Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Připomínky k návrhu Metropolitního plánu lze podávat do 26. července

K návrhu nového Metropolitního plánu posílá městská část Praha 3 jeho zpracovateli 51 připomínek schválených zastupitelstvem. Připomínky mohou do 26. 7. zasílat i jednotliví občané. Do připomínkování Metropolitního plánu se může zapojit každý.

metropolitní plán ilustračníV návrhu Metropolitního plánu je komplexním způsobem vyjádřena vize rozvoje Prahy na příští desetiletí. I pro Prahu 3 je tudíž zásadním dokumentem, který určí další rozvoj městské části. Plán slouží politikům jako podklad pro rozhodování, co a kde lze z veřejných peněz vybudovat. Investorům stanovuje pravidla, kde se smí a nesmí stavět. Vlastníkům garantuje právo využívat pozemky v souladu se schválenými regulativy.

Městská část Praha 3 má k návrhu 51 připomínek, které připravil Odbor územního rozvoje městské části. Následně se nimi seznámil Výbor pro územní rozvoj a byly do něj zapracovány připomínky členů výboru. Dokončenou verzi návrhu připomínek schvalovali zastupitelé, kteří z politických důvodů o některých bodech týkajících se například Nákladového nádraží, pozemků na Balkáně nebo městského okruhu, hlasovali po jednotlivých bodech.
 
Garance pro školy a školky
Připomínky Prahy 3 směřují jak ke koncepci návrhu, tak ke konkrétním lokalitám. Za klad nového návrhu lze považovat rozdělení území do lokalit podle struktury zástavby a vymezení důležitých veřejných prostranství. Na to nenavazuje regulace podle funkčního využití, jak požaduje stavební zákon. Tento zásadní nedostatek se nejcitelněji projevuje v absenci plošné ochrany území pro veřejnou vybavenost a technickou infrastrukturu. „Městská část opakovaně reklamuje absenci a ignorování plošného vymezení koncepčních potřeb veřejné vybavenosti a technické infrastruktury,“ píše se v usnesení. Pakliže do návrhu urbanistické koncepce nebudou tyto základní složky veřejného vybavení dostatečně plošně zakotveny, doporučují zastupitelé pořizovateli další práce na takto nefunkčním plánu zastavit. V transformačních lokalitách, kde dojde k nárůstu obyvatel, chce Praha 3 navrhnout do plánu plošné vymezení pro veřejnou vybavenost dle územní studie. Pokud taková není, tak lokality prohlásit za dočasně nestavební. Plochy pro veřejnou vybavenost (školy, školky) proto požaduje Praha 3 vymezit např. u transformační plochy Nákladového nádraží Žižkov. Právě v případě NNŽ požaduje, aby rozvoj plochy nastavila územní studie, která by měla vzniknout do 5 let.

Okruh tunelem, ne Epopeji
Praha 3 též požaduje v návrhu minimalizovat plochy s odkanalizovaným povrchem a vsakováním dešťových vod do podloží. V další připomínce požaduje závazně doplnit vymezení hranice památkové rezervace a památkových zón. Mezi zásadními připomínkami fi guruje požadavek na to, aby jedna z větví metra D vedla územím Žižkova, proto Praha 3 trvá na zachování územní rezervy v polohách budoucí stanice, tedy na Chmelnici, uvnitř NNŽ a na Prokopově náměstí. Diskuse se na jednání zastupitelů vedla kolem možného způsobu vedení tramvajové trati skrz NNŽ, přičemž v jednom případě by mohl vést skrze památkově chráněnou historickou budovu, v případě druhém ji objet. IPR obě varianty připouští jako technicky proveditelné a na tom se nakonec shodli početní většinou i zastupitelé. Pro lokalitu Balkánu Praha 3 požaduje zpracovat územní studii, která by prověřila lepší pěší i cyklistickou prostupnost územím. K bodu vystoupil z řad občanů pan Filip Stome, který upozornil na fakt, že tyto připomínky nebyly projednány se soukromými majiteli dotčených pozemků. Z dokumentu pro zpracovatele zastupitelé nakonec na svém jednání vyjmuli připomínku, že v případě doplňkových staveb v lokalitě Vítkova by se mohlo jednat o jednu z variant situování budovy pro Slovanskou epopej. Zastupitelé Ž(n)S, jakožto dlouhodobí odpůrci tunelových staveb požadovali vyjmout z návrhu požadavek na dopracování varianty zahloubení městského okruhu. Návrh neprošel a městská část tak potvrdila požadavek na podpovrchového vedení MO.

