Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Miloš Bič

teolog

19. listopadu 1910, Vídeň – † 28. dubna 2004, Praha

194372_92331_Bic.jpg

Otevřenost, čestnost a široké srdce – to byly typické vlastnosti Miloše Biče. O svém životě mluvil vždy s nadhledem a humorem. Vysokého věku se dožil v dobré kondici a duševní svěžesti. Ještě ve svých sedmdesáti letech napsal knihu Radostná zvěst Starého zákona. Poslední část této knihy, nazvanou Z mého života a díla tvoří autobiografie a bibliografie. Výsledky své čtyřicetileté badatelské činnosti shrnul v encyklopedickém díle Ze světa Starého zákona I a II (1986 a 1989). Starému zákonu věnoval další tři práce: Stopami dávných věků (1979), Při řekách babylonských (1990) a V zemi sfing a pyramid (1993). O jeho životě natočila dokument pro cyklus GEN režisérka Helena Pinkavová.

Miloš Bič se narodil ve Vídni v rodině smíšené jak národnostně, tak i nábožensky. Tatínek byl Moravan a pocházel z katolické rodiny, maminka byla evangelička, sedmihradská Saska a její mateřštinou byla němčina. Po I. světové válce se rodina přestěhovala na pražské Vinohrady. Po absolvování obecné školy ve Vídni a v Praze navštěvoval II. českou státní reálku v Praze – Královských Vinohradech, kde odmaturoval v roce 1928. O rok později si vzdělání doplnil doplňovací maturitou z latiny na Akademickém gymnáziu v Praze a zkouškou z řečtiny na Husově evangelické fakultě bohoslovecké v Praze, kde pokračoval v letech 1929­–33 studiem bohosloví se zaměřením na obor starozákonní. Promován byl v roce 1936.

V letech 1930–31 studoval teologii na Univerzitě v Marburgu nad Lahnou a postgraduálně 1933–34 na Faculté libre de théologie protestante v Montpellier, kde mu byl v roce 1966 udělen titul dr. théol. h. c. Za pražských studií byl též zapsán mimořádným posluchačem na Filozofické fakultě UK (přednášky prof. B. Hrozného z klínopisu).

Po ukončení studií se stal vikářem v Praze-Vinohradech (1936–1940). Pro aktivní účast na odboji na Chodsku byl ve válečných letech 1940–1945 vězněn v různých nacistických káznicích a koncentračních táborech. Po návratu z Dachau, kde se blíže seznámil s pozdějším pražským arcibiskupem, primasem českým a kardinálem Josefem Beranem, působil v letech 1945–1950 jako farář v Domažlicích. Souběžně se v tuto dobu stal lektorem hebrejštiny na fakultě v Praze. Po habilitaci 1946 byl jmenován docentem a v roce 1948 na podkladě spisu Palestina od pravěku ke křesťanství. I. Země a lid mimořádným profesorem; řádným profesorem se stal v roce 1950. V letech 1954–58 a 1969–73 zastával úřad proděkana; roku 1977 byl rozhodnutím ministerstva kultury z politických důvodů zbaven profesury. V letech 1961–79 pracoval jako vedoucí ekumenického týmu zástupců šesti církví na novém překladu Starého zákona z původních jazyků, doplněném 1987 o překlad knih deuterokanonických (apokryfních). Současně se podílel na přípravě vůbec první úplné řady komentářů ke všem starozákonním knihám v české biblistice.

Mezi roky 1948 a 1989 zakusil profesor Bič mnoho příkoří a ústrků. Nemohl publikovat, jeho díla byla cenzurována, měl omezený styk s přáteli a kolegy doma i v zahraničí.

O svém životě řekl: „Při pohledu nazpět na celý uplynulý život od nejútlejšího dětství musím vděčně vyznat, že Bůh řídil podivuhodně mé kroky. I když mi dal sestoupit do hlubin, kdy smrt mi byla blíže než život, obrátil také nejtěžší zkoušky k mému dobru. Jeho cesty mnohdy nebyly mými cestami, ale byly mi k mnohému užitku.“

Prof. ThDr. Miloš Bič byl ženatý, manželka Marta Bičová zemřela v roce 2010.

Výpis všech článků

Další osobnosti v knize cti

Bez obrázku

Vlastimil Brodský

13. 12. 1995
Bez obrázku

Jiřina Jirásková

14. 02. 1996
Bez obrázku

Olga Havlová

10. 04. 1996
Login