Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Materiály k projednání ZMČ

Program Zastupitelstva městské části Praha 3

18. zasedání ze dne 22. 6. 2021 od 15:00 hodin
velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126


I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut.
Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut. Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

 • 0. Schválení programu 18. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Volba místostarosty městské části
 • 2. Změny v obsazení výborů
 • 3. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020
 • 4. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 3 za rok 2020
 • 5. Rozpočtová opatření v roce 2021
 • 6. Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12
 • 7. Dodatek č. 20 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 • 8. Dodatek č. 21 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 • 9. Dodatek č. 26 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
 • 10. Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593
 • 11. Dodatek č. 18 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
 • 12. Vyřazení bytových jednotek, vymezených dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, z prodeje. U jednotek nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce.
 • 13. Záměr na rekonstrukci budovy Havlíčkovo nám. 10 a výstavbu budovy Chlumova 8 za účelem zřízení základní školy
 • 14. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části na rok 2021
 • 15. Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022
 • 16. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022 - Dotační program pro oblast životního prostředí
 • 17. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022 - Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
 • 18. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022 - Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
 • 19. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022 - Dotační program pro oblast kultury
 • 20. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022 - Dotační program pro oblast památkové péče
 • 21. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022 - Dotační program pro oblast sociální a zdravotní
 • 22. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022 - Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
 • 23. Prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci poskytnutých dotací v roce 2020
 • 24. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací se společností Metrostav Vackov a.s., IČ 25641182
 • 25. Dohoda o narovnání mezi Městskou částí Praha 3 a Club Sport Vítkov, z.s.
 • 26. Dohoda o narovnání mezi Městskou částí Praha 3 a Novou Trojkou, z.s.
 • 27. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací ze 17.zasedání ZMČ konaného dne 27. a 29. 4 . 2021
 • Zápisy z Výborů ZM

18. zasedání ZMČ 22. 6. 2021

Pozvánka na 18. zasedání ZMČ Praha 3 dne 22. 6. 2021
07. 06. 2021
236 kB
Program 18. zasedání ZMČ Praha 3 dne 22. 6. 2021
15. 06. 2021
97 kB
Login