Phòng giao thông được cấu thành từ 4 ban – Ban giao thông đường bộ (cấp ra các loại giấy phép sử dụng đường giao thông địa phương), Ban giao thông tĩnh (xử lý cấp các thẻ đỗ xe), Ban đường giao thông (xử lý cấp giấy phép xây dựng, thông báo các công trình xây dựng tại địa phương và các đường giao thông công cộng có mục đích được phép đi lại) và Ban lệ phí hành chính (xử lý các vụ việc hành chính do vi phạm các qui chế luật trên đường giao thông công cộng). 

Địa chỉ: Seifertova 51, Praha 3, tel. 222 116 403

Giờ làm việc: pondělí (thứ hai), středa (thứ tư): 8.00 - 18.00 hod.

Ban giao thông tĩnh (Oddělení dopravy v klidu)

Adresa: Perunova 5, Praha 3, tel.: 222 517 345

Giờ làm việc: pondělí (thứ hai), středa (thứ tư): 8.00 - 18.00 hod., úterý (thứ ba) và čtvrtek (thứ năm)   8.00 - 15.00 hod., pátek (thứ sáu)      8.00 - 14.00 hod

Khu vực đậu xe trả tiền tại Praha 3

Trên tòa bộ lãnh địa quận Praha 3 đã thiết lập các khu vực đậu xe trả tiền. Ở khu vực vạch vàng (được phép đỗ nhất 2 giờ) và khu vực vạch xanh lá cây (được phép đỗ nhất 2 giờ ) khi đỗ xe phải dùng tiền xu tự mua vé đỗ trong các giờ cho phép đỗ. Ở các khu vực này phải trả tiền trong mọi ngày, từ 8.00 g. đến 18.00 g., ngoài các giờ nêu trên và trong các ngày nghỉ thì đậu xe không mất tiền. Các qui định chính xác về giờ đậu xe và lệ phí được ghi trên các giờ đỗ xe tại chỗ.  Khu vực có vạch xanh biển (được kẻ vạch màu xanh biển trên mặt đường) được dành cho những người sống tại địa phương – tại quận Praha 3, đậu xe. Khi đậu xe trong khu vực này cần thiết phải đánh dấu xe bằng thẻ (giấy phép) cho phép đậu xe. Trường hợp ngoại lệ là xe đỗ tại đay với thời gian dưới 3 phút và trong thời gian từ 06.00 – 08.00 sáng, khi tất cả các xe đều được phép đỗ.

Việc chấp hành các qui định về đậu xe được cảnh sát thành phố giám sát kiểm tra. Ai vi phạm qui định sẽ bị phạt vi cảnh và xe có thể bị cẩu đi.

Với các công dân đăng ký sống định cư hoặc dài hạn trên lãnh địa quận Praha 3, các thẻ (giấy phép) đỗ xe trong khu vực vạch xanh biển được cấp cho họ trên cơ sở xuất trình các giấy tờ sau:

Các giấy tờ cần thiết cho việc xin thẻ (giấy phép) đỗ xe với những công dân nước ngoài:

1) giấy tờ cư trú định cư hoặc dài hạn (bản chính) xác nhận địa chỉ cư trú tại quận Praha 3:

 A) Người nước ngoài, công dân  EU, đang sống tại CH Séc:

  • thẻ công dân còn giá trị (ID card) hoặc hộ chiếu và thẻ cư trú định cư, hoặc thẻ công dân còn giá trị (ID card) hoặc hộ chiếu và thẻ cư trú dài hạn (tạm trú) hay Phiếu cửa khẩu với (dấu) xác nhận tạm trú ở trang sau.  

B) Người nước ngoài, không phải công dân  EU, đang sống tại CH Séc:

  • hộ chiếu còn giá trị cùng visa cư trú hợp lệ hoặc hộ chiếu còn giá trị cùngthẻ cư trú.    

2) giấy từ chứng minh quan hệ pháp lý với xe ô tô (bản chính):

A) người xin cấp giấy phép là chủ sở hữu xe:

  • trường hợp xe đăng ký tại Séc: giấy đăng ký xe (thẻ kỹ thuật của xe), trên đó ghi rõ ràng người xin giấy phép là chủ sở hữu xe
  • trường hợp xe đăng ký  ở nước ngoài: giấy đăng ký xe (thẻ kỹ thuật của xe), trên đó ghi rõ ràng người xin giấy phép là chủ sở hữu xe + bản dịch giấy đăng ký xe sang tiếng Séc (nếu là tiếng Slovakia thì không cần phải dịch), chủ sở hữu xe phải ký vào đó để chứng nhận giá trị thực của các dữ liệu ghi trong đó.  

 B) các quan hệ pháp lý khác với xe ô tô được công nhận

xe mua leasing, xe mua bằng tiền vay (úvěr), xe thuê dài hạn từ các công ty cho thuê xe, xe được trao cho các nhân viên (công ty) hoặc cho các thành viên của tổ chức pháp lý (pháp nhân) sử dụng cho mục đích cá nhân 

Các giấy tờ cần thiết, trong các trường hợp này, được nêu rõ trên trang web của chúng tôihttp://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/doprava-a-parkovani/zona-placeneho-stani– đường dẫn „Metodika DOP“. Trên địa chỉ web này còn có:

  • giá lệ phí trả cho thẻ/giấy phép đậu xe
  • bản đồ các khu vực đỗ xe phải trả tiền
  • khả năng đặt thời gian đến nộp đơn xin cấp thẻ/giấy phép đậu xe
  • các thông tin khác