Phòng xã hội gồm ba phòng – phòng công tác xã hội, phòng bảo vệ xã hội pháp lý trẻ em (OSPOD) và phòng phòng chống và hỗ trợ phương pháp. Từ 1.1.2012 tại phòng xã hội Ủy ban quận Praha 3 không trả trợ cấp xã hội nào hết.

Địa chỉ: Seifertova 51, Praha 3, tầng 2 và 4, ĐT: 222 116 409

Giờ làm việc: thứ hai, thứ tư: 8.00 - 18.00.

Phòng công tác xã hội (Oddělení sociální práce)

Cung cấp những dịch vụ sau:

 • Tư vấn và hỗ trợ cho những người cao tuổi và người khuyết tật
 • Tư vấn và hỗ trợ cho gia đình có trẻ em khuyết tật
 • Tư vấn và hỗ trợ cho những người bị đe dọa loại trừ khỏi xã hội
 • Tư vấn và hỗ trợ cho những người có lối sống nhiều rủi ro
 • Tư vấn và hỗ trợ cho nạn nhân của sự hung bạo, hành vi phạm tội và bạo lực gia đình
 • Tư vấn và hỗ trợ cho những người đã bị mất nhà ở hoặc sống ở một nơi không cố định hoặc không phù hợp
 • Tư vấn và hỗ trợ cho những người thất nghiệp
 • Tư vấn và hỗ trợ cho những người gặp khó khăn vật chất
 • Tư vấn và hỗ trợ cho những người sau khi hoàn thành án tù giam
 • Giải quyết các đơn xin cấp căn hộ trong Nhà có dịch vụ chăm sóc (nhà dưỡng lão)
 • Chỉ định người đặc biệt được nhận trợ cấp bảo hiểm hưu trí
 • Giải quyết các đơn xin kết nối với hệ thống gọi khẩn cấp AREION
 • Người bảo vệ nhân quyền công dành cho người cao tuổi
 • Người giám hộ công (thực hiện việc giám hộ những người bị tước hoặc hạn chế năng lực pháp luật, trong phạm vi do tòa án chỉ định, tiếp nhận những phát hiện về công dân có hành vi và hành động không chuẩn mực và tiến hành những biện pháp thích hợp)

Phòng bảo vệ xã hội pháp lý trẻ em (Oddělení sociálně právní ochrany dětí)

Cung cấp tư vấn và cùng phối hợp khi giải quyết những tình huống trong cuộc sống sau đây:

 • Thông báo có nghi vấn về việc hành hạ hoặc bỏ bê trẻ em, bố mẹ không chăm sóc con cái đầy đủ
 • Ly hôn và quyền được nuôi con
 • Quy định hoặc tăng mức tiền cấp dưỡng nuôi con
 • Ngăn tiếp xúc với con
 • Tình huống khó khăn trong cuộc sống của gia đình có trẻ em, mất nhà ở
 • Bạo lực gia đình khi nạn nhân là bố mẹ hoặc trẻ vị thành niên
 • Vấn đề giáo dục trẻ em
 • Vấn đề ma túy ở trẻ em
 • Nhận con nuôi
 • Chăm sóc trẻ em trong hình thức nuôi dưỡng trẻ
 • Nuôi dưỡng trẻ trong thời gian tạm thời
 • Cung cấp các mẫu đơn đề nghị lên tòa

Bảo vệ xã hội pháp lý là dịch vụ miễn phí và được cung cấp cho tất cả các trẻ em cho đến 18 tuổi.

Phòng phòng chống và hỗ trợ phương pháp (Oddělení prevence a metodické podpory)

Cung cấp những dịch vụ sau:

 • Tư vấn cho gia đình có trẻ em
 • Tư vấn cho dân tộc thiểu số, người nước ngoài, người di cư và tị nạn (chuyên viên tư vấn cho dân tộc thiểu số và người nước ngoài – Bc. Adéla Šulcová, DiS., văn phòng số 210, ĐT: 222 116 409, e-mail: sulcova.adela@praha3.cz
 • Cấp thẻ đỗ xe đánh dấu xe chuyên chở người có khuyết tật nặng (người có thẻ ZTP hoặc ZTP/P)

Liên kết quan trọng khác:

Cục bảo hiểm xã hội Séc, http://www.cssz.cz

Văn phòng liên lạc của Phòng quản lý bảo hiểm xã hội Praha cho Praha 3: Sokolovská 855/25, Praha 9, ĐT: 284 005 111 

 • Giải quyết các đơn xin các khoản trợ cấp hưu trí (lương hưu, lương khuyết tật, tử tuất góa phụ, tử tất góa vợ, tử tuất mồ côi, chế độ tử tuất)
 • Quản lý việc nộp các khoản bảo hiểm xã hội cho người lao động của các chủ lao động có trụ sở tại Praha 3, của cá thể hoạt động sinh lời độc lập, của người bảo hiểm tự nguyện

Văn phòng liên lạc của Phòng quản lý bảo hiểm xã hội Praha tại Praha 8, Trojská 13a, ĐT: 283 104 111

 • Chi trả các khoản trợ cấp ốm đau (trợ cấp ốm đau, trợ cấp chăm con ốm, trợ cấp bồi thường trong quá trình mang thai và chăm con, trợ cấp thai sản)

Sở lao động CH Séc

Chi nhánh huyện của Sở lao động CH Séc cho thủ đô Praha, ĐT: 950 178 111 – tổng đài, trang webhttp://portal.mpsv.cz/sprava/multilang                       

Văn phòng liên lạc Praha 3, phòng môi giới và tư vấn: Roháčova 133/13, Praha 3, ĐT: 950 178 244, e-mail posta.aad@aa.mpsv.cz

 • Chi trả khoản trợ cấp thất nghiệp từ bảo hiểm xã hội và môi giới việc làm.

Văn phòng liên lạc Praha 3, phòng chuyên các khoản trợ cấp xã hội không từ bảo hiểm: Seifertova 51, Praha 3, tầng 1

 • Chi trả các khoản trợ cấp xã hội không từ bảo hiểm:
 1. trợ cấp xã hội nhà nước, ĐT: 950 178 537, e-mail posta.abc@aa.mpsv.cz 
 2. trợ cấp cho người khuyết tật, ĐT: 950 178 544, e-mail posta.abc.dozp@uradprace.cz
 3. trợ cấp chăm sóc, ĐT: 950 178 531, e-mail posta.abc.pnp@uradprace.cz
 4. trợ cấp khó khăn, ĐT: 950 178 355, e-mail  posta.abc.hn@uradprace.cz