Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

ZŠ a MŠ, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121

ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková
tel.: 267 310 706, 271 732 264 (Perunova)
e-mail: skola@lobkovicovo.cz, skola@perunka.cz
web: www.lobkovicovo.cz, www.perunka.cz
vzdělávací program: Škola pro život

kapacita školy: 1100 (na obou pracovištích)
aktuální počet tříd a žáků: 17/380

Výuka probíhá na dvou pracovištích – nám. Jiřího z Lobkovic 22 a Perunova 6. Zaměření na matematiku a informatiku, přírodovědné předměty, florbal nebo výtvarnou výchovu je realizováno formou volitelných předmětů. Anglický jazyk od 1. roč. volitelně, od 3. roč. povinně, od 6. roč. volitelně druhý cizí jazyk.

Vybavení: počítačové učebny, učebny s interaktivní tabulí, keramická dílna, infocentrum, velký sportovní areál, víceúčelová hřiště.

Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky – např. informatika, hrátky s češtinou, cizí jazyky, výtvarná činnost včetně keramiky, sportovní - florbal, gymnastika, volejbal apod.

Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.

Školní jídelna: výběr z 1-2 jídel.

Informace pro rodiče:
Ve školním roce 2013/2014 bude Základní škola a mateřská škola nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 opět otevírat 6. třídy se vzdělávacím programem zaměřeným na:

  • matematiku a informatiku (počítačové a multimediální pracovny)
  • přírodovědné předměty (odborné pracovny)
  • tělesnou výchovu – florbal (kvalifikovaný trenér, moderní sportovní areál)
  • výtvarnou výchovu

Zaměření je realizováno formou volitelných předmětů (3-4 hodiny týdně).

Formulář přihlášky lze stáhnout na webových stránkách školy www.lobkovicovo.cz nebo vyzvednout v kanceláři školy (obě pracoviště).
Přihlášky je třeba odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 11. května 2013. Další informace o podmínkách přijetí, rozdělení tříd na studijní skupiny apod. lze získat také na tel.: 267 310 706, 272 734 869 nebo na skola@lobkovicovo.cz. Prohlídka školy je možná kdykoliv po dohodě na tel.: 267 310 706.

Výpis všech článků

Další zprávy

Bez obrázku

Komplexní údržba komunikací v roce 2008

14. 03. 2008
Bez obrázku

INFORMACE PRO KLIENTY Pražské správy sociálního zabezpečení

18. 03. 2008
Bez obrázku

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3

21. 05. 2008
Další zprávy
Login