Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Komunitní centrum Husitská

(registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000145)

Městská část Praha 3 byla partnerem organizaci R-mosty, z.s.,v projektu Komunitní centrum Husitská. Projekt byl realizován od ledna 2017 do prosince 2018 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR na adrese Husitská 114/74, Praha 3 130 00.

Komunitní centrum je místem setkávání a sdílení pro jednotlivce a skupiny lidí ohrožených sociálním vyloučením nebo samotou. Stejně tak je určeno pro širokou veřejnost, místní rezidenty, studenty a žáky škol.

Aktivity projektu:

 • Pomoc v oblasti PC a finanční gramotnosti

 • Pomoc při zvyšování sociálních kompetencí

 • Poradenství od sociálního pracovníka

 • Přednášky

 • Besedy

 • Workshopy

 • Výstavy

 • Programy pro školy

Cílové skupiny projektu:

 • Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu

 • Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím

 • Osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin

 • Osoby po (ve) výkonu trestu

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

 • Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů

 • Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou

 • Senioři

Kontakt:
Komunitní centrum Husitská
Husitská 114/74, 130 00 Praha 3
www.husitska.eu
www.facebook.com/KomunitniCentrumHusitska


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

EU

Login