Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v roce 2019

Jednání Zastupitelstva městské části se konají zpravidla od 15 hodin.

pořadové číslo jednání datum
4.

26.února

5. 19. března
6. 14. května
7. 11. června
8. 17. září
9. 17. prosince