Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v roce 2020

Jednání Zastupitelstva městské části se konají zpravidla od 15 hodin.

pořadové číslo jednání datum
10. 28. ledna
11.

17. března

11 26. května
12 23. června
13 15. září
14. 27. října
15 17. prosince (čtrvtek)