Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Materiály k projednání ZMČ

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3,

které se bude konat dne 25. 1. 2022 od 15 h

v Kongresovém sálu hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3


Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí na hlavní vrátnici na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 18. 1. 2022 od 15.00 h nebo jsou ke stažení níže


Program

Zastupitelstva městské části 21. zasedání ze dne 25. 1. 2022
od 15:00 hodin Kongresový sál, hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut. Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut. Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší

 • 0. Schválení programu 21. schůze Zastupitelstva městské části

 • 1. Návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 — volební období 2022—2026

 • 2. Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2022

 • 3. Smlouva o nájmu fotbalového stadionu na adrese Seifertova 2871/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, představujícího soubor movitých a nemovitých věcí, nacházejících se na pozemcích parc.č. 163/1, 163/5, 163/8, 163/11, 163/19, 163/20, 163/21, 166/7, 166/8, 166/9, 166/21, vedených na LV 1636 pro k. ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, se závazkem jednat o zřízení předkupního práva ve prospěch nájemce - fotbalového klubu FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s., IČ 63080818

 • 4. Dodatek č. 23 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

 • 5. Rozpočtové opatření v roce 2022

 • 6. Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2023—2027

 • 7. Akční plán Strategického plánu rozvoje pro rok 2022

 • 8. Petice "Chceme kvalitní čtvrť u Nákladového nádraží Žižkov!" — pokračování projednání (zařazeno na pevný čas v 19.00 h)

 • 9. Zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha - Žižkov

 • 10. Prodej pozemků parc. č. 2065/2 a 2065/3, vedených na LV č. 1636 u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, při ul. Jeseniova, Praha 3, podílovým vlastníkům stavby bez čp/če, vedené na LV č. 15563 u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby, v souladu s § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a#doplňků (občanský zákoník)

 • 11. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Zápisy z Výborů ZMČ

21. zasedání ZMČ 25. 1. 2022

pozvánka 21. ZMČ — 25. 1. 2022
10. 01. 2022
344 kB
program 21. ZMČ — 25. 1. 2022
18. 01. 2022
200 kB
materialy1 (21. ZMČ — 25. 1. 2022)
18. 01. 2022
6 MB
materialy2 (21. ZMČ — 25. 1. 2022)
18. 01. 2022
6 MB
Login