Úřední deska - Stav k 26.05.2019 1 - 25 z 194  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí kontejner - Laubova 2 UMCP3 192770/2019 OD/1167/19/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
24.05.2019 10.06.2019 1167a-OOP_Laubova_2-R.pdf (384,7 kB)
1167-graficka_priloha.pdf (86,1 kB)
Městská část Praha 3 Odbor ekonomický Návrh závěrečného účtu MČ Praha 3 za rok 2018 UMCP3 193804/2019 HP/OE/OE/2019 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
24.05.2019 12.06.2019 Zaverecny_ucet_za_rok_2018_komplet.pdf (17,0 MB)
Exekutorské úřady Dražby 167 EX 143336/13-178-usn. o zrušení dražb UMCP3 191867/2019 Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
23.05.2019 11.06.2019 U143336-13-0178-190521144006.pdf (165,3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí - oprava kanalizace - Seifertova UMCP3 192643/2019 OD/1210/19/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
23.05.2019 10.06.2019 19-1210a_OOP_Seifertova_9_15-19_PVK_pro_Cermak_a_Hrachovec_-_oprava_kanalizace_-_prodlouzeni.pdf (386,7 kB)
Graficka_priloha_-_kom._Seifertova_-_oprava_kanalizace.pdf (406,4 kB)
Jiné instituce Nezařazené dokumenty Oznámení o prodeji majetku státu - hrobové zařízení UZSVM/A/25763/2019-HMO1 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Czech Republic
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Czech Republic
22.05.2019 11.06.2019 Oznameni_o_prodeji_majetku_statu.pdf (401,9 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí - ZUK - výkopy - Jeseniova 124 UMCP3 190001/2019 OD/1151/19/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
22.05.2019 07.06.2019 19-1151a_OOP_Jeseniova_124_EVO_invest_-_vykopy_pro_pripojky_IS.pdf (385,9 kB)
Graficka_priloha_-_vykopy_pro_IS_u_objektu_Jeseniova_124.pdf (471,0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí + OOP - stavební zábor - Hájkova 1377/17 UMCP3 190893/2019 OD/1206/19/Ta Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
22.05.2019 07.06.2019 1206a-19-OOP_Hajkova_17_-_M_amp_B_Construct.pdf (385,6 kB)
1206-19-GP.pdf (161,5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy OOP - stanovení MÚP - Jeseniova 4 - 8 UMCP3 190139/2019 OD/0732/19/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
22.05.2019 07.06.2019 19-0732a_OOP_-_uprava_ZPS_-_Jeseniova_4.pdf (400,9 kB)
Graficka_priloha_-_uprava_DZ_-_Jeseniova_4-8.pdf (171,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy opatření obecné povahy - Žádost o změnu dopravního značení - Šrobárova 61/2106 UMCP3 191003/2019 OD/0703/19/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
22.05.2019 07.06.2019 703_opatreni_obecne_povahy_vzjezd_garaz_srobarova-anonymizace.pdf (564,4 kB)
703_graficka_priloha.pdf (96,6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí - Chelčického 4, Rokycanova 6 UMCP3 191319/2019 OD/1173/19/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Praha 3 130 00 Praha 3 - Praha 3
22.05.2019 07.06.2019 1173-19_OOP_SUP-TECHNIK_-_Rokycanova.pdf (384,1 kB)
1173-19-GP.pdf (163,8 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 188283/2019 OD/1183/19/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
21.05.2019 06.06.2019 1183a-Ondrickova.pdf (747,8 kB)
1183-situace_dopravniho_znaceni.pdf (186,1 kB)
Městská část Praha 3 Rada městské části Vyvěšení na ÚD - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2896/7 v k.ú. Žižkov UMCP3 190071/2019 OMA/Ji-Bř-do 6.6.19 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
21.05.2019 06.06.2019 Usneseni_RMC_c._264_ze_dne_15.5.2019-Zamer_pronajmu_casti_pozemku_parc.c._2896-7_v_k.u._Zizkov.pdf (22,2 kB)
Městská část Praha 3 Rada městské části Vyvěšení na ÚD - Záměr prodloužení NS - pozemek p.č. 1451/3 Ž společnosti PREdistribuce, a.s. UMCP3 190075/2019 OMA/Ji-Bř-do 6.6.19 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
