, střetům a zraněním. Některé ulice jsou úzké. Cyklisté ale nejsou jen ostřílení bikeři, ale mohou to být i děti. I s tím je třeba počítat. Vše co chceme zavést, musí být bezpečné i pro ty nejslabší. Proto jízdu cyklistů v protisměru nepodporuji.

Zdeněk Zábojník (ČSSD), koaliční zastupitel


Plošné zpřístupnění jednosměrek pro jízdu na bicyklu v protisměru nepovažujeme za dobré řešení. Ve vybraných lokalitách, kde je jízdní profil dostatečně široký k vyznačení odděleného cyklopruhu a protisměrná jízda dává smysl s ohledem na širší pojetí cyklodopravy v dané lokalitě, může být takovéto opatření přínosné. Ovšem pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost kteréhokoliv účastníka silničního provozu. Ta musí být vždy prioritní.

Jan Vokál (TOP 09), koaliční zastupitel


Pro cyklisty, a pro pěší ještě více, na pražských ulicích, především na vozovkách mezi auty, je stále nebezpečno. Ulice, včetně křižovatek, jsou nepřehledné pro zahlcení zaparkovanými auty. Není zavedena snížená rychlost ve vedlejších ulicích a často se nedodržuje ani padesátka na hlavní. Mnoho řidičů se nedostatečně věnuje řízení auta (kouření, telefonování…). Budoucnost mají elektrokola a elektrotříkolky – jak se budou chovat jejich uživatelé? Proto jsem proti jízdě na kole v protisměru.

Pavel Ambrož (KSČM), opoziční zastupitel


Na kole Prahou jezdí čím dál více lidí a není důvod jim to neulehčit. Cykloobousměrky je třeba zavádět tam, kde to dovolí prostorové parametry ulic a kombinovat je se snížením rychlosti na 30 v oblastech s předností zprava. Taková opatření mohou snížit počet cyklistů na chodnících, zvýšit bezpečnost a podpořit ekologický a zdravý způsob dopravy. Současná dopravní politika radnice – odmítání zón 30 a přezíravost k cyklistům – patří do minulého století.

Ondřej Rut (Ž(n)S), opoziční zastupitel


Praha 3 není vhodnou lokalitou pro obousměrný provoz cyklistů. Kopcovitý terén, úzké ulice, málo míst na parkování, špatný povrch silnic, to vše jsou faktory, které ohrožují bezpečí a zdraví samotných cyklistů. Navíc nepovažuji za vhodné lokální výjimky z dopravních předpisů. Nápady na zavedení cykloobousměrek nebo na zavedení zóny 30 bych odmítl a soustředil se na podporu projektů se zásadním dopravním vlivem na Prahu 3, tedy podporu příprav městského okruhu či zavedení trasy metra na Žižkov.

Mojmír Mikuláš (Svobodní), opoziční zastupitel

Výpis všech článků

Další téma měsíce

orez

Cimrman dal Praze už moře, dá Žižkovu i metro?

04. 12. 2017
téma_psi0

Pes v ulicích: přítel člověka nebo problém?

27. 12. 2017
farmatrhy_2

Trhy na Jiřáku: Praha 3 obstála a chystá další sezonu

31. 01. 2018
Login