Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Integrace cizinců

Projekty realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců a držitelů dočasné ochrany Ministerstva vnitra ČR v letech 2012—2024.


integrace cizinců logolink - MVCR + UNHCR + MHMP

2024

Název projektu: „Praha 3 — Společné soužití 2024“

Stručná charakteristika projektu: Projekt je zaměřen na podporu ve všech prioritních oblastech integrace cizinců do české společnosti. Cílem aktivit je posílení komunikačních schopností (kurzy češtiny), orientace ve společnosti (koordinátoři pomoci uprchlíkům), podpora při navazování sociálních vazeb mezi cizinci a majoritou (komunitní aktivity), usnadnění integrace dětí cizinců ve školách a do české společnosti (dětské kluby, kroužky), prevence vzniku konfliktů a zvýšení informovanosti cizinců a majority.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka

 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority „Poznejme se, sousedé“

 3. Koordinátoři pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

 4. Třikrát česky s METOU

 5. Volný čas s Novou Trojkou

 6. Integrační aktivity na vybraných ZŠ Prahy 3

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., META, o. p. s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání, NOVÁ TROJKA, z. s., ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, ZŠ Chmelnice, ZŠ Pražačka, ZŠ a MŠ Chelčického, ZŠ a MŠ Jarov, ZŠ Lupáčova.

Přepokládaný rozpočet: 3 323 149 Kč

Financování: 1 656 643 Kč (MVČR), 600 000 Kč (HMP), 1 066 506 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu obce na podporu integrace držitelů dočasné ochrany „Praha 3 – Společné soužití 2024“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a HMP z „Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024“.

Kontakt:

2023

Název projektu: „Praha 3 — Společné soužití 2023“

Stručná charakteristika projektu: Projekt byl zaměřen na podporu soužití držitelů dočasné ochrany, dalších legálně pobývajících cizinců a majority žijící na území Prahy 3 prostřednictvím vzdělávacích aktivit a zvyšování informovanosti cizinců všech věkových kategorií, podpory aktivizace rodin s dětmi zajištěním volnočasových aktivit, zvyšování informovanosti veřejnosti o diverzitě společnosti, vytváření sociálních vazeb mezi cizinci a majoritou realizací společných aktivit a zajištění psychologických a podpůrných služeb.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a sociokulturní orientace pro cizince

 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority „Poznejme se, sousedé“

 3. Koordinátoři pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

 4. Třikrát česky s METOU

 5. Podpora rodin z Ukrajiny v RKC Paleček

 6. Volný čas s Novou Trojkou

 7. Otevřené snídaně v KC Vozovna

 8. Zajištění služby interkulturních pracovníků pro cizince z Prahy 3

 9. Akreditované školení úředníků a sociálních pracovníků ÚMČ Praha 3

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., META, o. p. s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání, NOVÁ TROJKA, z. s., Rodinné a komunitní centrum Paleček, z. s., KC Vozovna a Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

Rozpočet: 1 863 073 Kč

Financování: 1 557 909 Kč (MVČR), 85 000 Kč (HMP), 220 164 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu obce na podporu integrace držitelů dočasné ochrany „Praha 3 – Společné soužití 2023“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2022

Název projektu: „Praha 3 — Společné soužití 2022“

Stručná charakteristika projektu: Projekt byl zaměřen na podporu integrace cizinců ve všech prioritních oblastech integrace cizinců do české společnosti. Cílem aktivit bylo posílení komunikačních schopností, orientace ve společnosti, podpora při navazování sociálních vazeb mezi cizinci a majoritou, usnadnění integrace dětí cizinců do třídních kolektivů a do české společnosti, prevence vzniku konfliktů mezi cizinci a majoritou a zvýšení informovanosti jak cizinců, tak široké veřejnosti.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a sociokulturní orientace pro cizince

 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority „Poznejme se, sousedé“

 3. Doučování češtiny na ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ Jarov na Praze 3

 4. „So far – so near 2022“ – podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova

 5. Podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova

 6. Tvořivé dílny pro děti z MŠ Perunova

 7. Třikrát česky s METOU

 8. Průvodce městskou částí Praha 3 pro podporu integrace cizinců z Ukrajiny, Ruska a Vietnamu

 9. Usnadnění přístupu cizinců k veřejným službám na Praze 3

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ Jarov, ZŠ Lupáčova, MŠ Perunova, InBáze, META, o. p. s. a Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

Rozpočet: 1 510 082,58 Kč

Financování: 1 221 113 Kč (MVČR), 80 000 Kč (HMP), 208 969,58 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Společné soužití 2022“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.


