Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Radnice schválila požadavky na rozvoj území nákladového nádraží

Již potřetí v tomto volebním období se radnice třetí městské části v posledních měsících podrobně zabývala plány hlavního města na výstavbu v areálu bývalého nákladového nádraží Žižkov a přilehlých zastavitelných pozemcích.

Proces připomínkování by měl být ze strany radnice finální před plánovaným podepisováním trojstranných smluv mezi městskou částí, hlavním městem Prahou a investory v území. Podobně jako ve dvou předešlých vlnách připomínek se tzv. Podkladová studie s prvky regulačního plánu (dále jen Studie) projednala v celkem šesti poradních orgánech samosprávy Prahy 3. Připomínky následně byly schváleny v Radě a nyní putují na hlavní město a jeho koncepční pracoviště – Institut plánování a rozvoje –, se kterým byly samozřejmě již i průběžně konzultovány.

Velkým tématem připomínek je veřejná vybavenost v území, ať už školská, sociální, zdravotní či sportovní. Požadavky na ni se Praha 3 snaží na mnohačetných jednáních co nejvíce zpřesňovat, a mezi požadavky je proto i žádost o speciální výkres veřejné vybavenosti se závaznými kapacitami. Přesně by tak měly být vymezeny plošné výměry pozemků pro obě školy, všech pět školek, bydlení pro seniory a jiné pobytové služby, zdravotní zařízení primární péče, denní stacionář, sportovní hřiště atd. Městská část nadto otevírá otázku umístění školy u Habrové ulice a navrhuje prověřit variantu jejího přesunu severněji – tedy dále od Jarovské třídy, než bylo doposud předpokládáno, a tedy i blíže pro docházkové vzdálenosti ze stávajícího sídliště. „Hodně energie věnujeme tomu, abychom dosáhli záruk ohledně školské, sociální, zdravotní a sportovní vybavenosti v nové čtvrti. V areálu by měly být dvě základní školy, pět mateřských škol, bydlení pro seniory a další pobytové služby, zdravotní zařízení primární péče, denní stacionář, sportovní hřiště, parky a tak dále. Nyní se snažíme domluvit na jejich velikosti, kapacitě a umístění. V této oblasti jsme poměrně nekompromisní, jelikož zde má vzniknout až 11 tisíc nových bytů a Praha 3 si musí být jistá, že nová čtvrť bude mít pozitivní, nikoliv negativní dopady na místní život,” zdůrazňuje místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš, který je v Radě městské části zodpovědný za územní rozvoj a finance.

Praha 3 též žádá o záruky, že v době podpisu smluv budou existovat garance faktického odkupu velké části památkově chráněné budovy do rukou města – právě v ceněné konstruktivistické budově bývalého nádraží by totiž podle předpokladů všech aktérů měly sídlit kulturní instituce, vzniknou zde galerie, poliklinika, komerční služby nebo střední škola. Požadavky řeší i další postup ohledně architektonických soutěží na veřejná prostranství a školní budovu v centrální části území. Rada se též shodla na požadované částce 300 mil. Kč, určené na odkup či dlouhodobý pronájem bytů určených pro dostupné bydlení. Díky tomuto požadavku a díky shodě na přípravě další obecní bytové výstavby na pozemcích města v území by tak rozvoj brownfieldu měl městu přinést i byty sloužící pro bytovou politiku města a zvýšení dostupnosti bydlení.

Radnice má samozřejmě požadavky na řešení dopravy, zejména na rychlou realizaci nové tramvajové trati a závazku, že výstavba na většině území nepředběhne ani realizaci potřebné uliční infrastruktury – Jarovské třídy. Radnice chce též omezit počet nově realizovaných garážových i povrchových parkovacích míst, což sníží počet vyvolaných denních jízd ulicemi Žižkova. Mezi požadavky je též prověření přívětivější podoby připravované rekonstrukce ulice Želivského. „Abychom snížili objem vyvolané dopravy z nové čtvrti, potřebujeme rychle a včas postavit tramvajovou trať a redukovat počet parkovacích míst. Tím budeme nové obyvatele motivovat k využívání MHD a snížíme zatížení okolních ulic automobilovou dopravou. Nová čtvrť musí být přínosem, nikoli zátěží pro okolní město,” říká místostarosta Prahy 3 pro dopravu Ondřej Rut.

Sdílet:

Miroslav Štochl

20. 04. 2022

Login