Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Starý židovský hřbitov

Na severní straně dnešních Mahlerových sadů se do­chovala část Starého židovského hřbitova. Židovská obec byla na Žižkově ustavena roku 1893. V květnu 1894 bylo městskou radou Hynku Aloisi Če­řovskému vydáno stavební povolení ke stavbě domu na Karlově třídě 38 (dnešní Seifertova), stavitelem byl Josef Filipovský. Ještě před započetím stavby uzav-řel stavitel dohodu s židovskou obcí na Žižkově, která jej požádala o „zřízení prostranné místnosti ke konání bohoslužeb v prvním poschodí“. Modlitebna tak byla od samého počátku součástí stavebního plánu domu. První nájemní smlouva je datována 9. prosince 1894 na dobu deseti let. Součástí synagogy byl byt pro sy­nagogálního sluhu, šamesa, a menší prostor tzv. zimní modlitebny. Židovská modlitebna zůstala náboženské obci až do druhé světové války.

Nájemní poměr v modlitebně židovské obce skončil 31. prosince 1949. Původně již v září 1906 se ustavil Spolek pro zbudování synagogy náboženské obce is­raelitské v Žižkově, ale svou činnost nuceně ukončil v červnu 1948. Sen o stavbě vlastní synagogy na Žiž­kově selhal.

Židovskou komunitu připomínají na Žižkově hned dva židovské hřbitovy, z nichž ten novější je zároveň nej­větším svého druhu na území České republiky. Starý židovský hřbitov ve Fibichově ulici byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště pražské židovské obce, svému účelu však sloužil až do roku 1890. Celkem zde odpočívá na 40 tisíc osob. Původní rozloha hřbi­tova byla oproti té současné větší, zasahoval i do míst dnešních Mahlerových sadů. Zčásti byl poničen během výstavby žižkovského vysílače v letech 1985 až 1992. Zachovanou část převzalo do péče Židovské muzeum v Praze v roce 1999, zpřístupněn veřejnosti byl v roce 2001, v současnosti jej spravuje Židovská obec v Praze. Lze zde najít náhrobky z období baroka, v empírovém stylu i kameny či stély zdobené v histo­rizujících stylech. Nejnavštěvovanějším hrobem je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua (Noda bi-Jehuda) žijícího v letech 1713 až 1793.

Na Starém židovském hřbitově v Mahlerových sadech bylo pohřbívání ukončeno v roce 1890 a současně s tím se slavnostně otevřel Nový žižkovský židovský hřbitov na Olšanských hřbitovech. Autorem komplexu nového hřbitova byl Bedřich Münzberger, mj. autor Průmyslového paláce na Výstavišti. Ve 20. letech byl hřbitov rozšířen a ve 30. letech přibyl urnový hřbitov s vlastní obřadní síní ve funkcionalistickém stylu z let 1932–1933, kterou projektoval L. Ehrmann, autor pře­stavby smíchovské synagogy. Dnes se jedná o největší židovský hřbitov na území ČR s rozlohou 101 430 m2, od roku 1958 je navíc chráněn jako kulturní památka. První obřadní síň byla postavena v novorenesančním stylu v letech 1891–1893, za ní vzápětí vznikla budova „bet tahara“ (dům očisty pro pohřební účely) s márnicí v novoklasicistním stylu. Při východním průčelí síně je umístěn „kijor“ (umyvadlo) na mytí rukou při od­chodu ze hřbitova, který byl zřízen spolu s vodovodem v roce 1935. Nový židovský hřbitov sloužil v první řadě jako pohřebiště pražské židovské obce v Josefově, ale stal se také hlavním hřbitovem pro souvěrce z druhé největší židovské obce na Vinohradech a ži­dovských obcí ze Žižkova, Karlína, Michle, Nuslí, Bra­níka aj. Na hřbitově odpočívají Franz Kafka, Max Brod, Arnošt Lustig, Jiří Orten, Ota Pavel a mnozí další. Na­jdeme zde však i pomník padlým židovským vojákům za první světové války zřízený v roce 1927. Počátkem 20. století bylo na hřbitově vybudováno mnoho umě­lecky cenných náhrobků, jejichž autory byli sochaři a architekti – Jan Kotěra, jeho žák Paul Albert Ko­petzky, Antonín Balšánek, Josef Zasch nebo Leopold Ehrmann.

Login