Úřední deska - Stav k 18.05.2021 1 - 25 z 80  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Městská část Praha 3 Odbor kancelář úřadu-výběrové řízení-pracovní místo Výběrové řízení 14- OV, ref. odd. územního rozhodování UMCP3 211587/2021 OPPM Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
18.05.2021 03.06.2021 vyberove_rizeni_15_-_2021._OV_-_oddeleni_uzemniho_rozhodovani_-_kopie.pdf (417.9 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 207711/2021 OD/324/21/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, Czech Republic
18.05.2021 03.06.2021 324-graficka_priloha.pdf (126.8 kB)
324a-Na_Ohrade-UD.pdf (527.0 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy Oznámení o zahájení řízení: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží MHMP 628815/2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
18.05.2021 03.06.2021 2020-899930_anonymizovany.pdf (338.4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí - ZUK a uzavírka - výkopy JZ část Basilejského nám. UMCP3 213711/2021 OD/697/21/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
18.05.2021 03.06.2021 21-0697a_OOP_Basilejske_nam._7_-_prelozka_vodovodu_Central_group_.pdf (409.2 kB)
Graficka_priloha_-_Basilejske_nam._8_az_10_-_vodovod.pdf (367.7 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: Objekt občerstvení a veřejného WC MHMP 645364/2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
17.05.2021 02.06.2021 2021-552052_anonymizovany.pdf (346.3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor vedlejší hospodářské činnosti - nebytové prostory záměr pronájmu - Ostromečská 9/437, NP č. 101, A MANO s.r.o. UMCP3 211970/2021 OVHČ/2021/krs Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
ÚMČ Praha 3
Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3
17.05.2021 02.06.2021 Zamer_Ostromecska_9_NP_c._101_A_MANO_s.r.o..pdf (213.1 kB)
Městská část Praha 3 Odbor vedlejší hospodářské činnosti - nebytové prostory Záměr pronájmu aiomica, a.s. - Havlíčkovo nám. 10/300, Praha 3 - odběrné a očkovací místo COVID-19 UMCP3 211681/2021 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
ÚMČ Praha 3
Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3
17.05.2021 02.06.2021 Zamer_pronajmu_aiomica_a.s._-_Havlickovo_nam._10_Praha_3_odberne_a_ockovaci_misto_COVID_19.pdf (365.7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP - chodníkový program Jagellonská UMCP3 211382/2021 OD/489/21/Ku Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
17.05.2021 02.06.2021 rozhodnuti_-_chodnikovy_program_Jagellonska.pdf (522.5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí + OOP Jeseniova UMCP3 207585/2021 OD/787/21/Fe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
17.05.2021 02.06.2021 grafika_Jeseniova.pdf (174.0 kB)
OOP_787_anonymni.pdf (423.2 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy OOP - stavební zábor - Ambrožova, Jeseniova, parc.č. 3905, 4394 k.ú. Žižkov UMCP3 211897/2021 OD/776/21/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
17.05.2021 02.06.2021 21-0776a_OOP_-_Ambrozova_a_Jeseniova_ch_v_-_Step_s.r.o.__anonymizovany.pdf (414.1 kB)
21-0776-GP.pdf (772.2 kB)
Městská část Praha 3 Odbor vedlejší hospodářské činnosti - nebytové prostory Záměr pronájmu -Lupáčova 14/815,NP č. 102 - G.S. UMCP3 207566/2021 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
ÚMČ Praha 3
Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3
14.05.2021 31.05.2021 Zamer_pronajmu_-_Lupacova_14_-_NP_c._102_-_G.S..pdf (369.3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí + opatření - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 201358/2021 OD/780/21/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, Czech Republic
13.05.2021 31.05.2021 0780_21_kourimska_opatreni_anonymizovany.pdf (280.4 kB)
0780_21_mapa.pdf (217.0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí + opatření - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 201355/2021 OD/766/21/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, Czech Republic
13.05.2021 31.05.2021 0766_21_ripska_opatreni_anonymizovany.pdf (282.3 kB)
0766_21_mapa.pdf (286.4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Veřejná vyhláška - návrh OOP - Stanovení DZ - Hradecká UMCP3 119253/2021 OD/333/21/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, Czech Republic
13.05.2021 31.05.2021 333_21_hradecka_7_doplneni_zps_mapa.pdf (229.0 kB)
0333_21_hradecka_7_doplneni_zps_opatreni_-_stanoveni.pdf (456.2 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí + OOP UMCP3 203406/2021 OD/721/21/Fe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.05.2021 31.05.2021 OOP_Prima_produkce_721.pdf (341.5 kB)
grafika_Prima_produkce.pdf (164.1 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí + OOP UMCP3 201501/2021 OD/626/21/Fe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.05.2021 31.05.2021 grafika_626_Seifertova.pdf (206.5 kB)
OOP_SEG_626.pdf (424.1 kB)
Městská část Praha 3 Odbor kancelář úřadu-výběrové řízení-pracovní místo Výběrové řízení - bezpečnostní technik IT UMCP3 200544/2021 OPPM Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
12.05.2021 31.05.2021 Vyberove_rizeni_14_OKU_bezpecnostni_technik_IT_-_kopie.pdf (485.7 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00 MHMP 624227/2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
11.05.2021 17.06.2021 verejna_vyhlaska__3811.pdf (287.4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí + OOP kontejner - Chelčického 1130/12 UMCP3 200190/2021 OD/774/21/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, Czech Republic
11.05.2021 27.05.2021 774a-Chelcickeho-R.pdf (598.3 kB)
graficka_priloha.pdf (221.7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí + OOP UMCP3 192204/2021 OD/659/21/Fe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
11.05.2021 27.05.2021 grafika_1_-_Olsanska.pdf (244.0 kB)
OOP_LUSMIA_659.pdf (423.9 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 199622/2021 OD/706/21/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, Czech Republic
10.05.2021 26.05.2021 706a-Lucemburska-UD.pdf (525.6 kB)
706-graficka_priloha.pdf (148.6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby OBYTNÝ SOUBOR NA VACKOVĚ A2/ ETAPA 08; -zahájení řízení ZSPD, termín UMCP3 199963/2021 OV/916/21/Char-z Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
10.05.2021 26.05.2021 21---zahajeni_ZSPD-_Vackov_8.etapa_termin_dokonceni_.pdf (579.5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí - ZUK a uzavírka - oprava TT Seifertova UMCP3 199734/2021 OD/628/21/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
10.05.2021 26.05.2021 21-0628a_OOP_Seifertova_Siwiecova_U_Rajske_zahrady_Italska_nam._WCH_Pribyslavska_-_oprava_TT_DP_.pdf (520.6 kB)
Graficka_priloha_-_oprava_TT_Seifertova_-_kratkodoba_uzavirka_krizovatky_Seifertova_x_Italska.pdf (636.2 kB)
Graficka_priloha_-_oprava_TT_Seifertova.pdf (629.3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí o povolení ZUK - Seifertova 47 UMCP3 200125/2021 OD/569/21/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
10.05.2021 26.05.2021 21-0569-GP.pdf (4.7 MB)
21-0569a_-OOP_-_Seifertova_v_ch_SWIETELSKY__anonymizovany.pdf (279.5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí stavební zábor - Krásova 542/35 UMCP3 200020/2021 OD/755/21/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
10.05.2021 26.05.2021 21-0755-GP.pdf (89.2 kB)
21-0755a-OOP_-_Krasova_STAVBA_amp_DESIGN_GROUP_a.s.__anonymizovany.pdf (348.3 kB)
 1 - 25 z 80