Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Znalecký posudek Lupáčovek vyčíslil škodu na 99 milionů

Společnost Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. podala 7. června na obvodní státní zastupitelství trestní oznámení kvůli rekonstrukci panelových domů v Lupáčově ulici.

Spolu s ním na zastupitelství odeslala podklady z právně-technicko-ekonomického posudku, podle kterých je předběžně vyčíslená škoda 99 milionů korun.
Rozsáhlá rekonstrukce bloku panelových domů v Lupáčově ulici s rozpočtem, který přesáhl 788 milionů korun, byla vyprojektována a z velké části provedena v minulých dvou volebních obdobích za vlády ODS.
„Znalecký posudek a právní stanovisko potvrdily určitá závažná pochybení a obchodní společnost Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. musela 7. června 2013 rozhodnout o postoupení všech zjištění a podkladů orgánům činným v trestním řízení. Dle znaleckého posudku a právního stanoviska odpovědnými osobami můžou být bývalí členové představenstva Investiční a rozvojová Praha 3 a. s., její ředitelé, vedoucí pracovníci, dále bývalí členové rady městské části Praha 3, ale i externí inženýrský a stavební dozor," říká zastupitel třetí městské části Simeon Popov, který je místopředsedou představenstva společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a. s.
Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. je firma, jejíž sto procent akcií vlastní Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s. Firma zajišťuje rozsáhlé investiční akce financované z rozpočtu Prahy 3, mezi něž patřila i rekonstrukce panelového souboru Lupáčova.
Znalecký posudek, který vypracovala pro Investiční a rozvojovou Praha 3 a. s. společnost SW&N, měl odpovědět na řadu otázek.

Mezi otázkami, na které se hledala odpověď, patřilo to, zda při zadání, realizaci a financování projektu regenerace objektů Lupáčova 10-16 byla zvolená technologie oprav jediná možná, zda při zadávání zakázky bylo postupováno zcela v souladu se zákony ČR a zda cena za realizaci díla nebyla přemrštěná.
Znalecký posudek se dále zabýval tím, zda nájemci a městská část nebyli poškozeni na svých právech.
„Konečná výše investic a celý průběh rekonstrukce panelového souboru vzbuzovaly dlouhodobě nedůvěru. Prověrka potvrdila důvodné podezření, že vznikla rozsáhlá škoda, a proto orgány Investiční a rozvojové podaly trestní oznámení," řekl zástupce starostky Bohuslav Nigrin, který má na starosti vedlejší hospodářskou činnost.
Podle místopředsedy představenstva společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. a zastupitele Simeona Popova bude další část výsledků znaleckého posudku, vztahující se na domy v Lupáčově ulici 18-20, také předána orgánům činným v trestním řízení.
Rada městské části Praha 3 podporuje postup představenstva společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a. s.
Postup této firmy je podle ní v souladu s transparentností a otevřeností uplatňovanou radnicí třetí městské části.

Výpis všech článků

Další téma měsíce

ano_ne

Měl by být v parcích Parukářka a Židovské pece nějakým způsobem regulován volný pohyb psů?

02. 09. 2013
IMG_8976

Občané upozorňují: Volný pohyb psů vyžaduje řešení

02. 09. 2013
ano_ne

Změnily se za poslední rok noviny k lepšímu?

02. 10. 2013
Login