Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Táboritská 22, 24, 26

Rámcový harmonogram pokračování stavebních prací

  Popis milníku Přiřazeno komu Průběh Začátek
  PRŮBĚH REVITALIZACE  
Projektová dokumentace a územní řízení uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci k ÚR, SP a DPS SMP Praha 3, D-PLUS HOTOVO 11.04.2014
vydání ÚR SMP Praha 3, D-PLUS, OV HOTOVO 09.10.2015
Stavební řízení průtahy se získáním souhlasných stanovisek DOSS. Některé společnosti, které vydaly k územnímu řízení kladná stanoviska, následně při stavebním řízení vydávaly stanoviska záporná, např. PREdi a.s., Pražská plynárenská, PVS, PVK apod. OTSMI, D-PLUS HOTOVO 31.03.2019
žádost o vydání SP OTSMI, D-PLUS, OV HOTOVO 30.04.2019
nutné úpravy projektové dokumentace pro stavební povolení na základě vyjádření a stanovisek DOSS a OV OTSMI, D-PLUS HOTOVO 02.03.2020
vydání SP OTSMI, D-PLUS, OV HOTOVO 03.03.2020
požadavek rady MČ na úpravu řešení fasády v dokumentaci pro provedení stavby na úspornou variantu OTSMI, D-PLUS HOTOVO 13.03.2020
úprava projektové dokumentace pro provedení stavby na úspornou variantu fasády dle požadavků rady MČ OTSMI, D-PLUS HOTOVO 15.12.2020
Výběrové řízení na dodavatele získání vyjádření DOSS k upravenému řešení fasády, získání nového PENB dle nové legislativy, kontrola dokumentace a příprava zadávacích podmínek k zahájení výběrového řízení, usnesení rady č. 297 k zahájení VŘ OTSMI, D-PLUS, RMČ HOTOVO 5. 5. 2021
zahájení výběrového řízení OTSMI, OKÚ, DPU REVIT HOTOVO 25. 5. 2021
výběr dodavatele (délka výběru dle platné legislativy, může být ovlivněna průtahy s dotazy uchazečů) OTSMI, OKÚ, DPU REVIT HOTOVO Q4/2021
usnesení rady, schválení výběru zhotovitele RMČ HOTOVO Q4/2021
uzavření smlouvy o dílo OTSMI, zhotovitel díla HOTOVO Q4/2021
Revitalizace předání a převzetí staveniště, vyřízení záborů a zahájení stavby OTSMI, zhotovitel díla HOTOVO Q1/2022
dokončení stavby — předání a převzetí díla OTSMI, zhotovitel díla předpoklad Q1/2024
získání kladných vyjádření DOSS, odstranění vad a nedodělků zjištěných přejímkou  OTSMI, zhotovitel díla předpoklad Q2/2024
žádost o kolaudaci OTSMI, OV předpoklad

Q2/2024

kolaudace — sdělení OV k zahájení užívání OTSMI, OV předpoklad Q3/2024
  stavební povolení na rekonstrukci garáží OTSMI, OV předpoklad Q3/2024
 
  PRŮBĚH PRIVATIZAČNÍHO PROCESU
Přípravná fáze + záměr prodeje zajištění stavebně technické dokumentace, případné narovnání kolaudačního stavu privatizace + archiv odboru výstavby předpoklad Q3/2023
zjištění majetkoprávních vztahů  OMA předpoklad Q3/2023
záměr prodeje  RMČ předpoklad Q3/2023
vyvěšení záměru na úřední desku privatizace  předpoklad Q3/2023
oznámení MHMP o chystané privatizaci (kamery, sirény, kryty CO)  privatizace předpoklad Q3/2023
informování nájemníků Informativní dopisy nájemcům, termín zaměření jednotek privatizace předpoklad Q4/2023
oznámení o možnosti rozšířit nájemní smlouvu o osobu blízkou privatizace  předpoklad Q4/2023
zpracování žádosti o rozšíření nájemní smlouvy odbor bytů předpoklad Q1/2024
fáze měření prohlídky a zaměření jednotek, společných částí privatizace + IKON s.r.o. předpoklad Q1/2024
vydání sdělení k užívání (kolaudace) odborem výstavby OTSMI, OV ODHAD! Q3/2024
zpracování PENB SZM a.s. předpoklad Q4/2024
geometrický plán skutečného provedení stavby - kompletně OMA + geodet předpoklad Q4/2024
zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí OMA + katastr nemovitostí předpoklad Q4/2024
svěření pozemků v případě přesahu stavby do pozemků MHMP - žádost o jejich svěření MČ P3 OMA  předpoklad Q4/2024
souhlas se svěřením pozemků do správy MČ Praha 3 MHMP - rada, zastupitelstvo předpoklad Q1/2025
změna Statutu hl.m. Prahy - svěření pozemků pro MČ Praha 3 MHMP předpoklad Q1/2025
zápis svěření pozemků pro MČ Praha 3 do katastru nemovitostí OMA + katastr nemovitostí předpoklad Q2/2025
administrativní úkony revokace záměru prodeje RMČ předpoklad Q2/2025
vyvěšení revokace záměru na úřední desku privatizace předpoklad Q2/2025
potvrzení o zaúčtování technického zhodnocení SZM,a.s., OE, OMA předpoklad Q1/2025
prohlášení o zřízení služebnosti formou věcného břemene IKON s.r.o. alternativně Q2/2025
schválení prohlášení o zřízení služebnosti RMČ alternativně Q2/2025
příprava čistopisu prohlášení o zřízení služebnosti IKON s.r.o. alternativně Q2/2025
podpis prohlášení o zřízení služebnosti starosta MČ P3 alternativně Q2/2025
ověření správnosti prohlášení o zřízení služebnosti MHMP alternativně Q2/2025
vklad prohlášení o zřízení služebnosti do katastu nemovitostí IKON s.r.o. alternativně Q3/2025
zápis zřízení služebnosti formou věcného břemene do katastru nemovitostí katastr nemovitostí alternativně Q3/2025
PV a posudek zpracování prohlášení vlastníka a jeho kontrola IKON s.r.o. + privatizace předpoklad Q3/2025
schválení prohlášení vlastníka RMČ předpoklad Q3/2025
příprava čistopisu prohlášení vlastníka IKON s.r.o. předpoklad Q3/2025
podpis prohlášení vlastníka starosta MČ P3 předpoklad Q3/2025
ověření správnosti prohlášení vlastníka  MHMP předpoklad Q3/2025
vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí katastr nemovitostí předpoklad Q3/2025
rozpad domu na jednotky v systému ENO privatizace předpoklad Q3/2025
zpracování znaleckého posudku soudní znalec předpoklad Q3/2025
specifikace oprávněných nájemců privatizace předpoklad Q3/2025
kompletace oprávnění nájemci x znalecký posudek  IKON s.r.o. předpoklad Q3/2025
Schválení prodeje návrh usnesení na prodej jednotek privatizace předpoklad Q3/2025
schválení prodeje jednotek RMČ předpoklad Q4/2025
schválení prodeje jednotek ZMČ předpoklad Q4/2025
předání usnesení ZMČ  o prodeji jednotek spol. IKON s.r.o. privatizace předpoklad Q4/2025
příprava závazných nabídek na odkoupení bytu IKON s.r.o. předpoklad Q1/2026
předávání  závazných nabídek k odkoupení bytové jednotky IKON s.r.o. předpoklad Q1/2026
Login