Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Doprava

Řešíte provoz na pozemních komunikacích, zábory, pokuty za parkování, údržbu silnic či rozbité dopravní značky? Některé záležitosti vám pomůžeme vyřešit a u jiných vám poradíme, na koho se obrátit.

Časté otázky a odpovědi

Dopravní přestupky — Jak mám postupovat v případě obdržení výzvy k uhrazení pokuty?

Výzvu si důkladně přečtěte, je v ní popsaný přestupek s uvedením místa, data a času spáchání, identifikační znaky vozidla a osoba odpovědná za jeho provoz (tzn. provozovatel), které je výzva adresována. Výzva obsahuje také platební údaje k uhrazení určené částky a formulář pro sdělení údajů o řidiči, který se přestupku dopustil. Současně popisuje několik možných situací:

  • Provozovatel uhradí částku dle stanovených podmínek, ÚMČ Praha 3 věc dle zákona odloží.

  • Provozovatel částku neuhradí, ale dle stanovených pokynů sdělí správnímu orgánu osobu řidiče, kterému toto vozidlo v uvedenou dobu svěřil.

  • Provozovatel částku neuhradí a nesdělí osobu řidiče. Správní orgán bude poté pokračovat v šetření přestupku s cílem zjistit osobu, která se přestupku dopustila. Pokud ji nezjistí do 60 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, věc odloží a zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla.

Dopravní přestupky — Jak provedu platbu?

  • Bezhotovostně zaplatíte na účet číslo 50016-2000781379/0800, variabilní symbol je generován individuálně. Na stejný účet můžete zaplatit poštovní poukázkou.

  • S hotovostí a výše uvedenými údaji pro bezhotovostní platbu se dostavíte na pokladnu. Všechny potřebné údaje pro platební styk jsou výrazně uvedeny na výzvě k úhradě.

Dopravní přestupky — Mohu nahlédnout do fotodokumentace?

Fotodokumentaci k předmětnému přestupku automaticky nezasíláme, na základě domluvy s příslušným referentem do ní ale můžete nahlédnout a pořídit si kopii.

Jak získám parkovací oprávnění?

Veškeré informace o parkovacím oprávnění najdete na stránce Parkovací oprávnění.

Závady na komunikacích — Kam se obrátit s připomínkami k technickému stavu komunikací?

Nejlépe přímo na vlastníka komunikace, kterým je Technická správa komunikací hlavního města Prahy.

Závady na komunikacích — Co mám dělat v případě, že se mi stal úraz v důsledku špatně schůdného chodníku?

Obraťte se přímo na vlastníka komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Dopravní značení — Kam nahlásit poškozenou, vyvrácenou značku?

Obraťte se přímo na vlastníka komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Dopravní značení — Kde můžu požádat o umístění dopravní značky a kde se dozvím, zda je nějaká dopravní značka povolena?

U většiny komunikací je to na odboru dopravy ÚMČ Praha 3, oddělení silničního úřadu. U vyjmenovaných komunikací, je to Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy.

Zvláštní užívání komunikace — Co je potřeba k povolení záboru?

Všechny potřebné informace najdete na stránce Povolení zvláštního užívání komunikace.

Na komunikaci je vrak vozidla. Komu je to možné ohlásit?

Vrak vozidla lze nahlásit Správě služeb Městské policie hlavního města Prahy (SSMP HMP) na tel.: 267 002 160 nebo na e-mailovou adresu vraky.ssmp@mppraha.cz.

Kam se mohu obrátit s připomínkami k provozu MHD?

Nejlépe přímo na organizaci ROPID, která má tuto záležitost ve své kompetenci.

Kde vyřídit záležitosti týkající se řidičských a technických průkazů?

Tuto agendu vykonává Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy.

Vyřizuje

Odbor dopravy
Seifertova 51
dopravniprestupky@praha3.cz

Úřední hodiny

pondělí
8—12 h 13—18 h
středa
8—12 h

13—18 h

rezervujte si termín

Login