MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jiří Ptáček


Zrušení jednání zastupitelstva městské části Praha 3

 

Na základě pokynu Ministerstva vnitra ze dne 16. 3. 2020 ruším jednání zastupitelstva městské části Praha 3 původně svolaného na 17. 3. 2020.

Odůvodnění:
Jednání zastupitelstva městské části je zrušeno na základě pokynu Ministerstva vnitra doručeného městské části dne 16. 3. 2020 ve 13:31.

V pokynu se mimo jiné uvádí:
„Oproti dosavadním krizovým opatřením neobsahuje nynější opatření výjimku pro zasedání orgánů veřejné moci, která se konají na základě zákona. Současně platí, že cílem mimořádného opatření je zachování akceschopnosti orgánů obce pro plnění úkolů krizového řízení.

Přestože krizové opatření, zakazující od 16. 3. 2020, 0:00 volný pohyb osob, nevylučuje možnost svolat jednání zastupitelstva obce, Ministerstvo vnitra sděluje, že se tak může konat pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné.

Není-li tato podmínka splněna, pak zasedání nelze konat, a případně svolané zasedání je třeba zrušit.“

 

Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v roce 2020

Jednání Zastupitelstva městské části se konají zpravidla od 15 hodin.

pořadové číslo jednání datum
10. 28. ledna
11.

17. března

12 16. června
13 15. září
14 15. prosince