Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Obnova Jiřáku

Náměstí Jiřího z Poděbrad je dlouhodobě ve špatném stavu a o jeho proměně se mluví už více než dvacet let. Letos ale započne jeho proměna.

Současnost

Jiřák je jedním z nejvyužívanějších náměstí na Trojce, ale jeho současný stav, kterého nabyl postupnými nesystematickými úpravami probíhajícími už od sedmdesátých let, nevyhovuje jeho vytížení.

Také úprava parku nebyla od doby jeho vzniku dokončena v jednotném konceptu, což se má nyní změnit.


Časový harmonogram

Zábory (aktualizace):

 • Od pondělí 18. dubna dojde k úpravě záboru staveniště.
 • Začne oprava chodníku u výstupu z metra ulice Slavíkova.
 • Po celou dobu bude zachován průchozí koridor pro pěší.
  DIO aktualizace březen 2024
   

 1. Předpokládaný termín zahájení prací je leden 2024
 2. Obnova náměstí potrvá 33 měsíců
 3. Stavba bude probíhat v dílčích etapách
 4. Bude zachovaná hlavní prostupnost náměstím, vstup ke kostelu a chod základní školy včetně všech nemovitostí okolo náměstí
 5. Farmářské trhy se budou během obnovy na náměstí přesouvat podle stavebních etap v případě, že nebudou jakkoliv brzdit stavbu

Vizualizace

Co vše se bude dít?

 • Vysázení nových stromů a zeleně, celý prostor se oddělí od frekventovaných komunikací alejí stromů s akcentem předprostoru kostela
 • Vznikne větší předprostor kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
 • Vybudování závlahového systému
 • Zabudování retenční nádrže a akumulační nádrže pro přívalovou vodu do které se bude svádět voda ze střechy kostela
 • Počítá se s prostorem pro tradiční tržiště, trhy se přesunou ze severozápadní do severovýchodní části náměstí vedle kostela, kam se na dobu rekonstrukce položí mlatový povrch. Provizorně se sem umístí také lavičky. Definitivním řešením na místě bude po dokončení rekonstrukce trávník.
 • Obnova a rozšíření dětského hřiště — bude doplněné o nové herní prvky a vodní atrakce a oplocené živým plotem s integrovanými skrytými zábranami proti vniknutí psů
 • Kašna se zachová, upraví a zrekonstruuje se její technologie
 • Zóna před ZŠ bude kompletně zrekonstruována, veškeré práce budou probíhat v období letních prázdnin
 • Vstup do metra bude nově bezbariérový (není součástí akce č. 45568)
 • Zlepší se průchodnost náměstím a bezpečnost obyvatel. Po obou bocích kostela budou doplněny úzké cesty tvořené mlatovým povrchem.

Cíl proměny

Cílem obnovy náměstí je vytvoření adekvátního důstojného předprostoru kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, vytvoření kvalitního pobytového veřejného prostranství, zvýšení pěší prostupnosti náměstí, zvýšení pobytové atraktivity místa a zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Návrh obnovy náměstí zachovává charakter místa jako městského parku s velkým podílem zeleně. Před kostelem bude v podélné ose vytvořeno menší „náměstí“ jako rozšíření prostoru pro veřejné akce. Tuto dlážděnou plochu budou lemovat podélné aleje platanů.

Součástí návrhu je také zlepšení způsobu zavlažování a zkvalitnění zelených ploch, vč. vybudování retenční a akumulační nádrže. Obnova řeší kompletní plochu náměstí, včetně technické infrastruktury, mobiliáře, ploch chodníků po obvodu náměstí.

Povrch náměstí

Stávající živičné povrchy se vybourají a nahradí dlažbou (různých rozměrů a barevnosti dle toho, kde se nachází vozovka x chodník), povrch náměstí se zadláždí dlažbou s propustným štěrkovým podložím nebo příjemným, kvalitním mlatem se schopností zadržování a odparu vody. Zpevněná plocha před kostelem bude z velkoformátové dlažby

Výsadba stromů

Ve skladbě výsadeb budou z velké části zastoupeny především platany, protože se jedná o druh, který velmi dobře odolává současným klimatickým změnám.
Vysází se také javory, habry, břestovce, ambroně, duby, lípy, okrasné třešně a jerlíny. Bude také ošetřen a zachován starý oblíbeny morušovník v severozápadní oblasti blízko základní školy.

 • Stromy ke kácení cca: 50 ks – stromy se vykácí především ze zdravotních důvodů
 • Stromy dosadby cca: 140 ks
 • Stromy před/po rekonstrukci ca: 150/240

Závlahový systém

Trávníky jsou dominantním plošným prvkem náměstí, avšak jsou ve velmi špatné kvalitě. Trávník trpí v letních měsících přísušky, vykazuje klasické popálení psí močí, místy poškození hrabáním a je nerovný. Hospodaření vodou bude zajištěné akumulační nádrží na čistou dešťovou vodu ze střech kostela, která se využije k zálivce. Voda z povrchů bude v nové výsadbě přiváděna ke kořenům do absorpčního prostředí speciálního substrátu s biouhlím. Skladba trávníků je navržená tak, aby odolávala aktuálním změnám klimatu a pobytové zátěži.

