Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Přehled základních škol Prahy 3 (2023)

Zápisy do základních škol pro školní rok 2024/25 proběhnou v průběhu měsíce dubna 2024, informace k zápisu budou aktualizovány v lednu 2024.

zápis do škol - ilustrační

Jak vybrat základní školu?

 1. Virtuální prohlídka nebo osobní návštěva školy vám napoví hodně o tom, jestli je to správná volba. Navíc budete mít skvělou příležitost zeptat se členů učitelského sboru na všechno, co vás zajímá.

 2. Užitečnou radou mohou přispět sousedé a přátelé se staršími dětmi. Zjistěte jejich názor a eventuální doporučení ohledně to, proč si danou školu zvolili.

 3. Ani vaše osobní zkušenost nemusí být k zahození. Vzpomeňte si, co vám ve škole vyhovovalo a co se vám naopak nelíbilo. Se zaměřením školy a přístupem učitelů byste měli souznít.

 4. Školu vybírejte s ohledem na povahu a zájmy dítěte. Pokud mu vyhovuje spíš menší kolektiv, rádo sportuje a nebo tvoří, sledujte zaměření škol a nabídku kroužků.

 5. Rozhoduje i vzdálenost školy od bydliště. Pokud bude dítě cestovat do vzdálenějšího místa, může ho to časem demotivovat. Navíc je lepší, když jeho spolužáci bydlí v okolí a mohou se spolu stýkat i ve volném čase.

4-trans-icon-upozorneni1-redUpozornění:

Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vzhledem k velké naplněnosti škol proto nezapomeňte podat přihlášku do vaší spádové školy, aby vám rezervovala místo.


Zápisy pro školní rok 2023/2024 proběhnou 12. a 13. dubna 2023

důležité informace o tom, jak při zápisu postupovat, se dozvíte zde.


Stručný přehled základních škol Prahy 3

⟶ ZŠ Cimburkova

⟶ ZŠ Jeseniova

⟶ ZŠ a MŠ Chelčického

⟶ ZŠ Lupáčova

⟶ ZŠ Chmelnice

⟶ ZŠ Pražačka

⟶ ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

⟶ ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

⟶ ZŠ a MŠ Jarov

⟶ ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Poděbrad

Podrobný přehled škol

informace o stravování, asistentech ve výuce, nastavení práce se žáky s SVP, odkazy na výroční zprávy aj.

ZŠ Cimburkova Základní škola, Cimburkova 18/600

 • Charakteristika: Klademe důraz na přátelskou atmosféru, ve které zohledňujeme individuální potřeby žáků. Součástí školy je vysoce funkční školní poradenské pracoviště podporující žáky všechny žáky, především ty se speciálními vzdělávacími potřebam, žáky s odlišným mateřským jazykem a cizince.

 • Otevírané první třídy: 1 + 1 přípravná

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 23

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina, ruština

 • Kroužky: sportovní, taneční a výtvarné kroužky

 • Den otevřených dveří: 21. 3. 2023, od 14.30 do 17 h

 • Družina: 1.— 4. třída, v případě volných míst doplněných žáky 5. tříd, denně 7.00—16.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: Zařazení prvků a pomůcek Tvořivé školy, využívání Hejného metody pro obohacení hodin matematiky, práce s netradičními pomůckami, například robotickými hračkami, Montessori pomůckami, projektové dny, podpora individuální výuky a cílené zaměření úkolů podle potřeb a zájmů dítěte za pomoci asistentů pedagoga, výuka je propojována s praktickými zkušenostmi žáků — učí se vzájemně si pomáhat, spolupracovat ve skupině, tolerovat se.

 • Specifické vzdělávací potřeby: Žáci se SVP jsou na základě doporučení ŠPZ zařazeni do předmětů speciální pedagogické péče v rozsahu 1 až 2 hodin týdně. Tam pod vedením speciálních pedagogů rozvíjejí řečové a sociální dovednosti, zvyšují čtenářskou a matematickou gramotnost. Pro žáky s OMJ funguje na škole intenzivní doučování a speciální hodiny s cílem zvýšit jejich všeobecnou znalost českého jazyka. Ve většině tříd působí asistent pedagoga.

