Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Trojka loni pronajala 58 podporovaných bytů

Pravidla podporovaného bydlení na Praze 3 se loni změnila. Vedle sociálně znevýhodněných myslí i na učitele a sociální pracovníky.

Trojka loni upravila systém přidělování obecních bytů lidem v bytové nouzi, kteří si nemohou dovolit platit tržní nájem. V rámci kategorie osob znevýhodněných na trhu s bydlením platí, že každý, kdo si zažádá o sociální byt a splní vstupní podmínky, získává bodové ohodnocení. Posuzovaná kritéria jsou pro všechny stejná: zahrnují čistý příjem žadatele a míru bytové nouze, ve které se nachází. Systém zohledňuje i to, zda jde o jednotlivce, či rodinu s dětmi, jejich věk, zdravotní stav či případný hendikep. V potaz bere také délku pobytu na Praze 3. U každého žadatele provádí sociální odbor šetření, aby reálně vyhodnotil jeho bytovou situaci. Nájemní smlouva se pak uzavírá zpravidla na dva roky, u osob starších 70 let na dobu neurčitou. Měsíční nájemné je 145 Kč/m2.

Zájemců, kteří vyhověli všem podmínkám, bylo ke konci minulého roku v místní evidenci 77. Ti momentálně čekají, až se pro ně nějaký byt uvolní. Ani potom, co ho dostanou, kontakt s nimi nekončí. Pokud to situace vyžaduje, doporučí jim úřad také následnou podporu. Tu zajišťují zaměstnanci neziskových organizací. S domácností navážou individuální spolupráci, která má za cíl bezproblémové zabydlení a zejména další udržení bydlení. V roce 2020 tak Praha 3 přidělila 33 sociálních bytů.

Posuzovaná kritéria jsou pro všechny stejná

Vedle osob v tíživé životní situaci mají na podporované bydlení nárok i potřebné profese: zaměstnanci městské části, městské a státní policie a nově i sociální pracovníci a příspěvkové organizace. Radnice se tak snaží vytvářet podmínky pro to, aby například dobří učitelé neodcházeli za výnosnějším zaměstnáním. Loni získalo byt od městské části 12 pedagogů a dva sociální pracovníci. Městská část loni vyčlenila také dalších 13 bytů pro příspěvkové organizace v oblasti školství a sociální oblasti. Kromě základních škol je to i domov pro seniory v Habrové, pečovatelská služba nebo Integrační centrum Zahrada, které funguje jako denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením. „Jako vedoucí a sociální pracovník v Pečovatelské službě Prahy 3 si velmi vážím toho, že Trojka ocenila mou práci a přidělila mi hezký byt. Jedná se o útulnou garsonku po rekonstrukci, která vyhovuje mým životním potřebám, a do práce to mám kousek. Je chvályhodné, že městská část i v ohledu bydlení myslí na potřebné profese," říká Ondřej Syrový, který v obecním bytě bydlí už čtvrt roku. „V roce 2020 jsme se rozhodli podpořit i sociální pracovníky, kteří byli doposud opomíjeni. Pracují v neziskovém sektoru, kde nemají vysoké příjmy, přitom je ale jejich profese potřebná. Proto je třeba je zvýhodnit,“ objasňuje místostarosta Ondřej Rut. Zda budou zahrnuti do kvóty pro podporované bydlení i v roce 2021, se rozhodne v průběhu února.

Trojka loni upravila systém přidělování obecních bytů

K příspěvkovým organizacím patří i základní školy, kterým bylo přiděleno 10 bytů. Tyto organizace mají byty v přímé dispozici a samy rozhodují o jejich obsazení. Mohou tak byty využít i jako motivační prvek při přijímání nových zaměstnanců. „Bytová politika by měla rozhodně více podporovat mladé rodiny, absolventy vysokých škol a některé důležité profese, především složky IZS. Na tyto skupiny obyvatel současná koalice bohužel moc nemyslí,“ podotýká opoziční zastupitel a člen bytové komise Jan Novotný.
Ročně se na Praze 3 uvolní zhruba stovka bytů, ale pouze některé je možné pronajmout hned. Většina vyžaduje opravu a někdy i komplexní rekonstrukci. „Byt musí být v uživatelném stavu a nesmí vyžadovat další investice ze strany nájemce,“ říká vedoucí odboru bytů Magdalena Benešová. Rekonstrukce jsou finančně náročné, proto se Trojka snaží čerpat dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení. Vedle bytů vyčleněných pro podporované bydlení nabízí také komerční pronájmy formou elektronické dražby. V únoru půjde do aukce pět bytů. „Byty vždy předem zkontrolujeme a opravíme. Teď ale celý proces zdržuje covid-19, a například dodavatelé elektřiny proto nestíhají rekonstruovat v termínu,“ dodává vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti Pavel Hájek.

Kategorie Počet bytů přidělených v roce 2020
Sociální byty 33
Byty pro potřebné profese 12
Byty pro příspěvkové organizace 13
z toho pro ZŠ 10
— z toho pro příspěvkové
organizace v sociální oblasti
3
CELKEM 58

Text: Natálie Bartlová

Sdílet:

Mgr. Anežka Hesová

29. 01. 2021

Login