Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Náměstí Jiřího z Poděbrad nečekají velké změny, pouze opravy

Největší náměstí v Praze 3, které se svým charakterem i způsobem využití blíží spíše městskému parku, mělo v budoucnu projít dlouho plánovanou revitalizací.

Patnáct let starý projekt ale s největší pravděpodobností realizován nebude. Většina zastupitelů rozhodla v březnu o okamžitém zastavení přípravných prací.

 

Místo plánované revitalizace podle návrhu ateliéru MCA, který v roce 2002 vybrala porota jako nejlepší ze čtrnácti návrhů z architektonické soutěže, zadali zastupitelé Radě městské části, aby připravila pouze plán oprav náměstí. Projekt v důvodové zprávě označili za zastaralý. Nepomohly ani úpravy v projektu, které vzešly z veřejného projednání před čtyřmi lety, kdy k němu část veřejnosti vznášela své připomínky. Podle nově schváleného usnesení, na kterém se shodla opozice a část koalice, mají připravované opravy zachovat současný rozsah zeleně, zlepšit podmínky pro fungování trhů na Jiřáku a celé území mají řešit komplexně. Návrh oprav včetně jejich rozpočtu a harmonogramu, se má projednávat na červnovém jednání zastupitelstva.

Náměstí Jiřího z Poděbrad je ovšem prostor velmi významný, leží v pražské památkové zóně a monumentální kostel Nejsvětějšího Srdce Páně je národní kulturní památkou. Proto je nutné k místu přistupovat s velkým respektem. Pro obyvatele Prahy 3 je náměstí prostranstvím pro relaxaci a odpočinek, je místem setkávání a mnoha veřejných společenských akcí.

Odbor ochrany životního prostředí má na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 372 ze dne 20. 3. 2018 připravit „plán oprav včetně rozpočtu a harmonogramu, přičemž tyto opravy mají zachovat současný rozsah zeleně, zlepšit podmínky pro fungování trhů a celé území řešit komplexně“. Vzhledem k výše popsanému významu daného místa a z toho plynoucí náročnosti přípravy plánu oprav zadal odbor ochrany životního prostředí vypracování odborných posudků, jejichž cílem bude zhodnocení současného stavu a z něho vyplývajících potřeb a možností řešení. Odborné posudky posoudí koncepci a funkčnost stávajícího prostoru a stav vegetačních prvků, tzn. dřevin i trávníkových porostů. Odborné či znalecké posudky by měly obsahovat i návrhy způsobu řešení.

Ke každé změně, kterou městská část na náměstí navrhne, byť by se týkala např. pouze mobiliáře, je třeba získat souhlas odboru památkové péče magistrátu.

 

Co zastupitelé odmítli?

Myšlenka obnovy náměstí dle návrhu MCA Atelier směřovala k vytvoření adekvátního prostoru, který by byl z poloviny parkem a z poloviny měl být právě náměstím. Náměstí mělo splňovat nároky na plnohodnotný městský veřejný prostor, nabídnout místo pro reprezentaci, občasné konání kulturních a společenských akcí či doplnění formou farmářských trhů. Prostor parku měl být členěn na klidovou východní část, ve které měla být zachována a dotvořena stávající parková plocha, a na západní část, kde měl na exponovaném místě před kostelem vzniknout nový prostor s větším podílem dlážděných ploch a stromořadím umožňující širší pohyb lidí libovolnými směry. Architektonický návrh počítal s osázením náměstí vzrostlými lipami a platany, obdobně jako je tomu u většiny Plečnikových staveb ve Slovinsku. Projekt měl řešit také plynulé propojení sadů S. Čecha s náměstím Jiřího z Poděbrad a zlepšit pěší prostupnost křižovatky Vinohradské a Slavíkovy ulice přidáním povrchových přechodů pro chodce a upravoval výstupy ze stanice metra včetně výstavby nového bezbariérového výtahu.

Návrh měl dlouhodobě své příznivce i odpůrce, kritizován byl například úbytek travnatých ploch na místě před kostelem nebo kácení vzrostlých sakur v ose kostela. Diskuse se též vedla kolem díla umístěného na náměstí v době socialismu, a to kašny Sjednocená Evropa od sochaře Petra Šedivého. S jejím zachováním projekt MCA Atelier při obnově náměstí původně nepočítal, ale nakonec se kašna v aktualizované verzi do projektu vrátila, pouze s mírným posunutím a návrhem na rekonstrukci podle platných předpisů.

K projektu revitalizace se před čtyřmi lety přihlásilo hlavní město Praha, které podepsalo s Prahou 3 memorandum o spolupráci.

Odmítnutý projekt má být nyní nahrazen komplexními dílčími opravami. Ve správě městské části Prahy 3 je veškerá zeleň v prostoru náměstí včetně parkových cest, stará se také o dětské hřiště. Obvodové chodníky a komunikace kolem náměstí spravuje Technická správa komunikací.

 

Katka Maršálová

Výpis všech článků

Další téma měsíce

adopce_stromů_RN6

Praha 3 chce pomoci lidem se zahrádkami v ulicích  

04. 06. 2018
metropolitní_plán

Připomínky k návrhu Metropolitního plánu lze podávat do 26. července

28. 06. 2018
Městsktá policie

Bezpečnost je naše priorita, vzkazuje radnice občanům a návštěvníkům Prahy 3

03. 09. 2018
Login