Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Registr pražského Integrovaného záchranného systému

Nabídka bezplatného zařazení osob se zdravotním postižením a seniorů do registru pražského Integrovaného záchranného systému

Organizace Národní rada osob se zdravotním postižením ČR přichystala bezplatnou službu registrace pro občany se zdravotním postižením a seniory. Při živelných katastrofách či úniku plynu, při požáru nebo při teroristickém útoku jsou právě tito lidé ve větším nebezpečí než ostatní.

Na jejich přání je mohou vyškolení registrační pracovníci - registrátoři zařadit do registru pražského Integrovaného záchranného systému.

Představme si to na příkladu: Pan Petrželka je hluchoslepý, bydlí v místě, které zasáhne povodeň. Vzhledem k tomu, že je zaregistrovaný, se na mapě znázorňující zatopenou část objeví upozornění, že tam bydlí a potřebuje zvláštní zacházení. Záchranáři se vybaví tak, aby s ním byli schopni komunikovat, spojí se s organizací, která jim může  pomoci a v případě evakuace zajistí i odpovídající následnou péči.

Většina registrátorů má zdravotní postižení, a tak dobře rozumí obtížím, které z toho plynou. Poskytnou rady, jak jednat při krizových událostech, pomohou vytvořit seznam úkonů, které je potřeba učinit před případnou evakuací, a věcí, jež je nezbytné vzít s sebou. Všichni, kteří  přijdou do styku s důvěrnými a citlivými daty, dodržují zákon o ochraně osobních údajů.

Jak se s registrátory spojit:

pro osoby se sluchovým postižením:
Lenka Hejlová 235 521 412, 774 737 901;
pro osoby s hluchoslepotou:
Martina Hanusová 283 880 594, 774 737 902;
pro seniory:
Ivana Černá 222 333 546, 774 737 903;
pro osoby s mentálním postižením:
Věra Hrádková 286 586 428, 774 737 904;
pro osoby se zrakovým postižením:
Ilona Ozimková 221 462 491, 774 737 906;
pro osoby s duševními nemocemi:
Břetislav Košťál 233 551 241, l. 207, 774 737 907;
pro osoby s interními nemocemi:
Miroslav Diviš 235 300 053, 774 737 908;
pro osoby s tělesným postižením:
Tomáš Lanc 224 827 210, 777 949 127

Výpis všech článků

Další zprávy

Bez obrázku

Informace Magistrátu hlavního města Prahy

22. 05. 2008
Bez obrázku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v MČ Praha 3

03. 06. 2008
Bez obrázku

Životní prostředí - odkazy Praha 3

04. 06. 2008
Další zprávy
Login