Název projektu: „Praha 3 — Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny“

Stručná charakteristika projektu: Projekt byl zaměřen na podporu integrace osob s dočasnou ochranou na území Prahy 3. Cílem aktivit bylo posílení komunikačních dovedností, orientace ve společnosti, podpora při navazování sociálních vazeb mezi cizinci a majoritou, nabídka smysluplného trávení volného času a prevence konfliktů mezi uprchlíky a většinovou společností.

Aktivity projektu:

 1. Nízkoprahové kurzy českého jazyka
 2. Zajištění interkulturních pracovníků a usnadnění přístupu k veřejným službám na Praze 3
 3. Volný čas s Novou Trojkou
 4. Podpora rodin z Ukrajiny v RKC Paleček

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., NOVÁ TROJKA, z. s. a Rodinné a komunitní centrum Paleček, z. s.

Rozpočet: 439 207 Kč

Financování: 415 647 Kč (MVČR), 23 560 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny“ na podporu integrace držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2021

Název projektu: „Praha 3 — Společné soužití 2021“

Stručná charakteristika projektu: Projekt byl zaměřen na integraci cizinců do majoritní společnosti prostřednictvím aktivit, které jsou cíleny na posílení komunikačních schopností, na podporu navazování sociálních vazeb s majoritou, na usnadnění integrace dětí cizinců do třídních kolektivů a české společnosti, na prevenci vzniku konfliktů mezi žáky cizinci a žáky z většinové společnosti, na posílení informovanosti veřejnosti i cizinců a na analýzu aktuální situace cizinců na Praze 3.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince

 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority „Poznejme se, sousedé“

 3. Doučování češtiny na ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta na Praze 3

 4. Podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova

 5. Tvořivé dílny pro děti z MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ Jeseniova 98

 6. Třikrát česky s METOU

 7. Aktualizace informací pro cizince na oficiálních webových stránkách MČ Praha 3

 8. Zpracování analytického materiálu zaměřeného na cizince žijící na území městské části Praha 3

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ Jeseniova 98, InBáze, META, o. p. s. a Přírodovědecká fakulta UK

Rozpočet: 1 355 959,56 Kč

Financování: 1 182 656 Kč (MVČR), 80 000 Kč (HMP), 93 303,56 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Společné soužití 2021“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2020

Název projektu: „Praha 3 — Společné soužití 2020“

Stručná charakteristika projektu: Projekt Městské části Praha 3 realizovaný v roce 2020 byl zaměřen na podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Cílem projektu bylo usnadnění začlenění cizinců do české společnosti formou aktivit a sdílení zážitků a informací ve snaze zabránit vzniku sociálně patologických jevů a předcházet konfliktům mezi cizinci a většinovou společností. Aktivitami k dosažení tohoto cíle byly vzdělávací aktivity pro cizince (děti i dospělé), kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců i majority.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince

 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority „Poznejme se, sousedé“

 3. Doučování češtiny na ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

 4. „So far — so near 2020“ — podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova

 5. Podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova

 6. Tvořivé dílny pro děti z MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ Jeseniova 98

 7. Letní kurzy českého jazyka pro předškolní děti a žáky ZŠ

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ Jeseniova 98, InBáze, META, o. p. s.

Rozpočet: 671 175,72 Kč

Financování: 543 641 Kč (MVČR), 80 000 Kč (HMP), 47 534,72 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Společné soužití 2020“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2019

Název projektu: „Praha 3 — Společné soužití 2019“

Stručná charakteristika projektu: Projekt Městské části Praha 3 realizovaný v roce 2019 byl zaměřen na podporu cizinců žijících a pracujících na Praze 3. Cílem projektu byla podpora cizinců a usnadnění jejich začlenění do většinové společnosti. Byla snaha o předcházení patologických jevů a konfliktů ve společnosti. Prostřednictvím projektu bylo cizincům (děti i dospělí) i široké veřejnosti umožněno účastnit se vzdělávacích a kulturních aktivit. Dalším cílem byla snaha o zvýšení informovanosti o cizinecké problematice.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince

 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority „Poznejme se, sousedé“

 3. Doučování češtiny na ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3

 4. „So far – so near 2019“ — podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova

