Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Zápis do mateřských škol v Praze 3 pro školní rok 2018/2019

Zápis pro školní rok 2018/2019 se v mateřských školách zřízených MČ Praha 3 bude konat 2.–3. 5. 2018.

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (více v § 34a a 34b školského zákona).

Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 3 je celé území městské části. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 3 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 3. Bližší informace získáte u ředitelek a ředitelů mateřských škol.


Základní školy a mateřské školy

ZŠ a MŠ Chelčického

ředitel PhDr. Pavel Ostap
ZŠ – Praha 3, Chelčického 43/2614; tel.: 222 592 504, e-mail: ostap@email.cz, www.zschelcickeho.cz
MŠ – Praha 3, Žerotínova 43/2614; tel.: 222 592 504
MŠ – Roháčova 40, tel.: 222 591 729
Zaměření: na běžnou populaci s důrazem na výuku finanční gramotnosti, třídy specializované pro děti se specifi ckými poruchami učení. Pro děti s odkladem školní docházky je zřízena přípravná třída.
Den otevřených dveří v budově Žerotínova (pro 3–6leté děti): středa 18. 4. 2018, od 14 do 17 hodin
Den otevřených dveří v budově Roháčova (pro 2–3leté děti): úterý 17. 4. 2018, od 15 do 17 hodin


ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic

ředitelka Mgr. Naděžda Hrebíková
ZŠ – Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121 ; tel.: 272 734 869, e-mail: hrebikova@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz
MŠ – Praha 3, Perunova 975/6+ tel.: 608 481 060, http://materinka.perunka.cz
Zaměření: fakultní škola PedF UK Praha, od 6. třídy specializace na matematiku a informatiku, přírodovědné předměty, fl orbal nebo výtvarnou výchovu.
Den otevřených dveří: kterýkoli pracovní den od 9 do 11 a od 15 do 17 hodin.


ZŠ a MŠ J. Seiferta

ředitelka Mgr. Marie Suchá
Praha 3, Vlkova 31/800; tel.: 222 716 550, e-mail: sucha@skolaseiferta.cz, www.skolaseiferta.cz
MŠ – tel.: 222 712 764
Zaměření: škola rodinného typu.
Návštěva dle individuálního objednání.


ZŠ a MŠ Jarov

ředitel PaedDr. Stanislav Šebl
Praha 3, V Zahrádkách 48/1966; tel.: 284 860 650, e-mail: zsjarov@volny.cz, www.zsjarov.cz
MŠ – tel.: 222 862 165
Zaměření: škola pro žáky 1.–5. ročníku. Důraz je kladen na individuální přístup a na vytváření rodinné atmosféry.
Návštěva školy dle individuálního objednání na tel.: 284 860 650


Mateřské školy

MŠ Jeseniova 4

ředitelka Ladislava Lébrová
Praha 3, Jeseniova 4, 6; tel.: 222 716 407, www.materska-skola.cz/jeseniova
Zaměření: na všestranný harmonický rozvoj dítěte s důrazem na estetické vnímání a rozvoj fyzické a zdravotní kondice.
Den otevřených dveří: 11. 4. 2018 v 9, 10 a 14 hodin


MŠ Jeseniova 98

ředitelka Mgr. Iva Sovová
Praha 3, Jeseniova 98; tel.: 271 772 732, www.msjeseniova98.cz
Zaměření: využití heterogenních tříd jako přirozených dětských společenství.
Den otevřených dveří: 12. 4. 2018 9–16 hodin; prohlídka budovy v každou celou hodinu


MŠ Jeseniova 204

ředitelka Mgr. Alena Luhanová
Praha 3, Jeseniova 204/2686; tel.: 271 772 056, www.msjeseniova204.cz
Zaměření: na všestranný rozvoj dítěte, individuální přístup ke každému dítěti.
Den otevřených dveří: 12. 4. 2018 14–17.


