Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance a úředníky městské části

(v Kč měsíčně) dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.... Celý článek