Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Podnikání na Žižkově

Na počátku 20. let 20. století pracovalo nejvíce lidí v rámci Prahy v oděvním průmyslu (více než 50 tisíc). Převahu v tomto odvětví však měla stále řemeslná výroba, i když do výroby obuvi, prádla a rukavic výrazněji pronikalo zpracování tovární. Nejvíce osob bylo v tomto oboru zaměstnáno na Starém Městě a rovněž na Vyšehradě, na Žižkově, v Nuslích a ve Vršovicích. Více než polovinu pracujících v tomto odvětví tvořili krejčí a čtvrtinu obuvníci. Ve strojírenství měly důležité postavení žižkovské papírny – Akciová společnost Papirografia se závodem na Žižkově a Olšany a. s., dříve Pražské papírny. Nejvýznamnější továrnou na Žižkově byla jednoznačně kapslovna Sellier & Bellot, která byla ale roku 1936 přestěhována z žižkovské Parukářky do Vlašimi.

Vedle velkých továren a firem existovali i menší obchodníci a živnostníci. Z těchto drobnějších podnikatelů je se Žižkovem spojena např. firma Červinka – rolety, která byla založena roku 1898 a funguje dodnes. Živnostníci samozřejmě nabízeli své služby formou reklamy – v novinách, na letácích, v magazínech atd. Aby drobní živnostníci dokázali konkurovat velkým závodům, vytvářeli spolky a společenství, v nichž se vzájemně podporovali ve své činnosti. Na Žižkově existovaly stovky (!) rozmanitých spolků (evidováno kolem 675 spolků v rozmezí let 1895–1990), mezi nimiž se také sdružovali i živnostníci a obchodníci. Takovými spolky byli třeba žižkovští řezníci či pekaři: První spolek vzájemně se podporujících řezníků, uzenářů a obchodníků s masem v Žižkově (1904–1949) a Odborný spolek dělníků pekařských v království Českém – místní skupina pro Žižkov (1907–1926).

Login