Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Naučná stezka Prahy 3

Stezka prostřednictvím 20 panelů představuje vybrané lokality Prahy 3 s cílem poskytnout obraz o její historii, urbanismu, vývoji a charakteru, klíčových změnách zástavby, významných osobnostech a událostech s nimi spojených. Stěžejními časovými okruhy jsou proměny Prahy 3 v 19. a 20. století.

Jednotlivé panely popisují dané místo a okolí, nejzajímavější okamžiky z jeho historie i současnosti, doplněné obrazovým materiálem s popisky.

Panely nejsou číslovány a je tak možné více než 9 km dlouhou trasu stezky rozdělit i na etapy, případně absolvovat její část tramvají.

naučná stezka - mapa

Lokace panelů a překlady textů:

Login