Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Lovecký a rybářský lístek

Musím mít rybářský lístek?

rybářský lístek 2024 - vzor

Ano, pokud lovíte v rybářském revíru. Lístek platí na území České republiky a vydává ho úřad v místě trvalého pobytu žadatele.

Rybářský lístek má platnost po dobu neurčitou, 10 let nebo 30 dní. 

Co potřebuji?

Občan ČR

 • Občanský průkaz

 • Osvědčení prokazující kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku, dříve vydaný rybářský lístek nebo jiný doklad osvědčující, že jsem již byl/a držitelem rybářského lístku

Cizinec

 • Cestovní pas nebo průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu

 • Osvědčení prokazující kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku, dříve vydaný rybářský lístek, jiný doklad osvědčující, že jsem byl/a držitelem rybářského lístku nebo oprávnění odbdobné rybářskému lístku vydanému v cizím státě.

2icon-upozorneni1-blackV případě rybářského lístku na 30 dní se nevyžadují kvalifikační předpoklady.

2icon-upozorneni1-blackDalší rybářský lístek nelze vydat na základě předchozího rybářského lístku vydaného na 30 dní.

Žádost ke stažení

Jak dlouho to trvá? 

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně na místě (např. z důvodu nepřítomnosti referenta oprávněného ve věci rozhodnout), pak je žádost vyřízena nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Kolik zaplatím?

doba platnosti

výše poplatku

osoby mladší 15 let

30 dní 200 Kč 200 Kč
10 let 500 Kč 250 Kč
neurčito 1000 Kč 1000 Kč*​

* Pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, je výše poplatku 500 Kč.

Můžu vyřídit elektronicky?

O rybářský lístek není možné z legislativních důvodů žádat elektronicky.

Pro objednání návštěvy úřadu můžete využít dostupný rezervační systém.

Musím mít lovecký lístek?

Lovecký lístek

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu. Může o něj žádat osoba starší 16 let na dobu neurčitou nebo na 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok.

Žáci odborných škol, na kterých je myslivost povinným předmětem, žádají na akademický rok, nejdéle však do ukončení studia.

Cizinci mohou žádat lístek na 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců nebo 1 rok. Lovecký lístek vydává úřad v místě trvalého bydliště žadatele.

Co potřebuji?

Občan ČR

 • Občanský průkaz.
 • Doklad o zkoušce z myslivosti (případně jiný doklad potvrzující stanovené dosažené vzdělání).
 • Čestné prohlášení prokazující, že na úseku myslivosti vám nebyla uložena sankce za spáchání přestupku ani pokuta v době kratší, než jsou 2 roky.
 • Doklad o pojištění.

Cizinec

 • Cestovní pas.
 • Doklad opravňující k lovu.
 • Doklad o bezúhonnosti. Pokud nemá na území ČR trvalý pobyt a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu.
 • Doklad o pojištění.

Cizincům a občanům ČR, kteří tu nemají trvalý pobyt, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují. Jestliže žádost o vydání loveckého lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou moci, která nemusí být úředně ověřena.

Žádost ke stažení

Jak dlouho to trvá?

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně na místě (např. z důvodu nepřítomnosti referenta oprávněného ve věci rozhodnout), pak je žádost vyřízena nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Kolik zaplatím?

doba platnosti výše poplatku
1 den 30 Kč
5 dní 50 Kč
30 dní 70 Kč
6 měsíců 100 Kč
1 rok 150 Kč
na dobu neurčitou 1000 Kč (jen pro občany ČR)

Pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce a prokážou se potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR, zaplatí za vydání loveckého lístku na 1 rok 75 Kč.

Můžu vyřídit elektronicky?

O lovecký lístek není možné z legislativních důvodů žádat elektronicky.

Pro objednání návštěvy úřadu můžete využít dostupný rezervační systém.

Je možné vydat duplikát loveckého nebo rybářského lístku?

V případě ztráty či odcizení rybářského nebo loveckého lístku nelze vydat duplikát. Žadateli může být vydán pouze nový lístek za stanovený správní poplatek, viz. Stanovisko Ministerstva zemědělství k vydávání duplikátu loveckého a rybářského lístku.

Vyřizuje

Odbor ochrany životního prostředí, oddělní životního prostředí
Olšanská 2666/7, suterén
+420 222 116 363

Úřední hodiny

pondělí
8—12 h 13—18 h
středa
8—12 h

13—18 h

Login