Garážová stání – Lupáčova 20/865A, Praha 3 – VÝZVA č. 741

Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážovými stáními.
Jedná se o následující prostor:

Pořadové číslo Adresa Účel užívání Plocha m2 Minimální nájemné za měsíc
 1. Lupáčova 20/865A GS č. 7 14,34 2.616,-Kč
2. Lupáčova 20/865A GS č. 16 15,49 2.616,-Kč
3. Lupáčova 20/865A GS č. 46 14,59 2.616,-Kč
4. Lupáčova 20/865A GS č. 91 14,08 2.616,-Kč
5. Lupáčova 20/865A GS č. 36 INV 19,33 2.616,-Kč
6. Lupáčova 20/865A GS č. 34 INV 17,20 2.616,-Kč

Realitní portál hl. m. Prahy

Fotogalerie

Související dokumenty