21.05.2019 06.06.2019 Usneseni_RMC_c._267_ze_dne_15.5.2019-Zamer_prodlouzeni_najemni_smlouvy_spolecnosti_PREdistribuce_a.s.-uzivani_pozemku_parc.c._1451-3_v_k.u._Zizkov.pdf (27,9 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy VŘ - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku S-MHMP 800986/2019 Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
20.05.2019 28.06.2019 800986-19_otorinolaryngologie_a_chirurgie_hlavy_a_krku.pdf (213,0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - U Rajské zahrady - akce Léto začíná... UMCP3 168209/2019 OD/1129/19/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
20.05.2019 06.06.2019 19-1129_OOP_U_Rajske_zahrady_-_Leto_zacina..._OSV_.pdf (392,2 kB)
Graficka_priloha_-_U_Rajske_zahrady_proti_c._14_-_16_-_akce_MC_P3.pdf (96,8 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP/P UMCP3 187811/2019 OD/1161/19/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
20.05.2019 05.06.2019 1161a-Krizkovskeho-UD.pdf (747,5 kB)
1161-situace_dopravniho_znaceni.pdf (161,1 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 187814/2019 OD/0071/19/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
20.05.2019 05.06.2019 71-situace_dopravniho_znaceni.pdf (152,4 kB)
71a-Krizkovskeho-UD.pdf (748,4 kB)
Exekutorské úřady Dražby Dokumenty 124 EX 3112/18-75-Dražební vyhláška, 124 EX 3112/18 Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic
Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic
20.05.2019 25.07.2019 CUP3202-EX_311218-75_DTR20190517_312909041730353398.pdf (124,9 kB)
Finanční úřady Dokumenty finančních úřadů Žádost o vyvěšení písemnosti veřejnou vyhláškou 4648208/19/2003-00460-110439 Územní pracoviště pro Prahu 3 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 945n44k, Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha
Územní pracoviště pro Prahu 3 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 945n44k, Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha
20.05.2019 05.06.2019 ksenianikitina1.pdf (88,8 kB)
Finanční úřady Dokumenty finančních úřadů Žádost o vyvěšení písemnosti veřejnou vyhláškou 4614727/19/2003-00460-110439 Územní pracoviště pro Prahu 3 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 945n44k, Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha
Územní pracoviště pro Prahu 3 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 945n44k, Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha
20.05.2019 05.06.2019 liliyanikitina1.pdf (88,8 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 187832/2019 OD/1105/19/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
20.05.2019 05.06.2019 1105-situace_dopravniho_znaceni.pdf (200,7 kB)
1105a-Kourimska-UD.pdf (667,3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 187848/2019 OD/1159/19/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
20.05.2019 05.06.2019 1159-situace_dopravniho_znaceni.pdf (149,5 kB)
1159a-Sudomerska-UD.pdf (747,9 kB)
Exekutorské úřady Dražby DV 139EX 18851/17-070 139 EX 18851/17-070 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
20.05.2019 09.07.2019 Drazebni_vyhlaska_MV_17.5.2019_708.pdf (156,7 kB)
Exekutorské úřady Dražby 094 EX 02319/19-076 Usnesení - dražba movitých věcí 094 EX 02319/19-076 Tunkl Martin, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66248574, Martin Tunkl
DS: 7pig84c, Palackého náměstí 740/28, 301 00 Plzeň, Czech Republic
Tunkl Martin, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66248574, Martin Tunkl
DS: 7pig84c, Palackého náměstí 740/28, 301 00 Plzeň, Czech Republic
20.05.2019 27.06.2019 Usneseni_-_drazba_movitych_veci_13.5.2019_1026.pdf (111,6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí +OOP - Husinecká, Krásova, Kostnické nám. UMCP3 187852/2019 OD/1111/19/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Praha 3 130 00 Praha 3 - Praha 3
20.05.2019 05.06.2019 1111-19_OOP_-_Film_makers.pdf (384,9 kB)
1111-19-GP.pdf (275,7 kB)
 1 - 25 z 194