 5. Podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova

 6. Tvořivé dílny pro děti z MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ Jeseniova 98

 7. Lokální informační kampaň

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ Jeseniova 98, InBáze

Rozpočet:  740 576,85 Kč

Financování: 583 990 Kč (MVČR), 70 000 Kč (HMP), 86 586,85 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Společné soužití 2019“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2018

Název projektu: „Praha 3 — Společné soužití 2018“

Stručná charakteristika projektu: Projekt Městské části Praha 3 byl souborem komplexních aktivit, které byly zaměřeny na podporu cizinců žijících a pracujících na území Prahy 3. Cílem projektu byla snaha o podporu cizinců žijících na MČ Praha 3, předcházení vzniku patologických jevů a zvyšování informovanosti široké veřejnosti. K dosažení tohoto cíle byly realizovány vzdělávací aktivity pro cizince (děti i dospělé), kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců i majority a zvýšení informovanosti široké veřejnosti o cizinecké problematice.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince

 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority „Poznejme se, sousedé“

 3. Doučování češtiny na ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3

 4. „So far – so near 2018“ — podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova

 5. Podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova

 6. Lokální informační kampaň

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Rozpočet:  722 953 Kč

Financování: 571 240 Kč (MVČR), 70 000 Kč (HMP), 81 713 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Společné soužití  2018“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2017

Název projektu: „Praha 3 — Integrace cizinců 2017

Stručná charakteristika projektu: Projekt Městské části Praha 3 byl zaměřen na podporu cizinců žijících a pracujících na území Prahy 3. Cílem byla snaha o předcházení vzniku konfliktů a patologických jevů a usnadnění začlenění cizinců do většinové společnosti. Aktivitami k dosažení tohoto cíle byly vzdělávací aktivity pro cizince (děti i dospělé), kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců i majority, zvýšení informovanosti široké veřejnosti o cizinecké problematice a realizace 9. celostátní konference obcí o integraci cizinců.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové, uzavřené, kurzy psaní)

 2. Kurzy sociokulturní orientace

 3. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority „Poznejme se, sousedé“

 4. Doučování češtiny na ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3

 5. „So far – so near 2017“ — podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova

 6. Podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova

 7. Podpora začleňování dětí cizinců v rámci Centra pro předškolní děti Šnečci Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

 8. Tvořivé dílny pro děti z MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ Jeseniova

 9. Lokální informační kampaň

 10. Aktualizace informací pro cizince na webových stránkách MČ Praha 3

 11. 9. celostátní konference obcí o integraci cizinců

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Centrum pro předškolní děti Šnečci DDM Praha 3 – Ulita, InBáze, MŠ Perunova, MŠ Žerotínova, MŠ Jeseniova

Rozpočet: 1 077 461,60 Kč

Financování: 853 820 Kč (MVČR), 70 000 Kč (HMP), 153 641,60 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Integrace cizinců 2017“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2016

Název projektu: „Praha 3 — Integrace cizinců 2016

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové, uzavřené, kurzy psaní)

 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority

 3. „So far – so near 2016“ — podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova

 4. Doučování češtiny na ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3

 5. Podpora začleňování dětí cizinců v rámci Centra pro předškolní děti Šnečci Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

 6. Lokální informační kampaň

 7. Kurzy sociokulturní orientace

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Centrum pro předškolní děti Šnečci DDM Praha 3 – Ulita, Integrační centrum Praha, o. p. s.

Rozpočet: 873 727 Kč

Financování: 655 625 Kč (MV ČR), 50 000 Kč (HMP), 168 102 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Integrace cizinců 2016“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2015

Název projektu: „Praha 3 – Společné soužití 2015

Stručná charakteristika projektu: Projekt Městské části Prahy 3 byl souborem komplexních aktivit na podporu integrace cizinců, který byl zaměřen na vzdělávání a podporu dětí i dospělých cizinců, na vzdělávání pedagogů pracujících s dětmi cizinci, na zvýšení informovanosti cizinců i většinové společnosti, na navázání pozitivních sousedských vazeb a na podporu samostatného fungování cizince ve společnosti. Cílem projektu bylo usnadnění začlenění cizinců z Prahy 3 do většinové společnosti a prevence vzniku patologických jevů a konfliktů.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové i uzavřené)

 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority

 3. „So far – so near 2015“ — podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na 2. stupni ZŠ Lupáčova

