Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Ceník komerčního pronájmu prostor

Chystáte velkou společenskou akci nebo setkání? A proč je neuskutečníte u nás na Praze 3? Můžete si vybrat ze salónků, zasedacích sálů nebo galerie. Níže najdete ceny pronájmů...

místnost

správce místnosti

cena pronájmu
(vč. DPH)*

Zasedací sál zastupitelstva, 
Havlíčkovo nám. 9

sekretariát tajemníka

10 000 Kč za akci**

Zasedací místnost 301, Lipanská 7

sekretariát tajemníka

2 000 Kč za akci

Zasedací místnost 309, Lipanská 7

sekretariát tajemníka

4 000 Kč za akci

Předsálí obřadní síně, Havlíčkovo nám. 9

odbor občansko správní, oddělení matrik

5 000 Kč za akci

Svatební síň a kruhový salonek, 
Havlíčkovo nám. 9

odbor občansko správní, oddělení matrik

10 000 Kč za akci

Galerie Toyen, Milešovská 1***

odbor vnějších vztahů a kultury, oddělení informační centrum

500 Kč za hodinu

* Při požadavku na využití techniky (ozvučení, promítání) je cena navýšena o 20 %.
** Přesahuje-li akce 6 hodin, s každou další započatou hodinou se cena navyšuje o 1 000 Kč.
 *** Při pravidelných dlouhodobých pronájmech galerie Toyen je cena snížena o 50 %.

3icon-upozorneni1-redPronájmy mohou probíhat v pondělí až čtvrtek v rozmezí 9–19 h a v pátek 9–15 h. Výjimky schvaluje tajemník.


Jak zaplatím?

  • Platbu provedete minimálně tři dny před konáním akce v pokladně Úřadu městské části Praha 3, případně převodem na účet 29022-2000781379/0800.
  • Pro potřebu identifikace plateb zašle správce místnosti písemnou informaci (možno i emailem) do oddělení účetnictví odboru ekonomického. Informace musí obsahovat identifikaci plátce, částku, datum do kdy má být úhrada provedena, určení místnosti a v případě plátce DPH požadavek na vystavení daňového dokladu (faktury).  úhrady potvrdí plátci příjmový pokladní doklad. V případě bezhotovostní úhrady zodpoví oddělení účetnictví OE dotaz na úhradu na základě požadavku správce místnosti (možno i na telefonický dotaz).
  • Na pronájem místnosti nevzniká právní nárok. 

Kdo má nárok na slevu?

Od úhrady nájemného jsou osvobozeny a místnosti jsou oprávněny využívat bezplatně zastupitelské kluby Zastupitelstva městské části Praha 3.

Za úhradu administrativního poplatku ve výši pouze 500 Kč mohou místnosti využívat

  • maximálně 2× ročně politické strany a hnutí, které obdržely ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 3 samostatně nebo v rámci společné koalice alespoň 3 % hlasů,
  • maximálně 2× ročně neziskové organizace pro akce ve prospěch obyvatel městské části Praha 3. Splnění této podmínky posuzuje správce místnosti a následně schvaluje tajemník úřadu.
Login