Phòng giáo dục và y tế là một đơn vị tổ chức của Ủy ban quận hoạt động trong lĩnh vực gióa dục và y tế. Ngoiaf những cái khác ra, phòng này còn bảo đảm việc tiếp xúc với dân chúng, cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Tiếp nhận các đơn từ, đề nghị thông báo và khiếu kiện của công dân trong các vấn đề công hay trong phạm vi quyền lợi chung của xã hội nằm trong sự quản lý của nó.

Địa chỉ: Lipanská 9, Praha 3, tel. 222 116 357

Giờ làm việc: thứ hai, thứ tư: 8.00 - 18.00 hod.

Ghi danh nhập học vào các trường tiểu học cơ sở (ZŠ)

Việc ghi danh đăng ký vào các trường tiểu học được tiến hành trong thời gian từ 15. tháng 1 đến 15. tháng 2 hàng năm. Thời hạn cụ thể để ghi danh sẽ được thông báo kịp thời trên các trang web của các trường tiểu học và trên trang web của Ủy ban quận Praha 3 và trên tờ báo Tòa thị chính. Việc tới trường đi học bắt đầu vào đầu năm học, bao giờ cũng vào ngày  1. tháng chín, và nó là bát buộc cho tất cả trẻ em đã đủ 6 tuổi.  Như vậy, nếu tính đến ngày 31. 8., đứa trẻ đủ 6 tuổi, nó phải được ghi tên vào trường để đi học. Nếu như bố mẹ của đứa bé có lý do  chính đáng để đứa bé không phải đến trường học khi đủ 6 tuổi, họ có thể yêu cầu nhà trường cho trẻ hoãn đi học một năm khi đến ghi danh.

Đại diện pháp lý (bố/mẹ) có nghĩa vụ phải ghi danh đăng ký đi học cho đứa bé tại trường mà họ lựa chọn. Khi đến ghi danh, đứa trẻ cũng phải có mặt trực tiếp cùng với đại diện pháp lý của nó (bố/mẹ). Khi ghi danh, người bố/mẹ xuất trình thẻ công dân của mình hoặc trình hộ chiếu và trình giấy khai sinh của đứa bé. Việc đi học bắt buộc này là bắt buộc với mọi trẻ em tại CH Séc, không cần xét đến loại hình và hình thức hợp lệ của việc cư trú của chúng. Ở đây cũng nên xuất trình giấy phép cư trú, nhưng theo luật thì bố/mẹ đứa bé không có nghĩa vụ phải xuất trình cho nhà trường (biết) giấy phép cư trú của đứa bé.

Nếu bố/mẹ đứa bé không ghi tên đăng ký cho đứa trẻ đi học trong độ tuổi bắt buộc phải đi học hoặc đứa bé không (chịu) đi học, bố/mẹ nó đã vi phạm luật.

Các thông tin cần thiết bạn có thể lấy được qua điện thoại  tel. 222 116 209 hoặc qua e-mai marcelap@praha3.cz.

Ghi danh đăng ký  vào trường mẫu giáo (MŠ)

Việc tới học ở trường mẫu giáo là không bắt buộc và dành cho trẻ em độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi. Thời hạn và thời gian cho việc nộp đơn xin nhận trẻ vào cơ sở giáo dục trước tuổi đi học từ năm học tiếp sau do giám đốc/hiệu trưởng các trường mẫu giáo công bố trước thời hạn một cách rộng rãi. Thời hạn (nhận đơn xin vào trường) được đăng tải trên các trang web của các trường mẫu giáo, trên trang web của ủy ban quận Praha 3 và trên các tờ báo Tòa thị chính. Thường thì thời hạn này rơi vào tháng ba, dành cho việc tiếp nhận trẻ từ năm học tiếp sau đó, tức là từ ngày 1 tháng chín. Bố/mẹ của đứa bé tới nhận đơn  từ hiệu trưởng trường MG và hiệu trưởng sẽ thông báo cho họ biết các bước tiếp theo. Ngoài các giấy tờ tùy thân ra thì thường còn cần thêm ý kiến của của bác sĩ nhi nữa.

Mỗi trường mẫu giáo đều có các tiêu chuẩn riêng của mình khi tiếp nhận trẻ vào học. Một trong các tiêu chuẩn là trẻ cư trú gần trường này, (tức là tính theo khu vực sống), tiêu chuẩn tiếp theo là độ tuổi. Những đứa bé đã 5 tuổi được ưu tiên nhận vào học, vì đây là năm cuối cùng của chúng trước khi (chúng phải) đi học bắt buộc. Các trường còn có các tiêu chuẩn khác nữa. Thường thì các trường có quá đủ trẻ rồi nên có thể xảy ra việc, rằng không phải tất cả trẻ đều được nhận vào học. Tại trường mẫu giáo phải trả học phí hàng tháng, trả cho việc trẻ ở trường và tiền ăn. 

Các thông tin này có giá trị cho các trường mẫu giáo do Ủy ban quận Praha 3 lập ra. Ngoài các trường này ra còn có các trường mẫu giáo tư và các trung tâm khác dành cho trẻ em, những nơi này có các qui định riêng của mình.