Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Streetwork jako prevence a včasné řešení drogových závislostí mladých lidí

Streetwork Beztíže — Žižkov je součástí Beztíže, specializovaného oddělení DDM Praha 3 — Ulita, která realizuje na Žižkově ještě nízkoprahový klub a působí také na Praze 2 a 10.

V rámci Streetworku Beztíže, naší terénní sociální práce s žižkovskou mládeží, se často pohybujeme na místech, kde poměrně bují obchod s drogami. Velká část mladých lidí má s drogami zkušenost. Jejich užívání často pozorují ve svém okolí, v horších případech přímo ve svých rodinách, nebo s drogami sami experimentují. Často mají o užívání a závislostech jen matnou představu a stávají se oběťmi dezinformací. Cílem naší práce je nabídnout důvěryhodné zdroje a upozornit mládež na rizika s návykovými látkami spojená. Do ulic také pravidelně vyrážíme s pracovníky služby Drop In pracujícími s drogovými uživateli. Cílem spolupráce je představit a destigmatizovat služby tohoto typu mladým lidem, kteří se je i v obtížných situacích často bojí využívat.

Důležitost spolupráce s návaznými službami dokládá příběh Petra. Ten začal ve svých 16 letech kvůli komplikované rodinné situaci trávit volný čas mimo domov a dostal se do skupiny, která ho přivedla k experimentům s pervitinem a následné silné závislosti. Z počátku se nám svěřoval jen výjimečně a museli jsme si dlouho získávat jeho důvěru, po čase se ale s naší podporou rozhodl situaci řešit. Společně jsme navštívili službu Sananim, jež pracuje s uživateli návykových látek a pomáhá jim se závislosti zbavit, a na Petrovo přání jsme byli přítomni i u rozhovoru s terapeutem. Petr do Sananimu následně pravidelně docházel a konzultace s terapeuty u něj výrazně podpořily proces odvykání. V kontaktu zůstáváme i nadále, Petr reflektuje, že mu náš doprovod velmi pomohl, říct si o pomoc sám by nedokázal. Se závislostí stále bojuje, díky nám je ale na dobré cestě a o trochu blíž vyléčení. Práci se závislostmi považujeme za zásadní, snižování konzumace drog a oslabení obchodu s nimi vedou k nižší kriminalitě a větší bezpečnosti v lokalitě.

Streetwork Beztíže — Žižkov je součástí Beztíže, specializovaného oddělení DDM Praha 3 — Ulita, která realizuje na Žižkově ještě nízkoprahový klub a působí také na Praze 2 a 10. Kromě rozvojových aktivit poskytuje poradenství, odborný sociální servis a klade důraz na prevenci rizikových jevů. Pracovnice a pracovníci jsou mladým lidem oporou v obtížných i každodenních životních situacích — při hledání práce, bydlení, v kontaktu s potřebnými institucemi.

Sdílet:

Matouš Knapp, Beztíže, specializované oddělení DDM Praha 3 — Ulita

22. 12. 2021

Výpis všech článků

Další zprávy

TZ-Vodní prvek pod legendárními žižkovskými schody bude

Vodní prvek pod legendárními žižkovskými schody bude provokativní i pokorný zároveň. Navrhne jej Adam Kovalčík ​

05. 01. 2022
tříkrálová-sbírka-2022-01-07 0498

Tři králové koledovali na žižkovské radnici

07. 01. 2022
IMG 6869

Vánoční stromky se promění v mobiliář dětského hřiště

12. 01. 2022
Další zprávy
Login