Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Život v čase klimatické změny

Téma změny klimatu hýbe všemi vrstvami společnosti, doslova od vlády až po poslední vesnickou hospodu. Otázkou zůstává, co se s tím dá dělat. Klimatickou změnu už nemůžeme zcela zastavit, můžeme ale zmírnit její nejhorší projevy a připravit se na ni.

téma-měsíce---listopad-2019---klimatická-nouze-2Ač se stále debatuje o tom, kde se změna klimatu vzala a kdo za to může, začíná v poslední době jasně převažovat uvažování nad tím, jak změnu klimatu zmírnit, jak se v těchto časech chovat. A na Trojce tomu není jinak.

Ustavení expertní skupiny

Na zářijovém jednání Komise pro životní prostředí zazněl návrh, aby Praha 3 vyhlásila stav klimatické nouze, podobně, jak to před časem udělala Praha 7. Po obšírné debatě na tom však členové komise nenalezli shodu a rozhodli se navrhnout jmenování expertní skupiny, jejímž úkolem bude v souladu s Implementačním plánem Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu navrhovat a připravovat konkrétní opatření vyplývající z potřeb městské části Praha 3, týkajících se především snížení negativního vlivu extrémních teplot a efektu městského tepelného ostrova, dále zvyšování retenční schopnosti městské krajiny, využívání dešťové a odpadní vody a snížení energetické náročnosti Prahy 3 včetně podpory adaptace budov a snížení emisí a uhlíkové stopy.

Návrhy, které vyplynou z jednání pracovní skupiny, budou využívány komisí životního prostředí, odbory městské části a Radou městské části. Dále budou využívány pro tvorbu strategického a akčního plánu městské části Praha 3.
Rada městské části následně ustavení expertní skupiny schválila (obsazení viz box).

Nákup zelené energie

téma měsíce - listopad 2019 - klimatická nouze 1Radnice již nyní přijímá řadu konkrétních opatření. Jedním z nich je nákup zelené energie. Vedení radnice v srpnu rozhodlo, že chce veškerou elektřinu pro úřad a 30 příspěvkových organizací nakupovat z obnovitelných zdrojů. Radnice jako větší odběratel plánuje využívat služeb komoditní burzy PXE. Samotný nákup proběhne v listopadu, dodávka čisté energie se plánuje od 1. 1. 2020. Burza garantuje tzv. záruky původu, tedy že dodavatel neprodá zákazníkům více čisté energie, než skutečně dodá do sítě. Kvůli výhodnější ceně chce radnice nakupovat na období 5 let. Při stejné spotřebě zaplatí jen asi o 1,7 % víc ve srovnání s běžnou energií.

Virtuální solární elektrárna

Dalším ekologickým projektem je záměr vybudovat virtuální solární elektrárnu. Mělo by k tomu dojít již v příštím roce. Na plochých střechách mateřských a základních škol Prahy 3 ležících mimo památkovou zónu chce radnice vybudovat solární fotovoltaické elektrárny. Vzhledem k tomu, že v létě, v době největšího výkonu fotovoltaických panelů, jsou školy mimo provoz, chce radnice vyjednat s distributorem elektrické energie, že by vyrobenou energii sice dodávala do sítě, ale neprodávala ji, nýbrž ji započetla proti spotřebě v budovách úřadu, kde se pracuje i přes léto.

Odhadovaná investice 6,5 mil. Kč by měla být z většiny pokryta z dotací projektů ICT Smart Cities hlavního města Prahy. Městská část by se měla podílet částkou 1,9 mil. Kč. Návratnost této investice je plánována na pět let.

Již v roce 2010 byla vybudována solární elektrárna na střeše ZŠ Chelčického. V letošním roce se staví další fotovoltaická elektrárna v areálu bazénu na Pražačce, která bude pokrývat spotřebu bazénové technologie.

Žižkovský panel (III.)

30. října proběhl na radnici již třetí diskusní panel, tentokrát na téma klimatické změny. Diskutovalo se hlavně o tom, co je možné v rámci městské části udělat pro zlepšení životního prostředí a potlačení důsledků změny klimatu. Hovořilo se o rozšiřování zelených ploch, výsadbě nových stromů, výstavbě retenčních nádrží na jímání dešťové vody, problematice budování zelených střech a dalších tématech.

