Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Blíže každodenním starostem občanů

Bezdomovectví, nezaměstnanost, etnické menšiny, péče o seniory, péče o osoby s tělesným či duševním postižením, podpora rodin s dětmi jsou jedny z nejdůležitějších témat, která by neměla být společností opomíjena. Zejména z tohoto důvodu jsem zvýšil spolupráci s neziskovými organizacemi, které svou činností významně pomáhají v této oblasti.

Nastavili jsme novou formu spolupráce, kdy představitelé organizací nechodí za námi, ale my navštěvujeme je, abychom si prohlédli plný provoz a nabízené služby, případně zjistili, v čem bychom jim mohli pomoci. Mezi neziskovými organizacemi a Úřadem městské části Prahy 3 tím došlo k daleko intenzivnější komunikaci, což do budoucna zajistí pružnější a rychlejší reakci na aktuálně vzniklé problémy.

Našim cílem je také seznámit se s tím, jak funguje sociální práce v terénu, proto jsem se s vyškolenými terénními pracovníky organizace Beztíže podíval do ulic Žižkova mezi teenagery, kde jsem se seznámil s jejich každodenními starostmi a problémy. S organizací Naděje jsem se podíval na místa, která obývají lidé bez domova. Zajímalo mne, jaké služby a jaká péče jim je poskytována.

Radnice Prahy 3 se také zasloužila o vznik Job Klubu v ulici Husitská 74, který si klade za cíl pomoci osobám bez domova, azylantům, imigrantům a příslušníkům etnických menšin uplatnit se na trhu práce. Tento projekt je z převážné části hrazen z evropských zdrojů.

V současné době také vypracováváme novou bytovou koncepci, která jasně určí kritéria pro přidělování bytů. Zároveň jsme zaktualizovali přehled volných bytů, které má městská část Praha 3 k dispozici.

Skutečnost, že se často pohybuji v terénu, nic nemění na tom, že jsem Vám na radnici kdykoliv k dispozici.

David Gregor,
zástupce starostky

Výpis všech článků

Další názory zastupitelů

sukova_jaroslava

Ach, ta mladá generace

01. 06. 2015
pecicova_gabriela

Co s kriminalitou v ulicích?

01. 06. 2015
holecek_ivan

Smysluplné investice

01. 06. 2015
Login