Městská část Praha 3 oznamuje dle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,o hl. městě Praze ve znění pozdějších předpisů tyto záměry pronájmu prostor nesloužících k bydlení, které Rada městské části svými usneseními doporučuje pronajmout konrétním nájemcům. Občané právo se k těmto záměrům vyjádřit a uplatnit své návrhy písemně na adresu: Městská část Praha 3 - Úřad městské části, Lipanská 9, Praha 3, odbor vedlejší hospodářské činnosti, a to nejpozději do posledního dne zveřejnění.