Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Obecné informace pro zájemce o základní a mateřské školy pro děti z UA na Praze 3 / Загальна інформація щодо запису в загальноосвітні школи і дитячі садки дітей з України в Празі 3

Ukrajinská verze níže / переклад українською нижче


Městská část Praha 3 má bohužel v tuto chvíli stále zaplněnou kapacitu mateřských a základních škol.

Doporučení:

Regiony mimo Hlavní město Praha a Brno mají volnější kapacitu mateřských a základních škol a nižší životní náklady, zvažte i tuto možnost.

S hledáním práce, školy a ubytování v regionu pomohou Krajská centra pro integraci cizinců.

www.integracnicentra.cz

Povinná školní docházka

Děti starší 6 let pobývající v České republice déle než 90 dní mají povinnost se přihlásit k povinné školní docházce nebo doložit rozhodnutí o nepřijetí z důvodů kapacity.

Povinné předškolní vzdělávání

Děti, které dosáhly 5 let před 1. září 2023, jsou v ČR povinné zahájit předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo individuální formou. Pokud jsou cizinci a pobývají v ČR déle než 90 dní, vztahuje se na ně stejná povinnost. Zákonní zástupci musí dítě přihlásit v mateřské škole nebo doložit rozhodnutí o nepřijetí z důvodů kapacity.

Jak oficiálně zapsat dítě do základní nebo mateřské školy?

Děti s trvalým pobytem na Praze 3 zapište do vaší spádové školy na Praze 3 nebo do jedné z mateřských škol na Praze 3. Obdržíte rozhodnutí o nepřijetí, protože kapacity jsou plné, ale na základě tohoto rozhodnutí o nepřijetí bude moci vaše dítě navštěvovat adaptační skupinu a zapsat se na pořadník “Registrace dětí uprchlíků pro MŠ a ZŠ nad kapacitu škol v Praze 3”.

Která je vaše spádová škola?

Spádovost základních škol
Každá škola v Praze 3 má svou spádovou oblast, která se skládá z ulic v okolí školy. V seznamu spádových oblastí najdete ulici a číslo domu, kde dítě na Praze 3 bydlí (pokud v seznamu nejsou u ulic čísla, patří do spádové školy celá ulice) a tím zjistíte, do které školy máte dítě přihlásit.

Školské obvody ZŠ zřizovaných MČ Praha 3

 

Spádovost mateřských škol

Všechny mateřské školy mají ve svém spádu celou Prahu 3, tedy všechny ulice na jejím území. Můžete si vybrat kteroukoli mateřskou školu v Praze 3.

Doklady potřebné k podání přihlášky:

 • doklad totožnosti dítěte, může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu;

 • pro identifikaci spádové školy se dokládá místo pobytu — rozhodující je místo pobytu v registru obyvatel ČR. Pokud místo pobytu dítěte uvedené v registru obyvatel neodpovídá faktickému bydlišti, které zákonný zástupce uvádí za účelem určení spádovosti školy, ředitel školy vyzve zákonného zástupce, aby před rozhodnutím o žádosti provedl změnu místa pobytu u Ministerstva vnitra a toto následně řediteli doložil;

 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

 • doklad totožnosti zákonného zástupce/rodiče dítěte.

Poté, co podáte přihlášku do školy a obdržíte potvrzení o nepřijetí, zaregistrujte dítě také přes on-line formulář “Registrace dětí uprchlíků pro MŠ a ZŠ nad kapacitu škol v Praze 3”.

Pokud se na nějaké škole na Praze 3 uvolní místo, budeme děti s rozhodnutím o nepřijetí umisťovat centrálně dle pořadí, v jakém byly zaregistrované v tomto formuláři. Přednostně budou místa nabízena dětem, které prošly adaptační skupinou nebo ukrajinskou třídou s  rozšířenou výukou českého jazyka.

Co mohu pro své dítě ještě udělat?

 • Aby vaše dítě přišlo do kontaktu s češtinou a českými dětmi, přesto, že ještě do školy nechodí, doporučujeme přihlásit dítě na zájmový kroužek.
  Cenově dostupné kroužky nabízí domy dětí a mládeže. Doporučujeme Vám kontaktovat je co nejdříve, dokud budou mít ještě volná místa.

 • Průběžně sledujte aktuální informace pro rodiče dětí z Ukrajiny na Praze 3 zde: Informace pro rodiče dětí z Ukrajiny | Praha 3

 • Nabídka bezplatných volnočasových aktivity pro děti v Praze zde.

 • Kroky dobra — charitativní organizace, která pomáhá k adaptaci a integraci do české společnosti

 • Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU) poskytuje poradenství a asistenci při zajištění nejpotřebnější pomoci v řešení životních situací, mj. nabízí pomoc při umísťování dětí, žáků a studentů do škol, vytipování a orientace ve volnočasových aktivitách a dalších možnostech neformálního vzdělávání.


