Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Materiály k projednání ZMČ

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

v úterý 12. 9. 2023 od 15 h

ve velké zasedací síni radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


Materiály budou k dispozici dne 5. 9. 2023 od 15 h ke stažení zde.


Program Zastupitelstva městské části

6. zasedání ze dne 12. 9. 2023 od 15 h velká zasedací síni radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut. Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut. Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

 • 0. Schválení programu 6. schůze Zastupitelstva městské části

 • 1. Odejmutí svěřené správy k pozemku parc.č. 1780/41, zapsaného na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha

 • 2. Odejmutí svěřené správy k majetku - objektům sedmi sloupů veřejného osvětlení vybudovaným v rámci investiční akce městské části Praha 3 pod názvem "Úpravy Žižkova náměstí - horní parter", na pozemku parc. č. 1449/1, vedeném na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha

 • 3. Svěření pozemků parc.č. 1896/68, 1896/70, 1896/71, 1896/72 a 1896/73, vše v k.ú. Žižkov, vedených na LV 1873 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, dotčených stavbou panelových domů č.p. 293 a č.p. 294, při ulici Roháčova, Blahoslavova, Praha 3, do správy MČ P3

 • 4. Vybudování dětské skupiny v objektu K Lučinám

 • 5. Vybudování dětské skupiny v objektu Seifertova 51

 • 6. Rozšíření zázemí příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3

 • 7. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 3 na projektu MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky a projektu MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení

 • 8. Rozpočtová opatření v roce 2023

 • 9. Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2023 v oblasti správy nemovitostí

 • 10. Podání podnětu na změnu platného územního plánu SÚ HMP v oblasti zahrádkové osady Na Balkáně

 • 11. Uzavření dvoustranné smlouvy o spolupráci s investorem RailReal a.s. (Penta Real Estate), týkající se investičního záměru s obchodním označením "Rezidence Nádraží Žižkov" v lokalitě Malešická / K Červenému dvoru

 • 12. Uzavření trojstranné smlouvy o spolupráci s investorem Vackov a.s. (Finep Holding SE) a Hlavním městem Prahou, týkající se investičního záměru s obchodním označením "U Staré cihelny - P3" v lokalitě při ulici Malešická

 • 13. Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kultura Praha 3, Čajkovského 12a/12, Praha 3

 • 14. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137

 • 15. Dodatek č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

 • 16. Aktuzalizace působnosti kontrolního výboru

 • 17. Aktualizace plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023 realizované Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

 • 18. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • - Zpráva RMČ o činnosti za I. pololetí 2023

 • - Zpráva ZMČ o činnosti za I. pololetí 2023

 • - Zápisy z výborů ZMČ

6. zasedání ZMČ Praha 3 dne 13. 9. 2023

Pozvánka — 6. zasedání ZMČ Praha 3 dne 13. 9. 2023
28. 08. 2023
213 kB
Program — 6. zasedání ZMČ Praha 3 dne 13. 9. 2023
05. 09. 2023
117 kB
Materiály 1
05. 09. 2023
1 MB
materiály 2
05. 09. 2023
11 MB
Materiály 3
05. 09. 2023
9 MB
Materiály 4
05. 09. 2023
760 kB
Login