Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance a úředníky městské části (§ 5 odst. 1)

Platový
stupeň

Počet let
započitatelné
praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

11 030

11 850

12 710

13 650

14 660

15 770

16 980

18 300

19 730

21 260

22 980

24 770

26 730

28 880

31 210

33 750

2

do 2 let

11 370

12 230

13 130

14 120

15 200

16 330

17 560

18 950

20 400

22 010

23 780

25 630

27 690

29 900

32 330

34 960

3

do 4 let

11 740

12 650

13 570

14 590

15 700

16 890

18 180

19 610

21 130

22 800

24 660

26 560

28 680

30 990

33 500

36 210

4

do 6 let

12 120

13 050

14 040

15 080

16 250

17 480

18 810

20 300

21 870

23 610

25 510

27 480

29 690

32 090

34 710

37 520

5

do 9 let

12 550

13 500

14 510

15 600

16 800

18 080

19 470

21 010

22 640

24 440

26 410

28 480

30 760

33 240

35 960

38 870

6

do 12 let

12 980

13 950

14 990

16 120

17 380

18 690

20 150

21 770

23 430

25 290

27 360

29 500

31 860

34 420

37 250

40 270

7

do 15 let

13 400

14 440

15 510

16 690

17 970

19 350

20 840

22 520

24 290

26 200

28 340

30 560

33 000

35 680

38 600

41 730

8

do 19 let

13 850

14 920

16 050

17 250

18 600

20 020

21 560

23 310

25 140

27 120

29 340

31 670

34 190

36 960

40 020

43 250

9

do 23 let

14 310

15 420

16 600

17 850

19 250

20 720

22 330

24 130

26 020

28 100

30 380

32 790

35 420

38 320

41 470

44 820

10

do 27 let

14 830

15 970

17 170

18 470

19 930

21 450

23 090

25 000

26 960

29 090

31 470

33 980

36 710

39 700

42 990

46 430

11

do 32 let

15 310

16 490

17 770

19 110

20 640

22 210

23 940

25 910

27 920

30 150

32 610

35 200

38 030

41 150

44 540

48 160

12

nad 32let

15 850

17 070

18 390

19 770

21 370

22 990

24 780

26 830

28 920

31 240

33 790

36 470

39 420

42 640

46 150

49 920

(v Kč měsíčně) dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě — platnost od 1. 1. 2020

Výše osobního příplatku:
• zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen (platí pro první až devátou platovou třídu)
• zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Login