Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v roce 2019

Jednání Zastupitelstva městské části se konají zpravidla od 15 hodin.

pořadové číslo jednání datum
4.

26.února

5. 19. března
6. 14. května
7. 11. června
8. 17. září
9. 17. prosince

Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části v roce 2020

Jednání Zastupitelstva městské části se konají zpravidla od 15 hodin.

pořadové číslo jednání datum
10.

17. března

11 16. června
12 15. září
13 15. prosince