Cục tổ chức gồm ba phòng ban – phòng tổ chức, phòng công chứng và CzechPOINT, phòng quản lý tài liệu. Phòng công chứng và CzechPOINT cung cấp dịch vụ của CzechPOINT, công chứng văn bản và chữ ký. Phòng quản lý tài liệu chuyên nhận hồ sơ và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hồ sơ, và lưu trữ hồ sơ.

Phòng nhận hồ sơ (Podatelna)

– nơi để đệ đơn xin hoặc khiếu nại, trình lời đề nghị, gợi ý hoặc yêu cầu khác.

Địa chỉ gửi thư:

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3

Các phòng nhận hồ sơ nộp tận nơi:

Havlíčkovo nám. 9 (tầng mặt đất, phòng số 30), ĐT: 222 116 397
Seifertova 51 (tầng mặt đất), ĐT: 222 116 429

Email của phòng nhận hồ sơ điện tửpodatelna@praha3.cz

ID của hộp dữ liệu điện tử: eqkbt8g

 Giờ làm việc của phòng nhận hồ sơ:

thứ hai 8.00-18.00
thứ ba 8.00-16.00
thứ tư 8.00-18.00
thứ năm 8.00-16.00
thứ sáu 8.00-14.00

CzechPoint và Công chứng chữ ký và văn bản (Ověřování podpisů a listin)

Địa chỉ, điện thoại:

Lipanská 9, tầng mặt đất, ĐT: 222 116 205, 222 116 206

Giờ mở cửa:

thứ hai 8.00-12.00 13.00-18.00
thứ ba 8.00-12.00 13.00-15.30
thứ tư 8.00-12.00 13.00-18.00
thứ năm 8.00-12.00 13.00-15.30
thứ sáu 8.00-12.00  

CzechPoint:

Cung cấp cho người dân trích lục có công chứng từ những danh bạ sau:

 1. Danh bạ nhà đất (Katastr nemovitostí)
 2. Danh bạ công cộng (Veřejný rejstřík)
 3. Danh bạ kinh doanh (Živnostenský rejstřík)
 4. Danh bạ tội phạm (Rejstřík trestů)
 5. Phiếu điểm phạt của tài xế (Výpis z bodového hodnocení řidiče)
 6. Danh sách các nhà thầu có chứng chỉ (Výpis ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů)
 7. Danh bạ các nhà vận hành bãi thải xe hơi ISOH (Registr účastníků provozu autovraků ISOH)
 8. Danh bạ phá sản (Insolvenční rejstřík)
 9. Chuyển dạng văn bản có công chứng (Autorizovaná konverze dokumentů)

 

Công chứng chữ ký và văn bản (Ověřování podpisů a listin):

Công chứng văn bản (Vidimace) là xác nhận bản sao đúng so với bản gốc.

Việc công chứng không thể thực hiện trên những văn bản đặc biệt không thể thay thế được (chứng minh thư, bằng lái xe v.v...), những văn bản có con dấu nhựa hoặc có dấu ấn của con dấu nhựa, những văn bản gốc, công chứng, bản cấp lại hoặc bản sao từ hồ sơ hoặc bản gốc tương đương của văn bản quyết định. Nếu trên văn bản có những thay đổi, bổ sung hoặc gạch xóa có thể làm giảm tính tin cậy của văn bản, nó cũng sẽ không được công chứng. Văn bản cũng không được công chứng nếu nó được viết bằng tiếng khác không phải tiếng Séc hay tiếng Slovakia và đồng thời không có bản dịch công chứng sang tiếng Séc đi kèm; điều này không áp dụng trong trường hợp cán bộ (người công chứng) trực tiếp đi photo văn bản trên máy photo của ủy ban.

Công chứng chữ ký – xác nhận người xin công chứng tự tay ký trước cán bộ hoặc công nhận chữ ký trên văn bản là của mình.

Việc công chứng chữ ký không xác nhận tính xác thực của các thông tin nêu trên văn bản. Ủy ban không chịu trách nhiệm về nội dung của văn bản.

Việc công chứng chữ ký không thể thực hiện trên văn bản không có một chữ nào hết và trên văn bản được viết bằng tiếng khác không phải tiếng Séc hay tiếng Slovakia và đồng thời không có bản dịch công chứng sang tiếng Séc đi kèm.

Người xin công chứng chữ ký phải chứng minh danh tính của mình bằng cách trình:

 • chứng minh thư hoặc hộ chiếu có giá trị (nếu đó là công dân CH Séc)
 • thẻ cư trú hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân của công dân nước thành viên EU – nếu đó là người nước ngoài
 • thẻ của người đã đệ đơn xin tị nạn
 • thẻ cư trú của người tị nạn đã được duyệt đơn xin tị nạn
 • thẻ của người đã đệ đơn xin bảo vệ tạm thời

Lệ phí hành chính được trả bằng tiền mặt ở văn phòng công chứng ở các mức sau:

 • 30,- cua-ron cho việc công chứng một trang bản sao từ bản gốc.
 • 30,- cua-ron cho việc công chứng một chữ ký.
 • 100,- cua-ron cho trang đầu tiên của trích lục từ CzechPoint (50,- cua-ron cho các trang sau)
 • 30,- cua-ron cho một trang chuyển dạng
 • 2,- cua-ron cho một trang photo đen trắng khổ A4