 • Přítomní specialisté: Školní poradenské pracoviště: školní psycholog, školní speciální pedagog, metodik prevence rizikového chování žáků, výchovný poradce, kariérové poradenství, sociální pedagog.

 • Školní stravování: Škola nemá vlastní jídelnu. V případě zájmu mohou žáci využívat jídelnu v ZŠ Seifertova (Certifikát Zdravá školení jídelna).

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: Škola disponuje jednou velkou tělocvičnou a jednou tělocvičnou využitelnou hlavně pro prostorově méně náročné aktivity (aerobik, stolní tenis apod.), pokud to dovolí počasí, využívá k hodinám TV i školní dvorek.

 • Další aktivity: akce pro rodiče a přátele školy (např. komunitní setkávání), doučování žáků a další aktivity v rámci projektů MŠMT a Šablon

 • Prostor pro volnočasové aktivity: samostatná družina, školní dvorek, zahrada

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠI, Výroční zpráva

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

cimburacka.cz
+420 222 782 169, +420 222 782 848
reditelka@cimburacka.cz


ZŠ Chelčického Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 / detašované pracoviště Žerotínova — pouze 1. stupeň

 • Charakteristika: Moderní škola s příjemnou atmosférou a tradičním pedagogickým stylem. Zakládáme si na moderní pedagogice s individuálním přístupem. Zaměřujeme se na rozvoj hlavních vyučovacích předmětů, finanční gramotnosti a mediální výchovy. Škola se zapojuje do různých projektů na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit.

 • Otevírané první třídy: 3 (2 na pracovišti Chelčického, 1 na pracovišti Žerotínova) + 1 přípravná

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 20—24

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. třídy, němčina a ruština od 7. ročníku

 • Kroužky: pohybové, sportovní a umělecké aktivity, například florbal, míčové hry, taneční mix, keramika atd.

 • Den otevřených dveří: 23. 2. 2023 od 8:00 do 10:00 a od 14:00 do 16:00. Schůzka vedení školy se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků a dětí z přípravného ročníku se koná 27.03.2023 v 16.30.

 • Družina: 1.—4. třída, dle kapacit i starší děti, denně 6.30—17.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: Prvky moderní didaktiky i klasického vzdělávání. Projektové dny kombinují učivo a průřezová témata ve vzdělávání.

 • Specifické vzdělávací potřeby: Škola se aktivně hlásí k realizaci inkluzivního vzdělávání. Využívá asistenty pedagoga, speciální pedagogy a zároveň aktivně spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. Tým pracovníků je také posílen školním psychologem.

 • Přítomní specialisté: Škola buduje školní poradenské pracoviště, které vytváří tým zkušených pedagogů. Mezi specialisty patří školní metodik prevence, dva výchovní poradci, řada speciálních pedagogů a nově i školní psycholožka.

 • Školní stravování: Každé pracoviště školy má vlastní stravování, které se hlásí ke zdravé školní výživě. Na budově Chelčického je možné vařit i více jídel, děti si vybírají jídlo den dopředu.

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: Škola disponuje vlastním sportovním areálem, je vybavena třemi tělocvičnami z nichž jedna je největší v městské části.

 • Další aktivity: pořádání exkurzí, projektových dnů mimo školní budovu, škol v přírodě a lyžařského výcviku.

 • Prostor pro volnočasové aktivity: školní družina s vlastními prostory pro relaxaci a výchovně-vzdělávací činnost, nedaleký park Parukářka

 • Bezbariérovost: ano (výtah, zdvižná plošina, 2 schodolezy)

 • Další informace: Zpráva ČŠI, Výroční zpráva

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

zschelcickeho.cz
+420 222 592 504
reditel@chelcickeho.cz


ZŠ Chmelnice Základní škola Chmelnice, K Lučinám 18/2500

 • Charakteristika: ZŠ je zapojena v mezinárodním programu Ekoškola. Ve všech třídách máme multimediální techniku, dále máme dvě velké tělocvičny, víceúčelové hřiště se zahradou a odborné pracovny. Posílena je tělesná výchova na 2. stupni na 3 hodiny týdně a angličtina na 4 hodiny týdně. Informatika se vyučuje od 4. do 9. třídy.

