Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Petr Sedláček

vedoucí lékař Transplantační jednotky kostní dřeně, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

* 24. ledna 1963, Praha

Petr Sedláček začal o medicíně vážně uvažovat až v průběhu studia na gymnáziu. V rodině se medicíně nikdo nevěnoval, k výběru vysoké školy ho inspirovali starší kamarádi. Chybělo možná málo a byl by se profesionálně věnoval třeba vážné hudbě nebo studoval filozofii či psychologii.

Po absolvování gymnázia v Praze Na Vítězné pláni začal v roce 1982 studovat na 2. lékařské fakultě (tehdy Fakultě dětského lékařství) Univerzity Karlovy. O šest let později studium ukončil. V roce 1991 složil 1. atestaci v oboru pediatrie I. stupně a v roce 1995 nástavbovou atestaci v oboru hematologie a transfuzní lékařství.

V roce 2001 obhájil dizertační práci (CSc.) na téma Moderní trendy v diagnostice a léčbě relapsu lymfoblastické leukémie v dětském věku. V roce 2003 byl habilitován (Doc.) prací Transplantace kmenových buněk krvetvorby u dětí od alternativních dárců. V roce 2004 složil atestaci II. stupně z pediatrie.

Od roku 2011 je profesorem pediatrie. Od roku 1990 je zaměstnán na II. dětské klinice 2. LF UK a FN Motol, následně po organizační změně na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Spolu s pracovním týmem provádí na klinice ročně přibližně 30 transplantací kmenových buněk krvetvorby od zdravých rodinných a nepříbuzných dárců. Toto pracoviště je jediné svého druhu sloužící pro děti z celé ČR.

Prof. Sedláček se zaměřuje na maligní i nemaligní hematologii a transplantační medicínu, akutní a chronickou leukémii, těžké poruchy imunity, infekční, mykotické i virové komplikace a použití pupečníkové krve nepříbuzných dárců.

Je spoluautorem evropských protokolů v léčbě dětí s akutní lymfoblastickou leukémií, akutní myeloidní leukémií, chronickou myeloidní leukémií a myelodysplastickým syndromem transplantací kmenových buněk krvetvorby.

Má za sebou významné odborné stáže a kurzy:

 • Department of Bone Marrow Transplantation, Hadassah University Hospitál Jerusalem, Israel, X/1993 (5 týdnů), Prof. S. Slavin, MD
 • Universitatskliniken Rudolf Virchow, Abteilung Padiatrie II Hamatol/Onkologie Berlin, Germany, X/1994 (2 týdny), Prof. G. Henze, MD
 • FH Cancer Research Center, Department of BMT, Swedish Medical Center Seattle, WA, USA, II-VII/1996 (6 měsíců), Prof. F. Appelbaum, MD Limited Washington State Medical License
 • Children’s Cancer Center, Department of BMT Fairview Hospital, University of Minnesota Minneapolis, MN, USA, X-XII/1999 (3 měsíce), Prof. N. Ramsay, MD Fulbright-Proshek Scholarship
 • Children’s Memorial Hospital, Department of Pediatric Hematology and Oncology Chicago, Il, USA, X/2002 (3 týdny), Prof. M. Kletzel, MD Chicago Sisters´ Cities Scholarship

 

 

Je členem:

 • Hematologické společnosti při ČLS JEP (Transplantační sekce)
 • člen EBMT – evropské transplantační společnosti
 • člen Advisory Board pediatrické pracovní skupiny (PDWP)
 • člen pracovní skupiny pro imunodeficience (IEWP)
 • člen Transplantační sekce při I-BFM (mezinárodní pediatrická společnost pro léčbu leukémie)
 • člen ASBMT – americké transplantační společnosti

·       odborný školitel postgraduálního studia v doktorském studijním oboru molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie a patofyziologie

Lektor IPVZ pro obory:

hematologie, onkologie, transplantace

Licence ČLK:

obor pediatrie, vedoucí lékař, primář

obor hematologie a transfuzní služba, vedoucí lékař, primář

Ocenění:

Jako vyzvaný řečník přednášel na mnoha kongresech v ČR a v zahraničí (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Rusko, Bělorusko, Kazachstán). Je spoluautorem desítek publikací v českém a zahraničním odborném tisku.

Vedle své velmi náročné práce si najde čas i na jiné soukromé či veřejné aktivity. K jeho zálibám patří sborový zpěv a hudba (housle, kytara), a to jak pasivně, tak aktivně. Rád cestuje a setkává se s lidmi jiných zvyků a kultur. Z důvodů usnadnění organizace různých aktivit pro pacienty a jejich rodiny spoluzaložil v roce 2011 občanské sdružení Donor.

Petr Sedláček má tři syny a dvě dcery.

Žižkovská radnice mu ocenění udělila za významný přínos v oblasti pediatrie.

Výpis všech článků

Další osobnosti v knize cti

Bez obrázku

Jan Vychytil

23. 09. 2004
Bez obrázku

Blanka Sedláčková

12. 10. 2004
Bez obrázku

Josef Illík

04. 05. 2005
Login