MŠ Libická

ředitelka Mgr. Jaroslava Tomášová
Praha 3, Libická 4; tel.: 271 736 681, www.mslibicka.cz
Zaměření: na estetickou výchovu, na integraci dětí z různého jazykového prostředí.
Den otevřených dveří: 11. 4. 2018 9–11 hodin


MŠ Milíčův dům

zást. ředitelky Pavla Mervartová
Praha 3, Sauerova 2/1836; tel: 222 582 364, www.milicuvdum.cz
Zaměření: na tolerantnost, otevřenost, příkladný vztah k dětem, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Návštěva školy dle individuálního objednání na tel.: 222 582 364


MŠ Na Balkáně

ředitelka Jaroslava Kozohorská
Praha 3, Na Balkáně 74/2590+; tel.: 284 820 546, www.msnabalkane.com
Zaměření: na zdravý způsob života a citlivý vztah k životnímu prostředí
Den otevřených dveří: 9. 4. 2018 15–17 hodin


MŠ Na Vrcholu

ředitelka Mgr. Jana Vaníčková
Praha 3, Na Vrcholu 1a/1966; tel.:284 861 184, www.msnavrcholu.cz
Zaměření: doplňující postavení MŠ vůči rodině s orientaci na výtvarnou výchovu a anglický
jazyk. Den otevřených dveří: 11. 4. 2017 od 8 do 11 hodin


MŠ nám. J. z Lobkovic

ředitelka Hana Sekerová
Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119; tel.: 267 310 270, www.mslobkovicovo.cz
Zaměření: vlastní Environmentální program, Logopedický projekt, Školní preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů. Zápis se koná i pro odloučené pracoviště v lokalitě Třebešín.
Den otevřených dveří: 10. 4. 2018 10–11 hod. a 15–17 hod.


MŠ Pražačka

ředitelka Gabriela Hermannová
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700; tel.: 222 592 043, www.msprazacka.cz
Zaměření: na ekologickou výchovu se všeobecnými poznatky a s přiblížením českých zvyků
Návštěva školy dle individuálního objednání na tel.: 222 592 043


MŠ Sudoměřská

ředitelka Vladimíra Vaněčková
Praha 3, Sudoměřská 54; tel.: 222 728 705, www.ms-sudomerska.cz
Na základě rozhodnutí zřizovatele MČ Praha 3 se z technických důvodů zápis pro rok 2018/2019 v MŠ nekoná.


MŠ U Zásobní zahrady

ředitelka Mgr. Eva Minksová
Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697; tel.: 271 774 967, http://zasobnizahrada.cz
Zaměření: na všestranný rozvoj dítěte, preferována je práce v malých skupinách.
Den otevřených dveří: 4. 4. 2018 14–17 hodin


MŠ Vozová

ředitelka Ivana Machálková
Praha 3, Vozová 5; tel.: 222 721 259, http://vozova5.cz
Zaměření: na esteticko-citovou tvořivost, děti jsou vedeny k samostatnosti a zdravému sebevědomí.
Návštěva školy dle individuálního objednání na tel.: 222 721 259


MŠ Waldorfská

ředitelka Bc. Hana Mandlíková
Praha 3, Koněvova 240a/2497, tel.: 242 449 993, www.waldorf.estranky.cz
Zaměření: na rozvoj osobnosti dítěte v její celistvosti. Nedovoluje uspěchat přirozený vývoj dítěte a důraz klade na prožitek.
Návštěva školy dle individuálního objednání na tel.: 242 449 993

Výpis všech článků

Další zprávy

_DSC1903001

Výzva organizacím pro představení sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 3

05. 04. 2018
_DSC7856001

V Křišťanově ulici byla odhalena pamětní deska Jaroslavu Foglarovi

06. 04. 2018
30656805_1868523223178717_9077029349890195456_n

Oběti bezpráví se vrátily do naší společné paměti

13. 04. 2018
Další zprávy
Login