Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Rozpočet Prahy 3 počítá s investicemi téměř 700 milionů korun

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání rozpočet na další rok. Praha 3 by měla v roce 2016 hospodařit s 1,184 miliardy korun, rozpočet by měl být výrazně proinvestiční. Vyplývá to z návrhu rozpočtu na příští rok, který rada městské části předložila zastupitelům Prahy 3.

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 má dvě hlavní priority. Podobně jako v roce 2015 dodržuje klesající trend běžných výdajů na chod úřadu městské části. Cílem je v roce 2018 dosáhnout takové výše běžných výdajů, aby je bylo možné pokrýt i bez příjmů z privatizace bytových jednotek. Druhou prioritou je co nejrychlejší zajištění oprav panelových domů prostřednictvím plánovaných investic tak, aby nedošlo ke zpoždění privatizace.

„Rozpočet je sestaven výrazně jako proinvestiční s tím, že veškeré investice budou pokryty z vlastních zdrojů, tj. z úspor z minulých let," vysvětluje zástupce starostky pro rozpočet Jan Materna. Na kapitálové (investiční) výdaje tak má jít 699,7 milionu korun.

337652_176286_tema_rozpocet_2016_03.jpg

Mezi investiční akce, na které pamatuje finančními prostředky návrh rozpočtu na příští rok, ale nepatří pouze opravy panelových domů. Rekonstrukce je na příští rok naplánována také u bytových domů, které zůstanou v majetku městské části - jako například 40milionová investice do opravy domu v Bořivojově 27. V rámci investic se rovněž plánuje pro příští rok zahájení stavebních úprav budovy Lipanská 7 pro potřeby úřadu městské části.

Rozpočet však nepočítá jen s opravami domů, umožnit by měl i další rozvoj veřejné zeleně, která je pro městskou část jednou z priorit. V roce 2016 MČ zahájí obnovu několika dalších náměstí v Praze 3 - Kostnického, Žižkova náměstí a náměstí Barikád.

Prioritami rozpočtu na příští rok jsou investice do oprav bytových domů a do škol

Rada městské části předložila zastupitelům Prahy 3 návrh rozpočtu na rok 2016, který v oblasti investičních výdajů vyčleňuje nejvíce peněz do oblasti bydlení a školství.

Zastupitelé dostali ke schválení návrh rozpočtu s celkovými výdaji ve výši 1 184,5 mil. Kč a příjmy 651, 9 mil. Kč. Rozpočet je sestaven tak, že rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši 532,6 mil. Kč je kryt zapojením vlastních zdrojů - zůstatků z minulých let, které jsou úsporami za minulá období.

Příjmy rozpočtu tvoří daňové (60,2 mil. Kč) a nedaňové příjmy (31,5 mil. Kč), dotace z rozpočtu hlavního města Prahy (217,1 mil. Kč) a převody finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti (266,0 mil. Kč). Ty tvoří především příjmy za prodeje bytových jednotek (263,0 mil. Kč). Jako letos, tak i v návrhu rozpočtu na příští rok jsou do jeho příjmové části zapojeny výnosy ze Zóny placeného stání ve výši 16 milionů korun.

Výdaje navrhovaného rozpočtu se dělí na běžné (provozní) výdaje (466 mil. Kč) a kapitálové (investiční) výdaje (699,7 mil. Kč). Samostatně sledovanou částí výdajů jsou ještě odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací (18,7 mil. Kč).

337610_176284_tema_rozpocet_2016_02.jpg

Běžnými výdaji jsou především náklady spojené se zajištěním běžného provozu úřadu městské části a udržbou majetku městské části. Výrazně se na nich ale podílejí i výdaje na příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 3 - na zajištění provozu mateřských a základních škol, kulturních, zdravotnických a sociálních zařízení a na jejich nutné opravy a údržbu.

„Současné vedení Prahy 3 se zavázalo snižovat běžné výdaje, slib ale neplní. Praha 3 obdržela na rok 2016 o 31 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2015 z hl. města Prahy na běžné výdaje, přesto ještě 41 mil. Kč přesouvá z prodeje bytů do spotřeby. Odkud bude Praha 3 čerpat finance, až ukončí privatizaci?" uvedl Tomáš Mikeska, člen finančního výboru za opoziční ŽNS.

V rámci schváleného rozpočtu pokračuje trend snižování běžných výdajů v souladu s prioritami vedení radnice. Po loňském snížení o 15 % následuje letos snížení o další 2 %.

337631_176285_tema_rozpocet_2016_01.jpg

Nejvýznamnější složkou kapitálových (investičních) výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou investice do rekonstrukce panelových domů (298,6 mil. Kč) a do oblasti školství (120,3 mil. Kč).
Například na obnovu bloku panelových domů Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, Sabinova 8, 10 je vyčleněno 70 milionů korun, obnova panelového domu Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3, 5 přijde na 66,8 mil. Kč. V oblasti nebytových prostor bude také v roce 2016 pokračovat rekonstrukce Polikliniky Vinohrady (8 mil. Kč), rozpočet počítá na příští rok i s rekonstrukcí sálu a zázemí kina Aero (5 mil. Kč, celkové náklady 15 mil. Kč).

Na obnovu historických oken a vestavbu výtahu pro ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic - objekt Perunova je navržena investice ve výši 21 milionů korun. Dvacetimilionová investice je připravena i pro ZŠ a MŠ Chelčického - objekt Žerotínova, kde se kromě výměny oken počítá s rekonstrukcí střechy včetně zateplení. Nejvyšší částka v oddíle Vzdělávání a školské služby - 29 milionů korun - je určena na rekonstrukci kuchyně, suterénu a výstavbu sauny v ZŠ a MŠ Jarov.

„Městská část ale nehodlá v příštím roce investovat pouze do bydlení a školství, ale v souladu s dlouhodobou prioritou chce pokračovat i v dalších investicích do veřejného prostoru," říká zástupce starostky pro investice Jan Materna.

Kromě výše zmíněných oblastí návrh rozpočtu Prahy 3 na příští rok počítá také s investicemi do vzhledu městské části a veřejné zeleně (63,3 mil. Kč) a do sportovních zařízení v majetku obce (14 mil. Kč). Například na obnovu cestní sítě včetně zpevnění svahu a tobogánu na Parukářce je určeno 6 milionů korun, na obnovu parku na náměstí Barikád 6,5 mil. Kč a na propojení cyklostezky v ulici Jeronýmova 8,6 mil. Kč.

Na rekonstrukci povrchu fotbalového hřiště s umělým trávníkem ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka rozpočet vyčlenil 12 milionů korun, i když se počítá s úhradou velké části této sumy z dotace.

Výpis všech článků

Další téma měsíce

img00016

Zastupitelstvo Prahy 3 schválilo dotace pro rok 2016

04. 04. 2016
Bez obrázku

Obyvatelé Trojky se cítí bezpečně

03. 05. 2016
tema_cerven2

Finální návrh změn v tramvajové dopravě budeme znát už v červnu

01. 06. 2016
Login