Kde je plán představen
Návrh plánu je plně digitální a dá se snadno prohlížet v aplikaci na webu IPR Praha Kde hledat informace

Dotazy směřujete na e-mail plan@ipr.praha.eu

Anketa Jak jste spokojeni s připomínkami k metropolitnímu plánu ze strany MČ Praha 3?

Jsem rád, že jsme se v zastupitelstvu dokázali většinově shodnout na celkem 51 zásadních připomínkách. Za tři nejdůležitější věci považuji zahloubení Jarovské spojky, tj. části vnitřního okruhu, který na Jarov vede od Balabenky, prodloužení trasy D metra na Žižkov a konečně vymezení veřejné vybavenosti v území Nákladového nádraží, kde bychom chtěli, aby v budoucnu nevznikly jen byty, ale naopak nová čtvrť se vším všudy včetně městského parku. Teď nás čeká boj na hlavním městě, aby se naše připomínky podařilo do metropolitního plánu
zapracovat.
Michal Papež (ODS), koaliční zastupitel


Připomínky byly zpracovány odborníky nikoliv politiky. Výbor pro územní rozvoj dával podněty průběžně a v květnu je en bloc doporučil zastupitelstvu. Za zásadní systémový problém celého metropolitního plánu, na kterém ovšem jeho tvůrci trvají, je absence funkční regulace.
Dalším problémem je metoda výškové regulace, která je výrazně odlišná od stávajícího stavu. Pokud toto nebude změněno, přestane Praha jakožto historické město existovat. Stručně řečeno je Metropolitní územní plán moderní verzí komunistické asanace Prahy.
Zdeněk Zábojník (ČSSD), koaliční zastupitel


Metropolitní plán jsem předkládal bezprostředně potom, co jsem byl zvolen místostarostou. Schváleno zastupitelstvem bylo 51 zásadních
připomínek. Nejdůležitější bylo rozhodnutí zastupitelstva prosadit: prodloužení metra D na Žižkov, zahloubení vnitřního okruhu od Balabenky na Jarov a rozvoj Nákladové nádraží Žižkov, především vymezení veřejné vybavenosti, městského parku a centrálního náměstí. Nebyla schválena připomínka požadující vymezení území pro umístění Slovanské epopeje v parku na Vítkově.
Tomáš Mikeska (STAN), místostarosta


Metropolitní plán je zásadním dokumentem, který bude ovlivňovat podobu Prahy 3 na další roky. Připomínky zpracoval příslušný odbor a seznámen s nimi byl výbor pro územní rozvoj, takže koncepční přístup je v nich ukotven. Projednání v rámci zastupitelstva by si myslím zasloužilo více času, který bohužel k dispozici nebyl. Osobně se mi nelíbí, že některé připomínky ke konkrétním pozemkům byly zapracovány bez věcné konzultace s vlastníky daných pozemků.
Mojmír Mikuláš (Svobodní), radní


Připomínky mohly být lepší, kdyby jejich přípravě věnovala dostatečnou pozornost ex-starostka Hujová, která měla územní rozvoj v gesci.  Nezapojovali se ani ostatní zastupitelé, ve výboru pro územní rozvoj jsem byl jediný, kdo uplatňoval požadavky(!). Přesto jsem rád, že se  připomínky podařilo schválit, vč. našich požadavků na ochranu ploch pro veřejnou vybavenost, např. kempu na Pražačce nebo divadla Ponec nebo požadavku na pořízení koncepční územní studie pro oblast Nákladového nádraží Žižkov.
Ondřej Rut (Ž(n)S), opoziční zastupitel


Připomínky sepsal odborník- úředník ÚMČ dle svých znalostí, názorů, které zaznamenal při jednáních výboru, především starostky, ale i  některých průběžně výborem prohlasovaných, žel i výběrově s ohledem na zájmy některých vlastníků. Návrh byl předložen k projednání
do výboru, ale ten tak neučinil.S tím jsem jediný nesouhlasil. Projednávat přes padesát připomínek až na zasedání zastupitelstva je nesmysl, tomu odpovídá i výsledek. Proto využiji práva každého občana vyjádřit své kritické připomínky v daném termínu. K tomu vyzývám
i Vás!
Pavel Ambrož, (KSČM), opoziční zastupitel

Výpis všech článků

Další téma měsíce

Městsktá policie

Bezpečnost je naše priorita, vzkazuje radnice občanům a návštěvníkům Prahy 3

03. 09. 2018
DSS_Jarov_thumb

Jak se Praha 3 stará o nejstarší generaci svých občanů?

04. 10. 2018
instalace_tema_mesice

Festivalové umění oživuje veřejný prostor

05. 11. 2018
Login