MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 8. zasedání Zastupitelstva městské části, které se bude konat

dne 17.09.2019 od 15:00 hodin

velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 10. 9. 2019 od 15:00 hodin

PROGRAM

 • 0. Schválení programu 08. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 - volební období 2019 - 2023
 • 2. Vyhodnocení veřejného představení aktualizované podoby projektu obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad a revokace usnesení č. 372 "Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad" ze dne 20.3.2018
 • 3. Připomínky a námitky MČ Praha 3 k návrhu změny územního plánu SÚ HMP číslo Z 3194/14 prostoru nároží Olšanské třídy a ulice Jana Želivského
 • 4. Změna tajemníka výboru pro dotační politiku
 • 5. Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 1
 • 6. Rozpočtová opatření v roce 2019
 • 7. Aktualizace plánu vedlejší hospodářské činnosti realizované Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
 • 8. Přistoupení k Memorandu o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy
 • 9. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajaté bytové jednotky     v domě č.p. 276, 277, která je součástí pozemku parc. č. 964/4, Českobratrská 276/11, Sabinova 277/10 a funkčně souvisejících pozemků parc.č. 964/21, 964/22, 964/23, 964/28 a 964/29, vše obec Praha, katastrální území Žižkov
 • 10. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo   v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
 • 11. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbra 7,8/1685
 • 12. Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
 • 13. Dodatek č. 16 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
 • 14. Dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137
 • 15. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic
  23/119
 • 16. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace