Phòng môi trường sống được ủy nhiệm làm công việc của hành chính quốc gia, chuyển  phạm trù hoạt động sang lĩnh vực bảo vệ khí hậu, kinh tế rác thải, đối xử tàn tệ với súc vật, quĩ đất nông nghiệp và bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan, kể cả việc cho phép đốn cây. Nó cũng cấp ra các giấy phép/phiếu săn bắn và câu cá.

Địa chỉ: Olšasnká 7, Praha 3, tầng 1, tel. 222 116 363

Giờ làm việc: thứ hai, thứ tư: 8.00 - 18.00 hod.

Phiếu/giấy phép săn bắn và câu cá

Các công dân CH Séc và người nước ngoài, đang sống trên lãnh địa quản lý của cơ quan tương ứng, có quyền xin cấp Phiếu/giấy phép săn bắn và câu cá.

Bất cứ ai đi câu hoặc dánh bắt cá tại cá ao/hồ thả cá, đều phải có phiếu/giấy phép  câu cá. Phiếu này có giá trị trên toàn lãnh thổ Séc và được cấp cho thời gian 10 năm, 3 năm hoặc 1 năm tình từ ngày cấp.

Bạn cần có/xuất trình:

  • thẻ công dân
  • hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy phép cư trú dài hạn (với người nước ngoài)
  • chứng chỉ về việc đã thi đậu kiểm tra trình độ hiểu biết cơ bản về ngư nghiệp của hiệp hội ngư nghiệp Séc cấp hoặc Phiếu/vé câu cá cũ (trước đây)
  • Người nước ngoài – phiếu câu cá, giấy phép câu cá hoặc giấy tờ tương tự, do quốc gia, nơi người này là công dân, cấp ra.

Lệ phí

Thời hạn hiệu lực Cho người trên 15 tuổi  Cho người dưới 15 tuổi
1 năm 100 Kč 50Kč
3 năm 200 Kč 100 Kč
10 năm 500 Kč 250 Kč
Thời gian vô hạn 1000 Kč ----

Giấy phép/phiếu săn bắn là cơ sở cho việc được phép đi săn bắn và được cấp cho công dân CH Séc với thời hạn không xác định hoặc với thời gian có hạn định, cụ thể là 1ngày, 5 ngày, 30 ngày, 6 tháng, 1 năm, cho người nước ngoài với thời gian xác định, cụ thể là 1ngày, 5 ngày, 30 ngày, 6 tháng, 1 năm,. Người nước ngoài, trong trường hợp này được hiểu là người cụ thể không có cư trú định cư trên lãnh thổ CH Séc.

Giấy phép/phiếu săn bắn chỉ được phép cấp cho những người đã trên 16 tuổi, có đủ thẩm quyền thực hiện các hành vi pháp lý, đã đạu cuộc thi về săn bắn (với người nước ngoài, giấy tờ cho phép săn bắn đã được cấp ở nước ngoàiđược coi như thẻ chứng minh đã qua cuộc thi về săn bắn ), là người không có tiền án – trích lục hồ sơ phạm tội – không cũ quá ba tháng – cơ quan hành chính quốc gia quản lý săn bắn bằng hình thức tạo điều kiện cho việc tiếp cận từ xa (với người nước ngoài, người không có giấy phép cư trú tại CH Séc và xin cấp vé săn bắn cho thời gian ngắn hạn, dưới 30 ngày, có thể thay thế trích lục phạm tội bằng cách xuất trình thẻ đươch phép săn bắn đang còn hiệu lực/giá trị từ quốc gia, nơi anh ta sống, cấp ra hoặc bằng bản cóp pi công chứng của nó ) và (người này) có bảo hiểm.

Bạn cần có

  • thẻ công dân, hộ chiếu (người nước ngoài)
  • chứng chỉ đã thi (đậu) săn bắn, thẻ săn bắn đang còn hiệu lực (người nước ngoài)
  • giấy tờ bảo hiểm (theo điều §48 luật số 449/2001 Sb., về săn bắn)
  • giấy tờ chứng minh không có tiền án (với người nước ngoài, người không có cư trú định ư tại Séc và xin cấp phiếu/vé săn bắn với thời hạn ngắn dưới 30 ngày, có thể thay thế trích lục phạm tội bằng cách xuất trình thẻ đươch phép săn bắn đang còn hiệu lực/giá trị từ quốc gia, nơi anh ta sống, cấp ra )

Lệ phí

Thời hạn giá trị Lệ phí
1 ngày 30 Kč
5 ngày 50 Kč
30 ngày 70 Kč
6 tháng 100 Kč
12 tháng 150 Kč
Thời gian vô hạn 1000 Kč

Đơn xin cấp thẻ/phiếu câu cá và cả săn bắn được điền tại chỗ hoặc có thể tìm được trên trang web của UB Praha 3 .

Thời hạn:
Nếu không thể đưa ra quyết định không chậm trễ, cơ quan hành chính có nghĩa vụ phải đưa ra quyết định chậm nhất là tới 30 ngày tính từ ngày bắt đầu thụ lý vụ việc


RÁC THÁI - THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG KINH DOANH Ở PRAHA 3