Наразі дитячі садки і школи міської частини Прага 3, на жаль, не мають вільних місць.

Рекомендація

У регіонах за межами столиці Праги та Брно є вільні місця в дитячих садочках і загальноосвітніх шкілах, і нижчі витрати на життя, також розгляньте цей варіант. Регіональний центр інтеграції іноземців www.integracnicentra.cz допоможе з пошуком роботи, навчанням та житлом в регіоні.

Обов'язкове відвідування школи

Діти старше 6 років, які перебувають у Чеській Республіці більше 90 днів, повинні зареєструватися для обов'язкового відвідування школи або документально підтвердити рішення про неприйняття через відсутність у школах місць.

Наразі дитячі садки і школи міської частини Прага 3, на жаль, не мають вільних місць.

Обов'язкова дошкільна освіта

У Чехії діти, яким до 1 вересня 2022 року виповнилося 5 років, зобов'язані розпочати дошкільну освіту в дитячому садку або за індивідуальною формою. Якщо вони є іноземцями та перебувають у Чеській Республіці більше 90 днів, на них поширюється те саме зобов’язання. Законні представники повинні зареєструвати дитину в дитячий садок або документально підтвердити рішення про неприйняття через заповненість місць у дитячих садках.

Як офіційно записати дитину в початкову школу чи дитячий садок?

Запишіть дітей з постійним місцем проживання в Празі 3, яка територіально пов’язана з місцем вашого проживання, або в один із дитячих садків в Празі 3. Ви отримаєте рішення про відмову в прийомі, оскільки вільних місць немає. Проте на основі цього рішення про відмову у місці в ЗОШ або дит. садку ваша дитина зможе відвідувати адаптаційну групу та зареєструватись через онлайн формуляр у чергу на місце «Реєстрація дітей-біженців для дитячих садків і початкових шкіл понад кількість вільних місць у школах Праги 3».

Яка школа територіально пов’язана з місцем вашого проживання?

Територіальний поділ шкіл за місцем вашого проживання

Кожна школа в Празі 3 належить до території, яку становлять вулиці навколо школи. У списку територіальних районів знайдіть вулицю та номер будинку, де живе дитина в Празі 3 (якщо в списку немає номерів вулиць, то вся вулиця відноситься до однієї школи) і таким чином ви дізнаєтеся, до якої школи потрібно записати дитину.

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ШКІЛ ПРАГИ 3

Територіальний поділ дитячих садків

Усі дитячі садки охоплюють всю Прагу 3, тобто всі вулиці на її території. Тому ви можете вибрати будь-який дитячий садок Праги 3.

Документи, необхідні для вступу до школи:

 • документ, що засвідчує особу дитини, може бути віза або подібний документ:

 • для ідентифікації територіальної належності до школи необхідно документально підтвердити місце (фактичного) проживання - вирішальним фактором є місце проживання в реєстрі жителів Чеської Республіки. Якщо місце проживання дитини, зазначене в реєстрі населення, не відповідає фактичному місцю проживання, яке батьки зазначають при визначенні територіальної належності школи, то директор школи, перш ніж прийняти рішення щодо розгляду заяви про зарахування дитини, звернеться до батьків із вимогою про зміну місця проживання у Міністерстві внутрішніх справ із проханням пред'явити задокументовану зміну.

 • документ, що підтверджує батьківство/опікунство;

 • документ, що засвідчує особу опікуна/батька дитини.

Після того, як ви подасте заяву до школи та отримаєте підтвердження про неприйняття, зареєструйте свою дитину також через онлайн-форму «Реєстрація дітей біженців у дитячі садки і загальноосвітніх шкіл понад кількість вільних місць у школах Праги 3». Якщо звільниться місце у будь-якій школі в Празі 3, ми розмістимо неприйнятих дітей централізовано відповідно до того порядку, в якому вони були зареєстровані в електронній черзі. У першу чергу місця запропонують дітям, які пройшли адаптаційну групу або український клас з розширеним вивченням чеської мови.

Що я можу зробити для своєї дитини ще?

Постійно слідкуйте за актуальною інформацією для батьків дітей з України в Празі 3. Інформація для батьків дітей з України тут.

Sdílet:

Dagmar Novotná Ouřadová

20. 01. 2023

Výpis všech článků

Další informace pro rodiče dětí z ukrajiny / інформація для батьків дітей з україни

stredni-skola-ilustracni

Informace pro zájemce o střední školy / Інформація для тих, хто цікавиться середніми школами

17. 01. 2023
volnočasový program - Ulita

Nabídka volnočasových aktivit pro děti nejen z Ukrajiny

18. 01. 2023
nova-trojka-ilustracni

Nabídka kurzů pro ukrajinské děti a rodiny / Пропозиція курсів для українських дітей і сім’ї

18. 01. 2023
Login