Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Materiály k projednání ZMČ

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

v úterý 21. 3. 2023 od 15 h

ve velké zasedací síni radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


Materiály k projednání jsou k dispozici ode dne 14. 3. 2023 od 15 h nebo ke stažení zde.

Program Zastupitelstva městské části

4. zasedání dne 21. 3. 2023 od 15 h ve velké zasedací síni radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17 h, po dobu 60 minut.
Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18 h po dobu 60 minut. Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

 • 0. Schválení programu 4. schůze Zastupitelstva městské části

 • 1. Změna působnosti výboru pro územní rozvoj

 • 2. Akční plán Strategického plánu rozvoje pro rok 2023

 • 3. Akční plán pro rok 2023 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020—2024 a Plnění Akčního plánu pro rok 2022

 • 4. Prodej stavby kontejnerového stání pro umístění nádob na odpad, postavené na části pozemku parc.č. 2639/117, zapsaného na LV č. 1636 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, uživatelům této stavby

 • 5. Bezúplatný převod stavby kontejnerů na tříděný odpad typu Bammens/K-Tech Evolution L - G5, kterými je osazeno podzemní kontejnerové stanoviště umístěné na části pozemku parc.č. 1492/3, vedeného na LV č. 2460, pro k.ú. Strašnice, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, od společnosti Tulipa Třebešín s.r.o., IČO 25709526, do svěřené správy MČ Praha 3

 • 6. Odejmutí svěřené správy k pozemkům parc.č. 4393 a 4152, s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace, vedeným na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha

 • 7. Uzavření smlouvy darovací se společností Metrostav Vackov a.s., IČ 25641182

 • 8. Revokace usnesení ZMČ č. 434 ze dne 13.9.2022 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací se společností Metrostav Epsilon s.r.o., IČ 26728532

 • 9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu fotbalového stadionu č. 2022/00099/OMA-ONNM, na adrese Seifertova 2871/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, představujícího soubor movitých a nemovitých věcí, nacházejících se na pozemcích parc.č. 163/1, 163/5, 163/8, 163/11, 163/19, 163/20, 163/21, 166/7, 166/8, 166/9, 166/21, vedených na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha

 • 10. Rozpočtová opatření v roce 2023

 • 11. Vyřazení bytové jednotky, vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, z prodeje. U jednotky nebylo ve schválené lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce.

 • 12. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, IČO: 65990641

 • 13. Dodatek č. 25 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

 • 14. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území městské části Praha 3 v roce 2022

4. zasedání ZMČ dne 21. 3. 2023

Pozvánka na 4. jednání ZMČ Praha 3 — 21. 3. 2023
06. 03. 2023
350 kB
Program 4. jednání ZMČ Praha 3 — 21. 3. 2023
14. 03. 2023
272 kB
materialy1
14. 03. 2023
3 MB
materialy2
14. 03. 2023
194 kB
materialy3
14. 03. 2023
984 kB
materialy4
14. 03. 2023
571 kB
Login