Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v roce 2020

Jednání Zastupitelstva městské části se konají zpravidla od 15 hodin.

pořadové číslo jednání datum
10. 28. ledna
11.

17. března

12 16. června
13 15. září
14 15. prosince