 • Otevírané první třídy: 3

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina od 7. ročníku

 • Kroužky: sportovní hry, deskové hry, florbal, vaření, kreativní dílna, gymnastika, sálová kopaná, sportovní hry, divadlo, šachy, stolní tenis, judo, flétna, kytara, zpívánky, společenský tanec, anglická konverzace, Cambridge kurz

 • Den otevřených dveří: 1. 2. od 15, 16 a 17 h (informace od prosince na školním webu)

 • Družina: 1.—5. třída, denně 6.30—17.30

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: projektové vyučování k nejrůznějším tématům, exkurze, mimoškolní pobyty — vodácký, lyžařský aj., pobyty v rodinách v Londýně

 • Specifické vzdělávací potřeby: Spolupracujeme s PPP Praha 3, naplňujeme stanovená opatření pro žáky.

 • Přítomní specialisté: Ve škole působí preventista sociopatologických jevů a externě spolupracujeme s poradenským psychologem.

 • Školní stravování: certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování.

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: 2 velké tělocvičny, školní zahrada a hřiště

 • Další aktivity: Pořádáme školy v přírodě, sportovní kurzy a výjezdy do zahraničí.

 • Prostor pro volnočasové aktivity: školní zahrada, sportoviště a hrací prvky

 • Bezbariérovost: ano (WC, výtah)

 • Další informace: Zpráva ČŠI, Výroční zpráva, Virtuální prohlídka školy

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

zschmelnice.cz
+420 284 824 705
reditel@zschmelnice.cz


ZŠ Jaroslava Seiferta Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Vlkova 31/800

 • Charakteristika: Škola s přátelskou a vstřícnou atmosférou, s důrazem na rozvoj individuálních potřeb a zájmů každého dítěte, s dlouhodobě osvědčeným systémem péče o žáky se specifickými poruchami učení. Většina tříd je vybavena multimediálním zařízením pro zkvalitnění výuky. Využívá se PC pracovna.

 • Otevírané první třídy: 1—2 +1 přípravná třída; speciální třídy — kapacita naplněna, pro šk.rok 23/24 nebudou další žáci přijímáni

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25

 • Vyučované cizí jazyky: AJ od 1. třídy, NJ, RJ jako druhý jazyk na 2. stupni ZŠ (od 8. ročníku)

 • Kroužky: keramika, míčové hry, pohybové hry, dětská jóga, přírodovědně-hipologický kroužek, hudební a pěvecký kroužek, klub zábavné logiky a deskových her, zábavné a tvořivé technologie, logopedická péče, čeština pro žáky cizince

 • Den otevřených dveří: 7. 3. 2023 od 9 do 11 h

 • Družina: pro žáky 1. stupně od 6:30 do 17:30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: K obohacení výuky jsou využívána různá multimediální zařízení včetně 3D tiskáren. V rámci posílení čtenářské gramotnosti slouží pro žáky nová knihovna s relaxačními prvky a nejmodernějším vybavením. Součástí vzdělávání je pravidelné pořádání projektových dnů pro žáky 1. a 2. stupně.

 • Specifické vzdělávací potřeby: Na základě doporučení PPP a SPC využíváme asistenty pedagoga ve výuce. Spolupráce s PPP Praha 3, naplňujeme stanovená PO.

 • Přítomní specialisté: školní poradenské pracoviště: školní speciální pedagog - terapeut, metodik prevence, výchovný poradce

 • Školní stravování: školní jídelna v budově školy, certifikát Zdravá školní jídelna, e-jídelníček pro objednávky a odhlášky obědů

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: 2 tělocvičny v budově školy

 • Další aktivity: škola v přírodě pro žáky 1. stupně, zahraniční exkurze, preventivní programy, možnost využít konzultace speciálního pedagoga

 • Prostor pro volnočasové aktivity: samostatná družina, žákovská knihovna, herna pro žáky 1. stupně, pronájem venkovního hřiště Rajské zahrady

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠI, Výroční zpráva, Virtuální prohlídka školy

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

skolaseiferta.cz
+420 222 716 600, +420 222 721 542
info@skolaseiferta.cz


ZŠ Jarov Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966

 • Charakteristika: Škola rodinného typu vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku. Zaměřuje se na angličtinu a zařazujeme prvky etické výchovy. Využíváme možnosti výuky češtiny, angličtiny a matematiky v půlených hodinách. Součástí výuky jsou projekty, práce s interaktivní tabulí v každé učebně, využívání počítačových a jazykových učeben.

