Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v roce 2021

Jednání Zastupitelstva městské části se konají zpravidla od 15 hodin.

pořadové číslo jednání datum
16. 16. února
17.

31. března

18. 22. června
19. 14. září
20. 14. prosince