Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Olga Fierzová

blízká spolupracovnice Přemysla Pittra

005„Život a dílo Olgy Fierzové si zasluhuje obrovské uznání. Společně s Přemyslem Pittrem umožnili z Milíčova domu udělat útočiště pronásledovaných židovských rodin, a to v době 2. světové války, kdy taková činnost by byla nejpřísněji a nejkrutěji potrestána,“ uvedla starostka Vladislava Hujová.004

Slavnostního aktu se zúčastnili také zástupci starostky Jan Materna, Lucie Vítkovská nebo Alexander Bellu. Na Přemysla Pittra a Olgu Fierzovou zavzpomínala Blanka Sedláčková, která před 70 lety navštěvovala Milíčův dům, nebo další hosté jako Ing, Titus Zelený, člen švýcarského spolku Milidu, PhDr. Lenka Lajsková z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského,  Mgr. Monika Granja - ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové,  Irena Šatavová - redaktorka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Mgr. Marta Vrabcová – bývalá dlouholetá ředitelka Milíčova domu.

003Olga Fierzová se narodila ve švýcarském městě Badenu. Vystudovala Pedagogický institut Jana Jacquesa Rousseaua a při studiu pracovala jako učitelka francouzštiny a němčiny v anglickém dívčím penzionátu nedaleko Londýna. V roce 1926 byla pozvaná jako tlumočnice na mezinárodní tábor „Mírové školy“, kde se seznámila s Přemyslem Pittrem, a zaujala ji myšlenka vybudovat dětský domov na Žižkově – Milíčův dům. V roce 1938 přibyly k Milíčovu domu ozdravovna v Mýtě u Rokycan, kde byly umístěny děti německých i českých uprchlíků ze Sudet. Olga Fierzová a Přemysl Pitter neuznávali nařízení o izolaci židovských dětí, v obou domech poskytovali útočiště všem bez rozdílu. Později nosili rodinám židovského původu balíčky potravin a posílali je i do transportů. V roce 1945 organizují Přemysl Pitter a Olga Fierzová záchrannou „Akci zámky“, ve zkonfiskovaných zámcích umístil jak židovské děti z Terezína, tak i německé, které měly nálepku „děti nepřátel“. Za tuto činnost získal Přemysl Pitter čestný titul „Spravedlivý mezi národy“. V roce 1950 odjela do Švýcarska na pohřeb své sestry, návrat zpět jí byl totalitním režimem znemožněn. Následně pomohla zorganizovat Pittrovi útěk za hranice a spolu se starali o uprchlíky z komunistických zemí a ošetřovali nemocné. V roce 1985 obdržela za záchranu židovských dětí vyznamenání státu Izrael a roku 2000 od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání za zásluhy o stát – Medaili Za zásluhy 1. stupně.

Sdílet:

Martin Hošna

17. 05. 2017

Výpis všech článků

Další osobnosti v knize cti

_DSC5591001

Ludmila Mojžíšová

29. 11. 2017
_MG_8024

Theodor Pištek

06. 12. 2017
image (1)

Dagmar Hazdrová

12. 02. 2018
Login