 • Otevírané první třídy: 2

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku

 • Kroužky: Program LEAP angličtiny s rodilým mluvčím pro zájemce v odpoledních hodinách.Ve spolupráci se ZUŠ ze Štítného a DDM Ulita nabízíme kroužky dramatiky, výtvarný ateliér, keramiku a porcelán,dále nabízíme badminton, hip hop, florbal, sálová kopaná, basketbal, bojové sporty, in-line bruslení, zumba, šachy.

 • Den otevřených dveří: 23. 2. 2023

 • Družina: 1.—4. třídy, denně 6.30—18.00 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: projektové dny

 • Specifické vzdělávací potřeby: půlené hodiny, tandemová výuka (TV 1. třída), asistent pedagoga u žáka ve 3. stupni PP

 • Přítomnost specialistů: školní poradenské pracoviště, výchovný poradce, metodik prevence, spolupráce s PPP P 3

 • Školní stravování: školní jídelna ve škole, výběr ze 2 jídel 2x týdně, tématické týdny, zeleninový a salátový bufet, certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična v hlavní budově školy, 3 víceúčelová hřiště, atrium, sauna

 • Další aktivity: program LEAP angličtiny s rodilým mluvčím pro zájemce v odpoledních hodinách. Ve spolupráci se ZUŠ ze Štíného a DDM nabízíme  kroužky dramatiky, výtvarný ateliér, keramiku a porcelán, dále nabízíme badminton, hip hop, florbal, sálová kopaná, basketbal, bojové sporty, in-line bruslení, zumba, šachy

 • Prostor pro volnočasové aktivity: zahrada, dětský koutek, pískoviště, prolézačky

 • Bezbariérovost: vstup do budovy ano, do dalších pater ne

 • Další informace: Zpráva ČŠI, Výroční zpráva, Virtuální prohlídka školy

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

zsjarov.cz
+420 284 860 650, +420 732 119 462
sebl@zsjarov.cz, kancelar@zsjarov.cz


ZŠ Jeseniova Základní škola, Jeseniova 96/2400

 • Charakteristika: Nabízíme bezpečné prostředí, jehož základem je slušnost, spolupráce a radost z poznání. Děti připravujeme na život, o jehož podobě příliš nevíme, a proto jsme si stanovili tyto priority: kritické myšlení, otevřené učení, zdravý životní styl a sport, environmentální výchova, IC technologie, kreativita.

 • Otevírané první třídy: 2

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28

 • Vyučované cizí jazyky: od 2. ročníku anglický (v 1. ročníku důraz na mateřský jazyk), od 7. ročníku německý nebo francouzský

 • Kroužky: malá atletika, florbal, tanec, keramika, hra na kytaru, základy PC, věda nás baví, AJ, vaření

 • Den otevřených dveří: 9. 3. 10.00—11.30 h

 • Družina: 1.—4. ročník, v ojedinělých případech i 5. ročník, 6.30—17.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: Začít spolu, práce s chybou, kritické myšlení, rozvoj měkkých dovedností (Soft Skills), skupinová práce, dovednost prezentace, badatelský přístup, projektová /tematická výuka, nová INFORMATIKA od 1. 9. 2021. Škola používá všechny druhy hodnocení — formativní, sumativní, slovní, klasifikační stupnicí. Ve čtvrtletí zpracovává hodnocení graficky (TRIÁDY sebehodnocení — žák — ; rodič, učitel — reflexe), od 4. ročníku elektronická žákovská knížka. Školní parlament, třídnické hodiny, "Otevřená ředitelna".