Radko Šťastný


Složení expertní skupiny
  • Jan Rovenský – dlouholetý vedoucí energetické kampaně Greenpeace. Je členem Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii a členem Výboru pro limity těžby a životní prostředí zastupitelstva města Litvínova.
  • Anna Kárníková – ředitelka Hnutí Duha, dříve ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, má zkušenosti z Úřadu vlády (strategické dokumenty k udržitelnosti).
  • Jan Nezhyba – ekologický aktivista a zakladatel o. s. Občané proti spalovně v Havířově. Dlouholetý člen komise pro životní prostředí města Havířov (tam je i zastupitelem) a bývalý člen Arniky.
  • Walter Sodomka – ředitel nestátní neziskové organizace Komínová asociace (APOKS), která se zabývá problematikou týkající se zdrojů energie vzniklých spalováním a následným odvodem zplodin hoření do atmosféry při současné minimalizaci znečištění životního prostředí. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v oboru Integrální bezpečnost staveb.
  • Pavel Křeček – na Praze 3 se angažuje v občanských aktivitách usilujících zejména o zachování a revitalizaci budovy Nákladového nádraží Žižkov. Vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně a povoláním je advokát.
  • Tomáš Tesař – tři roky působil jako náměstek ministra pro životní prostředí v sekci ochrana přírody. Životnímu prostředí a jeho ochraně se věnuje přes 10 let.

Anketa – Jak by se měla Praha 3 postavit ke změně klimatu?

Chovat se odpovědně k našim životním zdrojům (voda, vzduch a na ně vázané přírodní procesy) je prostě naší základní povinností. To platí, i kdyby žádná klimatická změna nebyla, a platí to i dnes. 1) Praha 3 plánuje společný nákup čisté, bezuhlíkaté elektřiny pro budovy úřadu, školy a jiné příspěvkové organizace. 2) Určitě zintenzivnit výsadbu stromů ke snížení teplot v ulicích, ale také ke zvýšení kapacity pro rozklad CO2. 3) Srážkovou a spodní vodu (v kolektorech) ukládat do zásobníků a využít ji pro závlahu zeleně. 4) Hledat inspiraci u západoevropských velkoměst. A toto všechno hlavně bez hysterie a vášní.
Michal Vronský (TOP 09/STAN), koaliční zastupitel

Ke klimatické změně musíme přistupovat zodpovědně a být si vědomi hrozeb, kterým čelíme. Města se oteplují, dešťové srážky přicházejí méně často, ale s o to větší intenzitou. Tyto jevy pak mají nezanedbatelný vliv na životy nás všech. Řešením je používání prvků zelené a modré infrastruktury – vytváříme nové zelené plochy a vysazujeme stromy v ulicích, začínáme šetrně hospodařit s dešťovou vodou, navyšujeme počet obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely na školách. V říjnu se už sešla i expertní skupina k této problematice, která bude přicházet s konkrétními návrhy řešení.
Jiří Svrček (Piráti), koaliční zastupitel

Musíme přijmout spoluodpovědnost a naplánovat konkrétní kroky tam, kde můžeme. Už jsme rozhodli, že od nového roku bude radnice, školy a školky odebírat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Na střechách budov můžeme stavět solární elektrárny – příští rok chystáme nejméně 3 nové. V ulicích je třeba sázet stromy, při stavbách budov, ulic a náměstí myslet na hospodaření s dešťovou vodou. Potřebujeme podporovat šetrné způsoby dopravy po městě – MHD, železnici, chůzi a kolo. Proto chci, aby MČ Praha 3 přistoupila k Paktu starostů a primátorů zaštítěného Evropskou komisí a na této platformě připravila detailní akční plán.
Ondřej Rut (Zelení), místostarosta

I naše městská část má řešit změnu klimatu rozumnými řešeními, ne hysterií. A protože zeleň vnímám jako jeden z nejdůležitějších aspektů v Praze, je potřeba ji udržovat a rozvíjet. Osobně si myslím, že bychom místo všemožných zákazů měli začít s výsadbou nových stromořadí, které zlepšují ovzduší, zadržují vodu a snižují hluk i teplotu. Městská část by měla jít příkladem i v otázce důsledného třídění odpadu, které snižuje potřebu neefektivního skládkování. Klíčové ale zůstává i nadále chování jednotlivců, proto by měl každý začít sám u sebe a snažit se méně plýtvat, třídit a nezatěžovat přírodu.
Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel

Zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad a také zvýšit četnost odvozu těchto odpadků. I když by obyvatelé naší městské části rádi třídili odpad, často ani nemají možnost se chovat ekologicky, protože už není kam odpadky vyhodit. Kontejnery na tříděný odpad jsou přeplněné a v jejich okolí to vypadá jako na smetišti. Radnice by měla konečně vybudovat parkovací domy především proto, že lidé objíždí autem i půl hodiny všechny ulice než najdou místo. A rozhodně musí v naší městské části radnice zachovat rozsah zelených ploch. Pokud bych šel do extrému, může se radnice zbavit všech aut a nakoupit elektrokola.
David Soukup (ANO), opoziční zastupitel

Login