Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Privatizace bytového fondu

Podklady k privatizaci

Soubor pravidel, kterými se řídí prodej bytových jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 3 oprávněným nájemcům, upravuje kupní cenu, platební podmínky a další náležitosti prodeje. Kromě pravidel včetně aktuálních změn si zde můžete stáhnout i vzorovou smlouvu a žádost o vyplacení části kupní ceny. 

Pravidla a formuláře ke stažen

Časté otázky a odpovědi

Kdy se bude privatizovat?

U panelových domů, ve kterých privatizace jednotek doposud neproběhla, je nutné vyčkat na dokončení jejich revitalizace. Příprava privatizace bude zahájena ještě v průběhu revitalizace, všichni nájemci budou o postupu a podmínkách včas písemně informováni.

Je možné ještě privatizovat?

Bytové jednotky jsou nabízeny k odkoupení v rámci privatizace pouze těm oprávněným nájemcům, kteří splňují podmínky uvedené v Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 451 ze dne 18. 3. 2014, v platném znění.

Jedná se o nájemce, s nimiž byla uzavřena nájemní smlouva k bytu do termínu 31. 10. 2012, případně o ty, kteří uzavřeli nájemní smlouvu na základě výběrového řízení na pronájem bytové jednotky, které bylo vyhlášeno před 12. 6. 2012, případně k tomuto datu neexistoval nájemní vztah k bytu z titulu přechodu nájmu podle § 2279 zákona č. 89/2012 Sb. či § 706 zákona č. 40/1964 Sb. Dále se jedná o schválené směny obecních bytů na území MČ Praha 3,  nebo o navazující nájemní smlouvy. Ve všech ostatních případech nebude bytová jednotka do privatizace zařazena.

Co se týče možnosti privatizovat bytovou jednotku v domech, kde privatizace již proběhla, všem oprávněným nájemcům již byla závazná nabídka předána. V případě, že oprávněný nájemce nabídku nevyužije, je jednotka po uplynutí lhůty pro její přijetí z privatizace vyřazena a zůstává nadále ve fondu bydlení MČ Praha 3. Znamená to tedy, že taková jednotka již nebude k prodeji znovu nabízena.

Harmonogram

Ostromečská 7, 9 a Roháčova 46, 48

 adresa

 bytů nebytů plocha (m2) datum
poslední aktualizace

Ostromečská 436/7

23 4 1 544,64 24. 6. 2022

Ostromečská 437/9

27 3

1 733,34

24. 6. 2022

Roháčova 410/46

21 5 1 394,96 24. 6. 2022

Roháčova 244/48

21 3 1 415,84 24. 6. 2022

Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30

 adresa  bytů nebytů plocha (m2) datum
poslední aktualizace

Blahoslavova 227/2

21 5 1 415,99 24. 6. 2022

Blahoslavova 230/4

21 3 1 359,36 24. 6. 2022

Blahoslavova 233/6

21 3 1 368,88 24. 6. 2022

Blahoslavova 292/8

21 4 1 368,66 24. 6. 2022

Blahoslavova 293/10

27 4 1 662,27 24. 6. 2022
Roháčova 234/30 21 6 1418,29 24. 6. 2022

Táboritská 22, 24, 26

 adresa  bytů nebytů plocha (m2) datum
poslední aktualizace

Táboritská 14/22

30 2 1 356,95 24. 6. 2022

Táboritská 15/24

80 9 3 745,89 24. 6. 2022

Táboritská 17/26

77 5 3 802,00 24. 6. 2022

Kubelíkova 60, 62, 64, 66

 adresa  bytů nebytů plocha (m2) datum
poslední aktualizace

Kubelíkova 733/60

32 0 2 098,77 24. 6. 2022

Kubelíkova 725/62

35 0 2 302,18 24. 6. 2022

Kubelíkova 717/64

35 0 2 239,99 24. 6. 2022

Kubelíkova 703/66

35 0 2 202,06 24. 6. 2022
Login