 • Specifické vzdělávací potřeby: individuální přístup ve výuce, podpora ze stran asistentů pedagoga, dvojjazyčná asistentka pedagoga, doučování, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, individuální domácí vzdělávání

 • Přítomní specialisté: koordinátor a metodik ICT, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, školní metodik prevence, výchovný a kariérový poradce, asistent/ky pedagoga (AP), dvojjazyčné asistentky (DvAP), školní asistent/ka

 • Školní stravování: Škola má vlastní vývařovnu a jídelnu. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel (elektronický čipový systém). Certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování.

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: 2 tělocvičny, prostorné a víceúčelové hřiště, 2 posilovny, sauna, kontejner s posilovacími pomůckami

 • Další aktivity: sportovní třídy od 6. do 9. ročníku, školní časopis JES, časopis ŠD, letní a příměstské tábory, školy v přírodě, lyžařské zájezdy, Škola nanečisto, minipřípravka pro předškoláky, den D - zakončení celoročního školního projektu

 • Prostor pro volnočasové aktivity: prostorné víceúčelové hřiště, zastřešený běžecký tunel, beachvolejbalové hřiště

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠI, Výroční zpráva

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

zsjeseniova.cz
+420 222 103 413
kancelar@zsjeseniova.cz


ZŠ Lupáčova Základní škola, Lupáčova 1/1200

 • Charakteristika: Rozšířená výuka jazyků a ICT, bilingvní třídy, rodilí mluvčí, sportovní kurzy, zahraniční výjezdy a projekty, klub nadaných žáků, žákovský parlament, příprava na mezinárodní zkoušky z AJ, spolupráce s British Council a UNESCO, fakultní škola UK.

 • Otevírané první třídy: 3

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina, španělština, francouzština od 6. ročníku

 • Kroužky: jazykové (AJ, NJ, ŠJ, FJ, japonština), přípravné kurzy pro žáky 9. ročníku, kroužky ICT (rozvoj algoritmického myšlení, programování, polytechnický klub), esteticko-umělecké (kytara, výrazový tanec, dramatický, flétna), sportovní (florbal, badminton, plavání pro 1. a 2. ročník, in-line bruslení, gymnastika, šachy), klub nadaných žáků

 • Den otevřených dveří: 18. 1. 2023, po dohodě možná individuální návštěva

 • Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro 5. ročník, denně 6.30—17.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: Využití metody CLIL a tandemová výuka; heuristický způsob výuky v přírodovědných předmětech; obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku. Nová informatika od 1. 9. 2021. Ve školním roce 2023/24 pokračujeme v zavádění bilingvní výuky.

 • Specifické vzdělávací potřeby: 11 asistentů pedagoga, pedagogická intervence, doučování, spolupráce s PPP; nadaní žáci — zapojování do soutěží, individualizace a diferenciace výuky, Klub nadaných žáků, konání jazykových zkoušek, ukrajinská asistentka, skupiny pro výuku češtiny jako cizího jazyka; adaptační kurzy

 • Přítomnost specialistů: školní poradenské pracoviště — 2 výchovné poradkyně, kariérové poradenství, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, interkulturní asistent, ukrajinská asistentka; metodik ICT a metodik EVVO

 • Školní stravování: Jídelna je součástí školy. Výběr ze dvou jídel. Salátový bar. Možnost ochutnávek — rodiče. Certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování.

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: V budově školy 2 tělocvičny + sportovní herna pro mladší žáky. Dále využíváme sportoviště v Olšanské ulici a další hřiště a sportoviště v blízkosti školy. V rámci výuky organizujeme plavecké, turistické, lyžařské a cyklistické kurzy.

 • Další aktivity: žákovský parlament — rozvoj klíčových kompetencí žáků, rodičovská unie — podpora rozvoje školy z řad rodičů, klub nadaných žáků — spolupráce s Mensa ČR

 • Prostor pro volnočasové aktivity: sportovní herna, relaxační místnost a výtvarný ateliér, relaxační a herní koutky na chodbách (stolní hry, fotbal), terárium

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠI, Výroční zpráva, Virtuální prohlídka

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

lupacovka.cz
+420 222 715 691
info@lupacovka.cz


ZŠ Pražačka Základní škola Pražačka, Nad Ohradou 1700/25

 • Charakteristika: Škola rodinného typu, která nabízí osobní přístup v bezpečném a příjemném prostředí. Nabízíme doučování, rozšířenou výuku ICT — psaní všemi deseti. Trenéři FK Viktoria Žižkov a judo Elite vedou některé hodiny tělesné výchovy. Jsme fakultní školou UK.

