Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Starostkou Vladislava Hujová. Vládnout bude TOP 09, ODS, ČSSD a VPM-NK

Zastupitelstvo Prahy 3 zvolilo na svém ustavujícím zasedání starostkou městské části opět Vladislavu Hujovou z TOP 09. Zastupitelé dále zvolili jejích pět zástupců, kterým jsou Jan Materna (TOP 09), Lucie Vítkovská a Alexander Bellu (oba ODS) a Irena Ropková a Ivan Holeček (oba ČSSD). V devítičlenné radě budou ještě pracovat tři členové RMČ – Jaroslava Suková (TOP 09), Michal Papež (ODS) a David Gregor (ČSSD). Cílem nové čtyřčlenné koalice složené ze zástupců TOP 09, ODS, ČSSD a Volby pro město-NK bude v následujících čtyřech letech hospodárné a transparentní vedení Prahy 3.

238658_117110_IMG_7568.jpg

Koaliční smlouva, kterou podepsalo 19 zastupitelů těchto politických stran, stanovuje zásady fungování městské části Praha 3 v deseti oblastech.

V oblasti otevřenosti radnice bude městská část i nadále zveřejňovat všechny zápisy, informace o průběhu jednání, jmenovité hlasování a všechna usnesení včetně příloh ze ZMČ, RMČ, výborů a komisí. Všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 100 000 Kč se budou zveřejňovat v Centrálním registru smluv. Radnice také zavede systém pro vyjádření spokojenosti občanů s jednáním úředníků a spustí portál tzv. elektronického úředníka, prostřednictvím kterého bude možné vznášet požadavky nebo pokládat dotazy pracovníkům radnice.

238665_117111_IMG_7493.jpg

V oblasti bytové politiky chce koalice dokončit privatizaci bytového fondu, vytvořit transparentní pravidla pro přidělování volných městských bytů a nebude zvyšovat nájemné v obecních bytech, pokud pokryje náklady na jejich provoz a správu.

Koaliční strany kladou také důraz na to, aby nové vedení radnice nezadlužilo budoucí generace, hospodařilo s vyrovnanými rozpočty a nalezlo další úspory v provozních nákladech úřadu a příspěvkových organizací.

Nové vedení žižkovské radnice chce v následujícím období stabilizovat území vrchu Vítkova, Parukářky, sv. Kříže, Krejcárku, zahrádkových osad Na Balkáně a Židovských pecí tak, aby vznikla ucelená území pro sportovní a kulturní využití, odpočinek a volnočasové aktivity a zavazuje se ochránit Parukářku před jakoukoli zástavbou. Radnice chce také rozšiřovat zeleň jako přirozenou bariéru proti prašnosti a hluku, a to jak v ulicích, tak i ve vnitroblocích.

238662_117112_IMG_7482.jpg

V oblasti bezpečnosti chce nová koalice na žižkovské radnici prosazovat bezpečnostní opatření na křižovatkách a frekventovaných místech tak, aby ochránila chodce, cyklisty i motoristy, zaměří se také na bezpečnost dětí na cestách do škol a zpět do svých domovů.

Koaliční smlouva se zabývá i sociální oblastí a školstvím. V nich se koalice zaměří na navýšení možností aktivního trávení volného času seniorů, zřídí institut ombudsmana pro seniory a zajistí místa ve školkách pro všechny děti od tří let věku s trvalým pobytem na území městské části.

Pokud jde o kulturu a grantovou politiku, nové vedení radnice posílí transparentnost rozdělování grantů prostřednictvím účasti odborníků z řad veřejnosti. Koalice chce také dále rozvíjet a rozšiřovat tradici farmářských trhů a zajistit vznik nového tržiště na území Prahy 3.

Výpis všech článků

Další zprávy

Promena_MG_2536

V rámci festivalu integrace Slunce vystoupí i divadelní spolek Proměna

07. 11. 2014
amadeus

Již osmnácté pokračování Koncertu na schodech zve na trio Amadeus

13. 11. 2014
IMG_7932

Klientka Domova pro seniory slavila sto let

14. 11. 2014
Další zprávy
Login