• Garážová stání se pronajímají formou pořadníku
 • Výše měsíčního nájemného je konečná a zahrnuje i cenu za služby.  
 • Zájemce o garážové stání se může přihlásit do pořadníku, prostřednictvím řádně vyplněné Přihlášky do evidence žadatelů o parkovací místo, kterou odevzdá na podatelně MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, případně přihlášku odešle poštou.
 • Pořadí zájemců stanovuje datum přijetí přihlášky na podatelnu MČ Praha 3, které následně eviduje OVHČ.
 • OVHČ osloví žadatele doporučeným oznámením, pouze v případě že jeho přihláška bude řádně vyplněna a bude umístěna v pořadníku na prvním místě.
 • Odevzdáním nebo posláním přihlášky, nevzniká žadateli právní nárok na poskytnutí parkovacího stání do nájmu, nájem vzniká až platným uzavřením řádně schválené nájemní smlouvy.
 • Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Upozornění: Pokud se oslovený žadatel nevyjádří do 10 pracovních dnů od doručení, nebo 2 x nepřevezme doporučený dopis s oznámením o umístění, bude žadatel z pořadníku vyřazen a následně OVHČ osloví dalšího žadatele o parkovací místo dle pořadníku

Seznam objektů garážových stání, parkovacích míst a garáží:

Baranova 10/1878B — garáže    kapacita je plně obsazena
 • výše nájemného  2.754,-Kč za měsíc
Baranova 10 location icon
Baranova 13/1832 — garáže    kapacita je plně obsazena
 • výše nájemného  2.704,-Kč za měsíc
Baranova 13 location icon
Buková 18/2524 — garáže    kapacita je plně obsazena
 • výše nájemného  2.600,-Kč za měsíc
Buková 18 -1 location icon
Buková 24/2540 — garáže    kapacita je plně obsazena
 • výše nájemného  2.600,-Kč za měsíc
Buková 24 _1 location icon
Husitská 70/110 — garáž    kapacita je plně obsazena
 • výše nájemného  2.539,-Kč za měsíc
  location icon

Husitská 70/110 venkovní stání (vnitroblok) kapacita je plně obsazena

 • výše nájemného 1.499,- Kč za měsíc
  location icon
Jana Želivského 15/2387 — Motostání kapacita je plně obsazena
 • výše nájemného  1.144,-Kč za měsíc
Jana Želivského 15+17 location icon
Jana Želivského 17/2388 — garáž
 • výše nájemného  2.288,-Kč za měsíc
Jana Želivského 15+17 location icon
Jeseniova 27/846 garážová stání
 • výše nájemného  2.010,- Kč za měsíc
Jeseniova 27 - 2 location icon
Jeseniova 37/446 garážová stání
 • výše nájemného  2.010,-Kč za měsíc
Jeseniova 37 - 2 location icon
Kouřimská 4/2368V — garáž
 • výše nájemného  2.572,-Kč za měsíc
Kouřimská 4 location icon
Květinková 17A/2576 — venkovní stání zastřešená místa 1—8
 • výše nájemného  1.734,- Kč za měsíc
Květinková 17A location icon

Květinková 17A/2576 venkovní stání (č. 9-14)

 • výše nájemného 1.075,- Kč za měsíc
Květinková stání location icon
Lupáčova 20/865A — garážová stání
 • výše nájemného  3.006,-Kč za měsíc
Lupáčova 20 - 2 location icon
Na Lučinách 3/2536 — garáž
 • výše nájemného  5.700,-Kč za měsíc
Na Lučinách stání location icon
Ondříčkova 37/391 — garážová stání
 • výše nájemného  2.590,-Kč za měsíc
Ondříčkova 37 - 2 location icon

Písecká 20/2341 — garáž    kapacita je plně obsazena

 • výše nájemného  4.360,-Kč za měsíc
Písecká 20 location icon

Pod Lipami 33A/2561A — garážová stání

kapacita je dočasně z technických důvonů obsazena

 • výše nájemného  2.040,-Kč za měsíc
Pod Lipami 33A - 2 location icon
Roháčova 34/297 — garážová stání
 • výše nájemného  2.412,-Kč za měsíc
Roháčova 34 - 2 location icon
Roháčova 46/410 — garážová stání
 • výše nájemného  2.106,-Kč za měsíc
Roháčova 46 - 2 location icon
Sabinova 8/278 — garážová stání    kapacita je plně obsazena
 • výše nájemného  2.250,-Kč za měsíc
Sabinova 8/ location icon

Slezská 0/8A venkovní stání (vnitroblok)     kapacita je plně obsazena

 • výše nájemného 1.283,- Kč za měsíc
Sabinova 8 - 2 location icon
Táboritská 0/16A — garážová stání
 • výše nájemného  2.154,-Kč za měsíc
Táboritská 0/16A - 2 location icon

Vinohradská 172/2370 venkovní stání    kapacita je plně obsazena

 • výše nájemného 1.176,- Kč za měsíc
Vinohradská stání location icon

Za Žižkovskou vozovnou 18/2687    kapacita je plně obsazena

 • výše nájemného  2.738,-Kč za měsíc
Za Žižkovskou vozovnou location icon
Zelenky-Hajského 14/1516B    kapacita je plně obsazena
 • výše nájemného  2.860,-Kč za měsíc
  location icon