 4. Doučování češtiny na ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3

 5. Podpora začleňování dětí cizinců v rámci Centra předškolních dětí Domu dětí a mládeže Ulita

 6. Lokální informativní kampaň

 7. Zvyšování informovanosti cizinců — aktualizace informačních stránek v různých jazykových mutacích na webu MČ Praha 3

 8. Zajištění interkulturních pracovníků/ komunitních tlumočníků pro cizince na Praze 3

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců o. p. s., ZŠ Lupáčova 1/1200, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Centrum předškolních dětí při DDM Praha 3 – Ulita, Integrační centrum Praha o. p. s., Sdružení pro integraci a migraci

Rozpočet: 985 471 Kč

Financování: 785 645 Kč (MVČR), 199 826  Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu Městské části Praha 3 „Praha 3 – Společné soužití 2015“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2014

Název projektu: „Praha 3 – Integrace cizinců 2014

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu byla podpora cizinců žijících a pracujících na Praze 3, usnadnění jejich začlenění od většinové společnosti a předcházení vzniku patologických jevů a konfliktů ve společnosti. Podpory bylo dosaženo realizací jednotlivých komplexně zaměřených aktivit projektu. Díky projektu bylo cizincům (dětem i dospělým) umožněno vzdělávání, byla zvýšena odbornost pedagogů pro práci s dětmi cizinci a byly zrealizovány aktivity na podporu a zkvalitnění soužití cizinců a majority a na prevenci vzniku sociálně patologických jevů mezi obyvateli Prahy 3.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové i uzavřené)

 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority

 3. „So far – so near“ — Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme — podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova

 4. Doučování češtiny na ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3

 5. Podpora začleňování dětí cizinců v rámci Domu dětí a mládeže Ulita

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců o. p. s., ZŠ Lupáčova 1/1200, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Centrum předškolních dětí při DDM Praha 3 - Ulita

Rozpočet: 700 338 Kč

Financování: 547 070 Kč (MVČR), 55 000 Kč (HMP), 98 268 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu Městské části Praha 3 „Praha 3 – Integrace cizinců 2014“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2013

Název projektu: „Praha 3 — společné soužití

Stručná charakteristika projektu: Projekt se zaměřil na podporu cizinců žijících a pracujících na Praze 3, usnadnění jejich začlenění do většinové společnosti a předcházení vzniku patologických jevů a konfliktů ve společnosti. Projekt byl souborem komplexně zaměřených aktivit. Díky projektu bylo cizincům (dětem i dospělým) umožněno vzdělávání a přístup k informacím, byla zvýšena odbornost pedagogů pro práci s dětmi cizinci a byla realizována akce na podporu a zkvalitnění soužití cizinců a majority a na prevenci vzniku sociálně patologických jevů mezi obyvateli Prahy 3.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové i uzavřené)

 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority

 3. Zvýšení informovanosti cizinců — překlad informačních materiálů škol pro rodiče cizince + vytvoření informačních stránek v různých jazykových mutacích na webu MČ Praha 3

 4. So far - so near — usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova formou podpory a individuálního koučingu

 5. Doučování češtiny na ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic a ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta na Praze 3

 6. Vzdělávání pedagogů — absolvování dvousemestrálního zdokonalovacího kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka na Univerzitě Karlově

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců o. p. s., ZŠ Lupáčova 1/1200, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Univerzita Karlova v Praze

Rozpočet: 747 866 Kč

Financování: 544 240 Kč (MVČR), 203 626 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu Městské části Praha 3 „Praha 3 – společné soužití“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2012

Název projektu: „Poznáním k vzájemné toleranci

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu byla prevence vzniku sociálně patologických jevů a začlenění cizinců do majoritní společnosti. Byly uskutečněny kurzy češtiny a českých reálií, kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců i majority, vzdělávání pedagogů a dětí v rámci základních škol a mateřských škol.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince

 2. Poznejme se, sousedé — interaktivní kulturně vzdělávací akce pro děti a rodiče z řad cizinců a majority

 3. Workshop — vzdělávání pedagogů pracujících s dětmi cizinci na MŠ a ZŠ na Praze 3

 4. Multikulturní výchova k toleranci a proti rasismu v rámci MŠ a ZŠ na Praze 3

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců o. p. s., Člověk v tísni o. p. s., Meta o. p. s., základní a mateřské školy na Praze 3

Rozpočet: 441 707 Kč

Financování: 384 080 Kč (MVČR), 57 627 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci emergentního projektu Městské části Praha 3 „Poznáním k vzájemné toleranci“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Login