Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Informační centrum Praha 3 slaví rok od svého založení

V květnu uplyne přesně rok, kdy začalo sloužit veřejnosti Informační centrum Praha 3. Za tu dobu navštívilo prostory v Milešovské ulici téměř 20 tisíc lidí.

Od května loňského roku slouží informační centrum jako živý multifunkční prostor, kde kromě poskytování řady veřejných služeb návštěvníkům nabízí městská část zajímavý program.
„Od otevření informačního centra si do něj našla cestu spousta lidí, kteří si oblíbili náš program do té míry, že jsou našimi pravidelnými hosty. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenské činnosti, probíhá zde pestrý dramaturgický program od promítání filmů, pořádání veřejných autorských čtení, diskuzí až po vlastivědné procházky," uvedla vedoucí informačního centra Eva Slezáková.
K nejnavštěvovanějším akcím patřily prohlídky kostela Nejsvětějšího srdce Páně, který se nachází v těsné blízkosti informačního centra. Městská část Praha 3 se dlouhodobě snaží o zápis kostela Nejsvětějšího srdce Páně na seznam UNESCO, a k tomu výrazně pomáhá i infocentrum.
„Proběhly zde výstavy a přednášky, které se zabývaly tematikou Plečnikova chrámu, a představily kostel z různých úhlů pohledu, ať už to byly výstavy fotografií a maleb nebo promítání filmového dokumentu," vysvětlila Slezáková.

235729_115342_IMG_6699Oblíbená jsou také celovečerní filmová představení, na kterých se podílí kino Aero, jež se konají každých čtrnáct dní a plní kinosál infocentra většinou do posledního místa. Promítaly se zde kritikou ceněné snímky, jako Šmejdi, Omar, Pád Třetí říše, dokumentární film Olga, Magický hlas rebelky, Století Miroslava Zikmunda a další. Velký ohlas zaznamenaly také besedy a přednášky kupříkladu s architektem Václavem Aulickým o Žižkovské věži, s farářem Milošem Szabo o Olšanských hřbitovech, s Amátou Wenzlovou o sakrální architektuře Prahy 3 a další. Od listopadu loňského roku program informačního centra počítá s pravidelným autorským čtením - svoje literární díla tu představili autoři jako Tomáš Zmeškal, Irena Dousková, Kateřina Rudčenková, Radka Denemarková či Petr Pazdera Payne. Také se zde konají přednášky různého zaměření, ať už se týkají problematiky islámu a islámského fundamentalismu, protidrogové prevence či domácího násilí, koncerty nebo divadelní představení určená dětem z mateřských a základních škol Prahy 3. K navštěvovaným akcím patří komentované vlastivědné procházky, Žižkovské kočárkování, které v dubnu měly za cíl seznámit veřejnost s památkami Olšanských hřbitovů, úspěch zaznamenaly i Příběhy zvonů v podání herců Josefa Somra a Táni Fischerové, vernisáž Olgy Szymanské s recitací Alfreda Strejčka, přednáška Ivana Vavříka o žižkovské asanaci.

237407_116537_zvony_IC_23102014_052
Malý výstavní prostor přinesl fotografické výstavy na téma Žižkovské pavlače, představil se i známý fotograf Martin Frouz, v květnu zde proběhne výstava k 70. výročí osvobození - Osvobození v ulicích Žižkova a Vinohrad.
„V infocentru proběhl i řetězový křest knihy o Jiřím z Poděbrad, byla tu pokřtěna také knížka Pavla Trojana Průvodce po Praze 3 aneb Žižkov s kouskem Vinohrad," uvedla Slezáková.
Podle vyjádření starostky Vladislavy Hujové by se mělo Informační centrum Praha 3 v budoucnu rozšířit o další sklepní prostor, kde by se konaly výstavy a jiné aktivity, a tím by mohlo sloužit veřejnosti ještě ve větší míře než doposud.
Více o květnovém programu infocentra, včetně chystaných oslav konce války nebo připomenutí osobnosti Přemysla Pittra, naleznete v čísle 5/2015 Radničních novin na straně 20.

Výpis všech článků

Další téma měsíce

tema_0715_1

Spor o budoucí podobu ulic Husitské a Koněvovy

29. 06. 2015
ano_ne

Tramvaje zpátky do Husitské – ano, či ne?

29. 06. 2015
volny_pohyb_psu_mapa_m

Volný pohyb psů – vytipování ploch pro novou magistrátní vyhlášku

02. 09. 2015
Login