 • Otevírané první třídy: 2 + 1 přípravná

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 24

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina od 7. ročníku

 • Kroužky: taneční a sportovní — judo, minikopaná, parkur, florbal, volejbal, šachy, angličtina s rodilým mluvčím

 • Den otevřených dveří: 22. 3. 2023 od 16.00

 • Družina: 1.—3. ročník + přípravná třída, 6.30—17.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: projekty ve výuce, skupinové vyučování, podpora čtenářské gramotnosti - čtenářské dílny, exkurze, kulturní akce - divadlo, kino

 • Specifické vzdělávací potřeby: individuální přístup, spolupráce s PPP, asistent pedagoga, plán pedagogické podpory

 • Přítomnost specialistů: asistent pedagoga

 • Školní stravování: školní jídelna — vlastní kuchyň, výběr ze dvou jídel, zeleninový nebo ovocný bufet, certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: Malá a velká tělocvična,venkovní hřiště

 • Další aktivity: Organizujeme školy v přírodě, adaptační a lyžařské kurzy.

 • Prostor pro volnočasové aktivity: školní dvůr, stoly na venkovní stolní tenis, basketbalové koše, na chodbách fotbálek

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠI, Virtuální prohlídka

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

zsprazacka.cz
+420 222 592 044
info@zsprazacka.cz


ZŠ jiřího z Lobkovic Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 / detašované pracoviště Perunova — pouze 1. stupeň;

 • Charakteristika: Ve vzdělávání je pro nás důležitá příprava na další studium i pro život. Zaměřujeme se na přírodní vědy i na jazykové vzdělání, informatiku a využití moderních technologií. Zapojujeme se do projektů, pořádáme vzdělávací akce mimo školu a preventivní programy. Klademe důraz na maximální rozvoj každého žáka, snažíme se vytvářet pozitivní klima a přátelské prostředí, rozvíjíme sociální dovednosti.

 • Otevírané první třídy: 3 (2 na pracovišti Lobkovicovo, 1 na pracovišti Perunova) + 2 přípravné (1 + 1)

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 26, přípravné třídy 12

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina (v 1. a 2. ročníku nepovinně), od 7. ročníku druhý cizí jazyk - němčina, ruština, francouzština

 • Kroužky: sportovní (školní sportovní klub), vzdělávací (příprava na přijímací zkoušky, doučování), jazykové, vědecké i tvořivé

 • Den otevřených dveří: Den otevřených dveří bude spojen s akcí pro předškoláky Hrajeme si na školu, rodiče si mohou prohlédnout prostory školy, proběhne informační schůzka s vedením školy. Účast dítěte na Hrajeme si na školu je třeba rezervovat předem (prostřednictvím odkazu na webových stránkách školy). Termíny pro pracoviště Lobkovicovo 7. 3. a 29. 3. 2023, pracoviště Perunova 28. 3. 2023, vždy od 16.00.

 • Družina: 1.—4. ročník a děti z přípravných tříd. Od 6.30 (Perunova od 6:45) do 17.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: projekty ve výuce, skupinové vyučování, rozvoj čtenářské gramotnosti, informační gramotnosti i dalších základních gramotností, prvky Hejného matematiky v některých třídách, využívání tabletů a robotických pomůcek ve výuce, rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností pomocí závěrečné absolventské práce, exkurze a kulturní akce, v rámci výuky angličtiny příprava na získání mezinárodních certifikátů

 • Přítomnost specialistů: školní poradenské pracoviště — školní psycholog, speciální pedagog,výchovný poradce, kariérní poradce, metodik prevence, spolupráce s PPP. Metodik ICT a EVVO

