MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 6. zasedání Zastupitelstva městské části,
které se bude konat dne 14. 5.2019 od 15:00 hodin
velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části
6. zasedání ze dne 14. 5. 2019 od 15:00 hodin
velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

I.    Pro jednání Zastupitelstva městské části
Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00h, po dobu 60min. Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů, nejpozději v 18:00h po dobu 60min., právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

II.     Pro informaci Zastupitelstva městské části

  • Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 5. zasedání ZMČ konaného dne 19. 3. 2019
  • Zápisy z Výborů ZMČ