Kašna

Kašna se upraví a zrekonstruuje se její technologie. Vzhledem k nepobytovému charakteru kašny z hlediska bezpečnosti bude posílený požadovaný pobytový charakter vodního prvku a okolního prostranství.

Mobiliář

Na náměstí před kostelem budou podél hlavního stromořadí umístěné nové liniové lavice. Nové budou i lavice kruhové umístěné kolem vybraných stromů, stojany na kola, několik infotabulí, pítka, mlžítka a loužítka. Kotvení vánočního stromu se umístí do předprostoru kostela.

Dětské hřiště

Dětské hřiště se kompletně zrekonstruuje, výrazně zvětší a doplní o nové herní prvky jako např. vodní pumpa, pískový bagr, vodní sádky. Bude také oplocené živým plotem s integrovanými skrytými zábranami proti vniknutí psů. Herní prvky budou masivní dřevěné s drobným podílem oceli a s minimálním podílem plastu. Povrch dětského hřiště se vysype borovými štěpkami s atestací pro dětská hřiště.

Trhy

Je snaha zachovat trhy i během rekonstrukce a podle etapizace stavby je případně přesouvat na jiná vyhrazená místa. Trhy se trvale přesunou ze severozápadní do severovýchodní části náměstí vedle kostela.

Bezpečnost

Na stavbě bude koordinátor BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti osob při provádění, ani při následném užívání.

Zóna před ZŠ — otázka bezpečnosti

Zóna před ZŠ bude také kompletně zrekonstruována. Je počítáno s tím, že veškeré práce budou probíhat v období letních prázdnin, aby nedocházelo k omezování provozu školy.

Parkování v okolí

Počet parkovacích míst se po rekonstrukci v podstatě nezmění, ubude parkovacích míst u ústí Laubovy ulice, nová však naopak vzniknou ve východní části náměstí.

Realizováno

Vytvoření povrchového přechodu křižovatky Vinohradská–Slavíkova

V rámci revitalizace náměstí se již opravovala i s ním sousedící frekventovaná ulice Vinohradská. Zde došlo k doplnění chybějících přechodů, odstranění zábradlí a propojení náměstí Jiřího z Poděbrad se sady Svatopluka Čecha.

Historie

Náměstí čeká na svoji revitalizaci už od roku 2000, kdy byla uspořádaná architektonická soutěž na jeho novou podobu a byl vybraný vítězný návrh.

Nyní už má projekt stavební povolení a v říjnu roku 2021 bylo podepsáno memorandum s hl. m. Prahy, kde je uveden závazek magistrátu tento projekt převzít a na náklady Prahy jej realizovat.

Zapojení veřejnosti

Do návrhu konečné podoby náměstí byla zapojená i veřejnost, která se mohla vyjádřit přímo na místě v participačním kontejneru, který vznikl ve spolupráci městské části Praha 3 s IPR.

Na základě připomínek veřejnosti se rozhodlo o zachování kašny, s níž se v původním soutěžním návrhu nepočítalo a která projde technologickou modernizací.


Často kladené dotazy

Proč bude revitalizace trvat 33 měsíců a proč je tak drahá?

Akce č. 45568 je plánovaná na 33 měsíců, což vychází z projektové dokumentace akce. Důvodem je rozsah a význam celé akce spojený s koordinací s ostatními stavbami (stavba bezbariérového vstupu do metra, provoz školy, kostela atd.) včetně limitů území a dalšími technickými specifikami akce. Pro zachování prostupnosti území bude akce realizována po dílčích etapách. Náklady akce vycházejí z veřejné soutěže na výběr zhotovitele, který byl vybrán na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Proč se na parku nepracuje zároveň s rekonstrukcí zastávky metra?

Na projektech pracují různí investoři – investorem obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad je hlavní město Praha a investorem opravy metra Dopravní podnik hl. m. Prahy. Mimo jiného se jedná o náročnou přípravu jednotlivých akcí.

Bude na dětském hřišti plachta k zastínění?

V rámci akce č. 45568 je zastínění hřiště uvažováno především přirozeným způsobem – objekt kostela, nově vysazené stromy. MČ Praha 3 zvažuje o umístění doplňkového umělého zastínění.

Investor:

Hlavní město Praha, zastoupen Odborem investičním, Ing. arch. Tomáš Veselý, +420 236 004 515

Zhotovitel:

Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad

Technický dozor stavebníka:

BUNG + REALSTAV MB + MIJAPO — Náměstí Jiřího z Poděbrad, Ing. Jan Adrš, +420 778 717 169

Projektant / hlavní architekt:

MCA atelier s.r.o., Dykova 51/1, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Ing. arch. Miroslav Cikán, +420 222 518 427

Zahájení / ukončení stavby:

01/2024 — 06/2026

Pracovní doba stavby:

pondělí—pátek 7—18 h, sobota—neděle 7—17 h

 

Login