Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Sociální dávky a sociální činnost

Sociální dávky

3icon-upozorneni1-redNáš úřad sociální dávky nevyplácí. Agendu příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazů pro osoby se zdravotním postižením a dávek pomoci v hmotné nouzi řeší Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Praha 3.

Typy dávek

 • Hmotná nouze
 • Státní sociální podpora a pěstounská péče
 • Sociální služby, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením

Aktuální adresy a kontakty pro vyřízení dávek najdete na stránkách Úřadu práce pro Prahu 3.

Oddělení prevence a metodické podpory

Poradenství a pomoc seniorům a zdravotně postiženým 

+420 222 116 431, +420 222 116 450


Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb

+420 222 116 431

 

Poradenství a pomoc rodinám s dětmi

+420 222 116 436, +420 222 116 409 


Poradenství a pomoc pro národnostní menšiny a cizince

+420 222 116 409


Vyřizuje

Oddělení prevence a metodické podpory
Seifertova 51, 2. patro
Všechny kontakty

Rezervujte si termín 

Oddělení sociální práce

Poradenství a pomoc seniorům a zdravotně postiženým

+420 222 116 451, +420 222 116 539, +420 222 116 443, +420 222 116 519, +420 222 116 460


Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

+420 222 116 451

Budete potřebovat 


Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění

Bc. Zdena Hošková
+420 222 116 451

Budete potřebovat

 • občanský průkaz žadatele
 • občanský průkaz osoby, která není schopna přebírat dávky důchodového pojištění
 • potvrzení ošetřujícího lékaře o tom, že daná osoba není schopna přebírat důchod, nebo podepsaný formulář  
 • doklad o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena
 • žádost, kterou obdržíte na oddělení nebo si ji můžete stáhnout
 • vyjádření sociálního pracovníka
 • souhlas s přebíráním důchodu

Žádost o připojení na systém tísňového volání AREION

Bc. Zdena Hošková
+420 222 116 451

Budete potřebovat

 • žádost, kterou obdržíte na oddělení nebo si ji můžete stáhnout

Veřejný opatrovník

+420 222 116 464, +420 222 116 430, +420 222 116 442

 • Vykonává opatrovnictví osobám zbaveným způsobilosti či omezeným ve způsobilosti k právním úkonům.
 • Přijímá poznatky o osobách s nestandardním chováním a jednáním a činí příslušná opatření.

Vyřizuje

Oddělení sociální práce
Seifertova 51, 2. patro
Všechny kontakty

Rezervujte si termín 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

S čím vám pomůžeme?

 • Chcete oznámit podezření na týrání nebo zanedbávání dětí, nedostatečnou péči rodičů.
 • Budete se rozvádět a máte nezletilé děti.
 • Nedostáváte výživné na své děti.
 • Požadujete zvýšit výživné pro své děti.
 • Je vám bráněno ve styku s vašimi dětmi.
 • Ocitli jste se v těžké životní situaci s dětmi, ztratili jste bydlení.
 • Jste obětí domácího násilí a máte nezletilé děti, vaše děti jsou obětí domácího násilí.
 • Máte výchovné problémy se svými dětmi.
 • Vaše děti mají problémy s drogami.
 • Chcete si osvojit dítě.
 • Požadujete pečovat o dítě v pěstounské péči.
 • Chcete se stát pěstouny na přechodnou dobu.
 • Požadujete vzory na podání návrhů k soudu.

Sociálně právní ochrana je bezplatná a je poskytována všem dětem do 18 let.


Vyřizuje

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Seifertova 51, 4. patro
Všechny kontakty

Rezervujte si termín

Login