Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v roce 2019

Jednání Zastupitelstva městské části se konají zpravidla od 15 hodin.

pořadové číslo jednání datum
4.

26.února

5. 19. března
6. 11. června
7. 17. září
8. 17. prosince