 • Školní stravování: školní jídelna — vlastní kuchyně, v běžném provozu možnost výběru ze 2 jídel, salátový bufet dle možnosti. Certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: rozsáhlý sportovní areál — 4 sportovní plochy s umělým povrchem, v zimní sezoně 2 přetlakové haly, tělocvična. Výuka plavání, lyžařské kurzy

 • Další aktivity: Škola se zapojuje do projektů, jejichž cílem je zavádění moderních metod do výuky, rozvoj dovedností v oblasti IT i sociálních kompetencí, podporuje nadání žáků účastí v soutěžích, organizuje školy v přírodě, adaptační a lyžařské kurzy, jazykový pobyt v zahraničí.

 • Prostor pro volnočasové aktivity: hřiště a přilehlé prostory, školní zahrada s altánem pro letní venkovní výuku a koutkem pro menší děti, knihovna a oddychová zóna - sezení, stolní fotbal apod.

 • Bezbariérovost: budova v Perunově ulici ano — plošina, výtah

 • Další informace: Zpráva ČŠI, Výroční zpráva, Lobkovicovo, Perunova (virtuální prohlídka)

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

lobkovicovo.cz
perunka.cz
+420 267 310
706
skola@lobkovicovo.cz


ZŠ Jiřího z Poděbrad Základní škola, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8

 • Charakteristika: Škola stojí na tradicích, ale vyvíjí se v souladu s moderními změnami (využívání moderních technologií, postupné zavádění konzultačních triád, zavádění bilingvního programu). Fakultní škola Pedagogické fakulty UK s rozšířenou výukou jazyků. Nabízíme širokou nabídku doprovodných vzdělávacích, volnočasových aktivit a preventivních programů, pobytové a exkurzní zájezdy do zahraničí jako podpora výuky cizích jazyků.

 • Otevírané první třídy: 2

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 26

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina (od 1. ročníku), němčina nebo španělština (od 6. ročníku), ve školním roce 2023/2024 bilingvní program v první a druhé třídě (dramatická a výtvarná výchova).

 • Kroužky: sportovní, umělecké a jazykové (realizuje Duhové klubíčko, případně externí lektoři)

 • Den otevřených dveří: Den otevřených dveří proběhne ve středu 22. 3. Program bude zahájen v 9 a v 11 hodin (prohlídka školy, nahlédnutí do výuky, beseda s vedením školy). Zájemci o návštěvu se přihlásí na vybraný čas zástupci ředitele D. Kučerovi na kucerad@skola-jirak.cz.

 • Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro žáky 5. ročníku, denně 6.30—18.00 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: podpora čtenářské gramotnosti (čtenářské lekce a dílny, návštěva knihovny); klub mladého diváka, možnosti využívat tablety ve výuce nebo robotické pomůcky (Bee bot); zařazování prvků Hejného matematiky; sportovní turnaje

 • Specifické vzdělávací potřeby: Máme zavedený systém podpory pro žáky se SVP, tak i žáky s nadáním (podpora asistentů pedagoga v některých třídách; dále péče školního psychologa, speciálního pedagoga). Žákům je nabízena možnost odpoledního doučování.

 • Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence

 • Školní stravování: vlastní školní jídelna/kuchyně s možností výběru ze dvou jídel (možnost dietního stravování — bezlepková dieta etc.)

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: dvě tělocvičny; v pronájmu hřiště TJ Sokol Královské Vinohrady; výuka plavání v bazénu v TJ Sokol Královské Vinohrady, lyžařské kurzy pro 1. a 2. stupeň

 • Další aktivity: ozdravné a vzdělávací kurzy/školy v přírodě — vlastivědné, přírodovědné a sportovně zaměřené, charitativní vánoční trhy, spaní ve škole, klub mladého diváka na druhém stupni

 • Prostor pro volnočasové aktivity: školní družina (herna v přízemí, jedna místnost v 1. patře, celé podkrovní patro), menší dvorek, terasy ve vnitrobloku

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠI

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

skola-jirak.cz
+420 222 725 404
sekretariat@skola-jirak.cz


Plné zobrazení tabulky ⟶ Zápisy — přehled škol a školek.xlsx — (tabulky Google)

 

Login